Wszystkie szablony

Cele – spotkanie podsumowujące

Informacje o szablonie

Zamiast organizować spotkanie bazujące na ocenie rocznej każdego pracownika, wypróbuj nasz szablon, aby ukierunkować je na omówienie celów i podsumowanie poszczególnych osiągnięć pod koniec każdego kwartału. Autorką szablonu jest Brenna Loury, kierownik Działu Marketingu. Szablon okazał się dla niej pomocny w monitorowaniu postępów zespołu w realizacji wyznaczonych celów, ponieważ na przestrzeni lat motywował ją do dzielenia się z zespołem opiniami na temat ich pracy, dając wskazówki ukierunkowane na osiągnięcie celów.

Udostępnij ten szablon pracownikowi, aby przedyskutować wszystkie sukcesy i problemy, które wystąpiły w zeszłym kwartale, wyznaczone cele i powiązane z nimi działania.

Wskazówka: Po spotkaniu, wyznacz kolejne spotkanie, tworząc nowe zadanie z przypisanym mu terminem wykonania.

Brenna

Kierownik Działu Marketingu w Todoist

Podobne szablony

Zaproponuj szablon

Nie możesz czegoś znaleźć? Wypełnij ten krótki formularz, aby przekazać nam swoje sugestie co do nowych szablonów.

Zaproponuj szablon