Todoists integritetspolicy

Gäller från och med den 15 maj, 2018

Insamling och användande av information

När du registrerar dig på Todoist ber vi om information såsom namn och e-postadress. För Todoist Premium lagrar vi dessutom din e-post för PayPal och ditt mobilnummer. Din information används endast internt och delas inte med andra.

Todoist samlar e-postadresserna till dem som kommunicerar med oss via e-post och information som lämnas genom frivilliga aktiviteter såsom webbplatsregistreringar eller deltagande i undersökningar. Vi samlar också in aggregerade och anonyma användardata rörande appanvändning. Den data vi samlar in används för att förbättra Todoist och kvaliteten på vår tjänst. Vi samlar endast in personliga data som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och vi lagrar dem bara då det behövs för att leverera dessa tjänster.

Din data

Todoist använder tredjepartsleverantörer och värdpartners för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och tillhörande teknik som krävs för att driva Todoist. Trots att Todoist äger koden, databaser, och alla rättigheter till Todoistapplikationen, behåller du alla rättigheter till dina data. Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med en tredje part utan ditt medgivande och vi kommer aldrig att sälja data till en tredje part. vi behandlar data inom Förenta Staterna. Vi överför data med tredje parter där så krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, där alla sådana uppfyller GDPR och tillhandahåller de nödvändiga skyddsåtgärder som krävs om de befinner sig utanför EU.

Cookies

Vi använder cookies för att lagra besökares preferenser och för att anpassa webbsidans innehåll baserat på besökarens typ av webbläsare eller annan information som besökaren skickar. Cookies krävs för att använda Todoist.

Lägg till servrar

Vi samarbetar inte med eller har särskilda relationer till något annonsserverföretag.

Säkerhet

All data och information som överförs med tjänsten är säkrad med SSL-protokoll.

Ändringar

Om våra informationsrutiner förändras någon gång i framtiden kommer vi att meddela ändringarna på vår webbplats och vi kommer för dessa nya ändamål endast använda uppgifter som samlats in från tidpunkten för policyändringen och framåt. Om du är orolig för hur din information används, bör du titta på vår webbplats med jämna mellanrum.

Vanliga frågor

För mer information om vanliga frågor angående våra policys, se våra Vanliga frågor om säkerhet, integritet och GDPR.

Om du anser att denna webbplats inte följer sin uttalade informationspolicy, kan du kontakta oss på https://get.todoist.help.