Przeglądanie ukończonych zadań w Todoist

Dostępne dla

  • Startowy
  • Pro
  • Business

Todoist przechowuje wszystkie ukończone zadania, dzięki czemu można łatwo je przeszukiwać i nimi zarządzać.

Ukończone zadania możesz znaleźć w trzech miejscach:

W projektach

Wyświetl podgląd wszystkich zadań przynależnych do projektu, które zostały ukończone i usunięte z listy aktywnych zadań.

  1. Kliknij projekt.
  2. Kliknij Widok po prawej stronie na górze.
  3. Włącz Ukończone zadania.

Jeśli ktokolwiek w projekcie włączy opcję Ukończone zadania, ta widoczność będzie synchronizowana na wszystkich urządzeniach i we współdzielonych projektach. Wszyscy pozostali uczestnicy projektu zobaczą tę zmianę.

Przywracanie lub usuwanie ukończonych zadań w projekcie

Aby przywrócić ukończone zadania w projekcie, włącz opcję Zakończone zadania i odznacz je. Zostaną one ponownie dodane do Twojej aktywnej listy zadań. Dowiedz się więcej o anulowaniu ukończenia zadań.

Aby usunąć ukończone zadania, wybierz je, a następnie usuń.

W Dzienniku aktywności

Dziennik aktywności umożliwia podgląd ukończonych zadań (również zadań cyklicznych) we wszystkich Twoich projektach.

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
  2. Wybierz Dziennik aktywności.
  3. Kliknij Wszystkie czynności.
  4. Wybierz Ukończone zadania.

Notatka

Zadania wyświetlane w Dzienniku aktywności nie mogą być edytowane ani oznaczane jako nieukończone. Można to zrobić tylko w widoku projektu.

W widoku zadania

Możesz szybko przejrzeć wszystkie swoje ukończone zadania, otwierając podgląd zadań dla zadania nadrzędnego. Postępuj tak:

Kliknij zadanie nadrzędne, aby zobaczyć szczegóły w widoku zadania. Wszystkie ukończone pod-zadania będą widoczne w części Pod-zadania.

FAQ

Nie. Ukończone zadania pojawią się w dolnej części listy aktywnych zadań sekcji lub zadania nadrzędnego.

Zadanie cykliczne jest pojedynczym zadaniem z przesuwającym się terminem realizacji, a nie serią oddzielnych zadań. Jeśli wykonasz takie zadanie, zostanie to odnotowane w Dzienniku aktywności, jednak nie spowoduje przeniesienia zadania na listę zadań ukończonych.

Przykro nam, obecnie nie ma takiej możliwości.