Uppgifter som har skapats i Gmailtillägget öppnas i ett annat Gmailkonto


När du lägger till en uppgift med hjälp av Todoists Gmailtillägg, så kommer uppgiften att sparas med en URL till e-posten som du lägger till. Om du för tillfället är inloggad på flera Gmailkonton, kommer Google att lägga till ett nummer i URL:erna för att identifiera vilket konto som hör till vilken e-postadress.

Det numret visar helt enkelt i vilken ordning som du loggade in på dessa konton. Det första kontot som du loggade in på kommer att ha "0", det andra kontot kommer att ha "1" och så vidare. Såhär ser det ut:

Om du till exempel loggade in på följande Gmailkonton i denna ordning: privat, arbete och sedan frilans, så skulle deras respektive länkar se ut så här:

(Observera numret i slutet av varje URL.)

Om du loggar in igen på alla dessa Gmailkonton, men denna gång i en annan ordning, kommer numren att associeras med andra konton. Till exempel:

Innan inloggningsordningen ändrades, skulle länken https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad ha gått till ett e-postmeddelande i privatkontot.

Efter att inloggningsordningen ändras, så kommer den att gå till kontot som heter jobbet. Eftersom länken öppnar ett annat Gmail-konto, så kommer den e-posten inte längre att vara tillgänglig.

För att få länkarna att fungera igen, kommer du att behöva logga in på dina Gmailkonton igen, i samma ordning som när du först lade till dessa e-postmeddelanden som uppgifter.