Bjud in eller ta bort användare från ditt Todoist-team

Tillgängligt för

 • Business

Plattformar

 • macOS
 • iOS
 • Android
 • Windows 10

Teamroll

 • Administratör

Bjud in personer till ditt Todoist-team

Innan du dyker in, kan du kolla om du är administratör i teamet. Sedan kan du läsa mer om hur du bjuder in personer till ditt Todoist-team:

Bjud in personer via e-post

 1. Logga in på ditt Todoist-konto på https://todoist.com.
 2. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Gå till vänstermenyn och leta upp teamet som du vill lägga till användare i och klicka på Medlemmar under teamets namn.
 5. Klicka på Bjud in via e-post.
 6. Ange e-postadress för användarna som du vill bjuda in och klicka på Skicka inbjudningar.

Bjud in personer med en inbjudningslänk

 1. Logga in på ditt Todoist-konto på https://todoist.com.
 2. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Gå till vänstermenyn och leta upp teamet som du vill lägga till användare i och klicka på Medlemmar under teamets namn.
 5. Se till att Aktivera inbjudningslänk är påslaget.
 6. Klicka på Kopiera länk.

Du kan skicka länken till alla som du vill bjuda in. Efter att de har klickat på den, så kan de gå med i ditt Todoist-team.

Ta bort personer från ditt Todoist-team

Se till att du bara har rätt personer i ditt Todoist-team. Kolla först att du är administratör. Sedan kan du läsa mer om hur du tar bort personer från ditt team:

 1. Logga in på ditt Todoist-konto på https://todoist.com.
 2. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Gå till sidomenyn och leta upp teamet som du vill ta bort personer från och klicka på Medlemmar under teamets namn.
 5. Leta upp personen som du vill ta bort och klicka på personens nuvarande roll till höger om personens namn.
 6. Välj Ta bort från team.

Byt ut personer i ditt Todoist-team

Om du vill byta ut en teammedlem mot en ny person så kan du ta bort personen från ditt Todoist-team och bjuda in en ny person via e-postadressen som är knuten till personens Todoist-konto.

Faktureringsändringar

Om du bestämmer dig för att ta bort en person från ditt Todoist-team, eller om du vill byta ut en befintlig teammedlem mot en ny person, så kommer vi automatiskt att kontrollera om det finns någon tid kvar på personens prenumeration och i så fall konvertera det värdet till ett kontosaldo för ditt Todoist-team.

Det saldot kan sedan användas för att helt eller delvis betala för din nästa faktura. All den kvarvarande prenumerationstiden kommer att komma till användning.

Du får en faktura på ändringen inom en månad från borttagandet.

Bra att veta

 • När du byter ut någon i teamet, så kan administratören antingen välja att ta bort personen från alla delade projekt, eller låta dem fortsätta ha åtkomst till de delade projekten.
 • Uppgifter eller uppgiftskommentarer som har lagts till av teammedlemmar eller gäster kommer inte att påverkas av att man tar bort uppgiftsskaparen. Om du till exempel väljer att ta bort en person från alla delade projekt, så kommer alla uppgifter som var tilldelade den personen att få statusen ej tilldelad.
 • När du byter ut en teammedlem mot någon ny, så behöver du inte ändra den förra teammedlemmens e-post manuellt. Konton i Todoist är inte utformade för att byta ägare, eftersom de innehåller både privata och jobbrelaterade uppgifter.

Få hjälp

Om du har problem med att skapa bjuda in, ta bort eller byta ut personer i ditt Todoist-team, kontakta då oss.