Ändra dina aviseringsinställningar

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Håll dig uppdaterad genom att få aviseringar från dina delade projekt. Oavsett om någon lägger till en kommentar, tilldelar en uppgift, slutför en uppgift eller går med i/lämnar projektet.

Du kan se alla aviseringar - både lästa och olästa -Aviseringsfliken, men om du vill bocka av alla dina olästa aviseringar, så kan du öppna Oläst-fliken.

Snabbtips

Om du vill markera alla dina olästa aviseringar som lästa, så klickar du bara på bocken.

Du kan anpassa vilka händelser som du blir aviserad om. Det gör du i dina kontoinställningar. Välj om du vill få dem på e-post eller som pushmeddelande.

Olika sorters delningsaviseringar

Det finns flera olika sorters åtgärder som man kan vidta i ett delat projekt. Du kan välja vilka du vill bli aviserad om:

 • Kommentarer till dig: När någon har valt att meddela dig om en uppgiftskommentar
 • Uppgifter som tilldelats dig: När någon har tilldelat dig en uppgift
 • Slutförda uppgifter: När en uppgift som du antingen har skapat eller tilldelat blir slutförd
 • Ej slutförda uppgifter: När en uppgift som du antingen har skapat eller tilldelat markeras som ej slutförd
 • Personen går med i projektet: När någon accepterar din inbjudan till ett projekt
 • Personen avböjer projektet: När någon avböjer din inbjudan till ett projekt
 • Personen lämnar projektet: När någon lämnar ett projekt som du är delaktig i
 • Personen tas bort från projektet: När någon tar bort en annan medlem från ett projekt

Olika sorters aviseringar för teamarbetsytan

Om du använder team, så kan du aktivera några olika aviseringar i dina inställningar:

 • Inbjudan till arbetsyta accepterad: När någon accepterar din inbjudan till en teamarbetsyta.
 • Inbjudan till arbetsyta avböjd: När någon avböjer din inbjudan till en teamarbetsyta.
 • Borttagen från arbetsyta: När någon blir borttagen från en teamarbetsyta.
 • Arbetsytan raderad: När en teamarbetsyta blivit raderad.

Hantera dina aviseringsinställningar

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Aviseringar. Nu kan du:
  • Slå på Dator- och webbaviseringar för att ta emot aviseringar på webben.
  • Hantera vilka aviseringar du får från delade projekt i Projektaviseringar-avsnittet
  • Välj om du vill ta emot (eller inte ta emot) e-post eller push-meddelanden för varje åtgärd som en teammedlem utför i ett delat projekt.

Få hjälp

Todoist har inte något alternativ för att skicka aviseringar via textmeddelanden eller SMS. Om detta är nödvändigt för ditt arbetsflöde, så kan du använda Todoists feedbackformulär för att dela med dig av en funktionsbegäran.

Om du har problem med aviseringar så kan du läsa mer om hur man felsöker aviseringsproblem.