Todoist Servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 27 september 2018

Bedankt dat je hebt gekozen voor Todoist!

Bedankt dat je hebt gekozen voor Todoist! De Todoist service ("Service") wordt versterkt door Doist Ltd. ("Doist"). Wanneer je onze service gebruikt stem je in met deze servicevoorwaarden ("Voorwaarden") en verklaar je dat je ouder bent dan 13 jaar. Wanneer je onze service gebruikt namens een organisatie of entiteit ("Organisatie"), ga je akkoord met deze voorwaarden namens deze organisatie. In dit geval, verwijzen zowel "jij" als "je" naar de organisatie. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat je begint met het gebruiken van onze service.

Wijziging Servicevoorwaarden

Doist kan van tijd tot tijd bestaande voorwaarden aanpassen en/of updaten met additionele voorwaarden die van toepassing zijn op de service. Doist mag, bijvoorbeeld, bestaande voorwaarden veranderen om een verandering in de wet na te leven. Het is aanbevolen om de voorwaarden regelmatig raad te plegen om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Doist zal gebruikers tevens op de hoogte stellen van de veranderingen op deze pagina of via het e-mailadres waarmee je je bij ons hebt aangemeld. Veranderingen werken niet met terugwerkende kracht en treden 30 dagen nadat ze op de website zijn vermeld in werking. Wijzigingen die van toepassing zijn op nieuwe functies van de service of wijzigingen op basis van wettelijke redenen zijn in sommige gevallen effectief met onmiddellijke ingang.

Privacybescherming

DOIST'S PRIVACYVERKLARINGLEGT UIT HOE WE OMGAAN MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN OP WELKE MANIER JE PRIVACY WORDT BESCHERMD TIJDENS HET GEBRUIKEN VAN ONZE SERVICE. DOOR ONZE SERVICE TE GEBRUIKEN, STEM JE AUTOMATISCH IN MET ONZE PRIVACYVERKLARINGEN EN GEEF JE TOESTEMMING AAN DOIST OM DEZE GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYVERKLARING TE GEBRUIKEN.

Je inhoud in onze service

Onze service staat je toe om inhoud, inclusief maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen, video, audio en ander materiaal ("Inhoud"), te uploaden, te downloaden en op te slaan. Je behoudt zelf alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Wanneer je inhoud upload, opslaat, verstuurt of ontvangt naar of via onze service, geef je Doist en servicepartners een wereldwijde licentie om deze inhoud te hosten, op te slaan, te uploaden en te downloaden, alleen met als doel om onze service en het gebruik van de inhoud, uitsluitend aan jou te kunnen verlenen. We behouden ten alle tijden het recht, maar zijn niet verplicht tot, het verwijderen of weigeren van het distribueren van inhoud via de service die de inhoud bevat.

Software in Onze Service

Wanneer de service downloadbare software vereist of bevat, kan deze software automatisch worden bijgewerkt op je toestel wanneer er een nieuwe versie of functie beschikbaar komt. Op sommige platformen kun je de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Doist biedt een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software die verstrekt wordt door Doist te gebruiken als onderdeel van de service. Het kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of verhuren van enig onderdeel van onze service of de software die deze bevat, is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om reverse-engineering toe te passen of de source code van de software te extraheren, tenzij lokale wetten deze beperkingen verbieden of wanneer wij hier expliciet schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.

Aanpassen en Beëindigen van Onze Service

Doist mag functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen in de normale bedrijfsuitoefening van het verbeteren, wijzigingen en updaten van de service . Ook kunnen we onze service opschorten of stopzetten met tijdige aankondiging van ten minste dertig (30) dagen voor de stopzetting van onze service.

Je kunt ten alle tijden vrijwillig stoppen met het gebruiken van onze service. Wij kunnen ook op elk moment besluiten om te stoppen met het aanbieden van onze service, of om nieuwe limitaties aan onze service toe te voegen of op te leggen, zoals beschreven in onze Voorwaarden.

API

Je hebt toegang tot je service-gegevens via de Application Program Interface ("API"). Bij het gebruik van de API, ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden.

Gebruiken van Onze Service

Je bent verplicht om alle beleidslijnen, die beschikbaar zijn gemaakt en zijn opgenomen in de voorwaarden, na te leven. Doist mag besluiten om onze service aan jou te onderzoeken en/of op te schorten of te onderbreken, op elk moment wanneer wij vaststellen dat je gebruik van onze service in overtreding is met de voorwaarden en/of beleidslijnen.

Het gebruik van onze Service zal niet leiden tot overdacht van eigendom of intellectuele eigendomsrechten van onze Service of inhoud. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud is niet toegestaan tenzij de eigenaar van deze inhoud hier expliciet toestemming voor heeft gegeven en/of wanneer dit wettenlijk is toegestaan. De Voorwaarden geven geen toestemming tot het gebruik van branding of logos zoals gebruikt in onze Service. Onze Service mag gebruik maken van logo's, trademarks en branding materialen die geen eigendom van Doist zijn. De verantwoordelijkheid van deze inhoud is voor de entiteit die deze beschikbaar maakt.

Oneigenlijk gebruik en misbruik van onze service is niet toegestaan, inclusief maar niet beperkt tot, de volgende gevallen:

  1. Het gebruiken van onze service voor onrechtmatige doeleinden of activiteiten;
  2. Het uploaden van inhoud via de service die in overtreding is met wettelijke verplichten die van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot, wetten inzake intellectueel eigendom en publiciteit;
  3. Het verzenden van reclame of advertenties;
  4. Het verkrijgen van toegang tot de server systemen van de service of het saboteren van de server systemen van de service.
  5. Het storen of onderbreken van toegang van elke gebruiker, host of netwerk;
  6. Het misbruiken of excessief frequent indienen van verzoeken aan de service via de API.

Doist, zal uitsluitend naar eigen goeddunken, vaststellen of er sprake is van oneigenlijk gebruik en/of misbruik van onze service.

Premium abonnement service en betalingen

Je kunt kiezen of je gebruik wilt maken van onze gratis service of onze betaalde service ("Premium") die automatisch zal worden verlengt aan het eind van de facturatie-periode, afhankelijk van je eigen behoeftes. We kunnen echter niet garanderen dat Premium functies in de toekomst ooit beschikbaar zullen zijn in de gratis versie. Je kunt upgraden van de gratis versie naar de Premium versie op elk moment door de instructies op onze Prijs("Prijs") pagina te volgen.

Wanneer je ervoor kiest om gebruik te maken van een gratis Premium proefperiode, heb je toegang tot alle Premium functies. Wanneer de proefperiode is afgelopen, en je ervoor kiest om niet te upgraden naar Premium, zullen de beschikbare functies beperkt zijn tot de functies die worden aangeboden in de gratis service. Het bedrag dat getoond wordt op onze Prijs pagina, zal ik rekening worden gebracht voordat je toegang krijgt tot Premium. Alle prijzen op onze Prijs pagina zijn inclusief alle toepasbare belastingen, heffingen, BTW of heffingen opgelegd door belastinginstanties en je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de eerdergenoemde belastingen en heffingen (behalve voor EU klanten voor wie de Euro prijs verplichte BTW kosten bevat).

WANNEER JE PREMIUM AANSCHAFT VERKLAAR JE UITDRUKKELIJK DAT JE ONS TERUGBETALINGSBELEID BEGRIJPT EN HIERMEE AKKOORD GAAT:

BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM WAAROP JE PREMIUM HEBT AANGESCHAFT, ZOALS AANGEGEVEN OP JE BETALINGSBEWIJS, KUN JE HET VOLLEDIGE BEDRAG TERUGVRAGEN DOOR CONTACT MET ONS OP TE NEMEN. WANNEER DE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN NA AANKOOP VAN PREMIUM IS VERSTREKEN, ZIJN TERUGBETALINGEN NIET LANGER TOEGESTAAN.

VOOR KLANTEN DIE PREMIUM HEBBEN AANGESCHAFT VIA GOOGLE INC.'S PLAY STORE ("PLAY STORE"). RAADPLEEG GOOGLE INC.'S HELP PAGINA VOOR UITGEBREIDE INSTRUCTIES: Ontvang een terugbetaling via Google.

VOOR KLANTEN DIE PREMIUM HEBBEN AANGESCHAFT IN APPLE INC.'S APP STORE ("APP STORE"), NEEM CONTACT OP MET APPLE INC.'S SUPPORT TEAM: http://reportaproblem.apple.com/. DE APP STORE STAAT DEVELOPERS NIET TOE OM TERUGBETALINGEN TE DOEN VOOR AANKOPEN VAN KLANTEN DIE ZIJN GEDAAN VIA DE APP STORE.

VOOR KLANTEN DIE PREMIUM HEBBEN AANGESCHAFT VIA MICROSOFT'S WINDOWS STORE ("WINDOWS STORE"), HOUD ER REKENING MEE DAT MICROSOFT HET TERUGBETALING-BELEID VAN DE VERKOPER/LEVERANCIER NIET HONOREERT VOOR AANKOPEN DIE ZIJN GEDAAN VIA DE WINDOWS STORE, DE TERUGBETALING KAN NIET WORDEN GEDAAN DOOR ZOWEL DOIST ALS MICROSOFT.

Beperkte Aansprakelijkheid voor Onze Service

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ DE WET, IS DEZE SERVICE BESCHIKBAAR "AS IS". JE VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT JE VOLLEDIG BEGRIP HEBT EN INSTEMT MET HET VOLGENDE:

VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DOIST EN SERVICE PARTNERS, LICENTIE-VERSTREKKERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN WINST, OPBRENGSTEN, DATA, FINANCIËLE- INDIRECTE-, SPECIALE- OF GEVOLGSCHADE, SMARTENGELD EN SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER.

HET GEBRUIKEN EN/OF AASCHAFFEN VAN DE SERVICE IS TEN ALLE TIJDEN OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT VERSTREKT OP "AS IS"-BASIS.

DOIST GARANDEERT NIET DAT:

  1. DE SERVICE TEN ALLE TIJDEN AAN JE VEREISTEN ZAL VOLDOEN
  2. DE SERVICE FOUTLOOS EN STORINGVRIJ ZAL ZIJN EN DAT ALLE FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD;
  3. DE SERVICE ONONDERBROKEN ZAL ZIJN.

ALLE GEDOWNLOADE, GEÜPLOADE EN/OF OP ANDERE WIJZE VIA HET GEBRUIK VAN ONZE SERVICE VERKREGEN INHOUD IS OP EIGEN RISICO, JE BENT ZELF UITSLUITEND AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VORM VAN SCHADE TOEGEBRACHT AAN JE COMPUTERAPPARATUUR OF UITRUSTING, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, LAPTOP COMPUTERS, DESKTOP COMPUTERS, TABLETS, SMARTPHONES, SMARTWATCHES OF DATA VERLIES ALS RESULTAAT VAN HET DOWNLOADEN VAN EERDERGENOEMDE MATERIALEN.

Informatieverzameling en gebruik

Wanneer je je registreert voor Todoist vragen wij om informatie zoals je naam en e-mailadres. Voor Todoist Premium slaan wij tevens je Paypal e-mailadres en mobiele telefoonnummer op. Je informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet gedeeld met derden.