Wszystkie szablony

Planowanie funkcjonalnośći

Informacje o szablonie

Projektowanie funkcjonalności składa się z wielu etapów, od przygotowania dokumentacji i prototypu do otrzymania feedbacku i dostarczenia zasobów. Prosty i jasno zdefiniowany proces pomoże Ci zaoszczędzić czas podczas tworzenia i udoskonalania produktu. Zorganizuj swoją pracę dzięki temu szablonowi z listą zadań. Oto, jak go używać:

 • Przygotowania: zanim zaczniesz, upewnij się, że wszystko jest na swoim miejscu. Stwórz dokument ze specyfikacją techniczną, folder na zasoby i osobny projekt dla współpracy zespołu.
 • Dokumentacja: design produktu wymaga myślenia o przepływie użytkowników i przypadkach brzegowych. Dokumentacja jest tu aspektem kluczowym.
 • Prototypowanie: gdy już wszystko zostało udokumentowane, możesz zacząć projektowanie funkcjonalności.
 • Feedback – kilka rund: zasięgnięcie opinii innych pomoże Ci w udoskonaleniu designu i stworzeniu struktury treści UX. Zacznij nad tym pracować na początku całego procesu.
 • Tworzenie zasobów: po dostosowaniu designu, czas przygotować funkcjonalność do wdrożenia.
 • Udostępnienie funkcjonalności użytkownikom 📣: koordynuj pracę z działem technicznym i pomóż osobom z marketingu ogłosić wiadomość o nowej funkcjonalności. Wysłuchaj opinii wszystkich zaangażowanych w projekt, aby wprowadzić ostateczne poprawki.

Alex

Design produktu w Todoist

Podobne szablony


 • Zgłoszenia projektowe

  Zarządzaj zgłoszeniami z zapotrzebowaniem na projekty, tak aby zawsze wiedzieć, co jest najpilniejsze do zrobienia.

  Tablica


 • Sprint projektowy

  Szablon inspirowany książką „Pięciodniowy sprint“, który pomoże Ci rozwiązać trudne problemy w zaledwie 5 dni.

  Lista


 • Mapa drogowa produktu

  Ustal priorytety w projektach, śledź postępy na bieżąco i współpracuj z zespołem.

  Tablica

Zaproponuj szablon

Nie możesz czegoś znaleźć? Wypełnij ten krótki formularz, aby przekazać nam swoje sugestie co do nowych szablonów.

Zaproponuj szablon