Att använda kontextmenyer med Todoist på iOS

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Plattformar

 • iOS

Apple införde kontextmenyer på iOS 13 och senare versioner, för att göra det snabbare och enklare för användare att interagera eller ändra på objekt.

Du kan se kontextmenyer i Todoist på uppgifter, projekt, filter eller etiketter. Du behöver bara hålla ned länge på ett objekt på din iOS-enhet, så ser du flera snabbåtgärder.

Uppgifter

För att kunna så kontextmenyn på en uppgift, så behöver du se till att du står i ett projekt eller en vy som använder listlayouten.

Håll sedan ned länge på uppgiften för att öppna kontextmenyn. Då ser du följande alternativ:

 • Välj uppgift låter dig välja antingen en enstaka uppgift eller multipla uppgifter att redigera
 • Schemalägg öppnar ett schemaläggningsfönster där du kan ställa in förfallodatum och tid på din uppgift
 • Med Flytta till... så kan du flytta din uppgift till ett annat projekt och/eller avsnitt
 • Med Prioritet kan du ställa in prioritetsnivå för din uppgift
 • Duplicera uppgift skapar en kopia av den valda uppgiften
 • Kopiera länk till uppgift kopierar uppgiftslänken till urklipp
 • Radera uppgift raderar den valda uppgiften

Du kommer att se följande alternativ i delade projekt:

 • Med Tilldela så kan du tilldela dig själv eller en annan medarbetare uppgiften
 • Med Slutför permanent så kan du slutföra en uppgift och stoppa alla dess återkommande förekomster

Projekt

Håll ned länge på projektet som du vill redigera, för att öppna kontextmenyn. Då visas en meny med följande alternativ:

 • Med Redigera så kan du redigera namn och färg på ditt projekt
 • Med Dela så kan du lägga till samarbetspartner i ditt projekt, eller ta bort nuvarande samarbetspartner
 • Med Duplicera så kan du skapa en kopia av projektet
 • Med Lägg till som favorit så kan du lägga till projektet i dina Favoriter. Om projektet redan ligger bland dina favoriter, så kommer du att se Ta bort från favoriter istället
 • Med Arkivera projekt  kan du flytta projektet till ditt arkiv

Du kommer att se alternativet Lämna projekt i delade projekt. Med det så kan du lämna det delade projektet

Filter

Håll ned länge på filtret som du vill redigera, för att öppna kontextmenyn. Då visas en meny med följande alternativ:

 • Redigera filter öppnar ett fönster där du kan redigera filtrets namn och färg, samt dess filterförfrågan
 • Kopiera länk till filter kopierar filterlänken till urklipp
 • Med Lägg till som favorit så kan du lägga till filtret i dina Favoriter. Om filtret redan ligger bland dina favoriter, så kommer du att se Ta bort från favoriter istället
 • Radera filter raderar det valda filtret

Snabbtips

Om du använder en mus eller styrplatta med en iPad som kör iPadOS 13.4 eller högre, så kan du även öppna en kontextmeny genom att högerklicka på uppgifter, projekt, etiketter eller filter.

Etiketter

Håll ned länge på etiketten som du vill redigera, för att öppna kontextmenyn. Då visas en meny med följande alternativ:

 • Redigera etikett öppnar ett fönster där du kan redigera din etiketts namn och färg
 • Kopiera länk till etikett kopierar etikettlänken till urklipp
 • Med Lägg till som favorit så kan du lägga till etiketten i dina Favoriter. Om etiketten redan ligger bland dina favoriter, så kommer du att se Ta bort från favoriter istället
 • Radera etikett raderar den valda etiketten

Om du ändrar i en delad etikett, så kommer du bara att se alternativen Redigera etikett och Radera etikett.

Få hjälp

Kontextmenyn kan även visas när du bara vill dra och ordna om en uppgift, ett projekt, en etikett eller ett filter. Detta är en begränsning som kan påverka alla iOS-appar som använder snabbmenyer. Som en nödlösning så kan du trycka ned länge på en uppgift, ett projekt, ett filter eller en etikett. Flytta sedan objektet något åt höger för att stänga kontextmenyn.

Om du har andra problem med kontextmenyer i Todoist, kontakta då oss.