Ustawienia powiadomień i ich zmiana

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Bądź na bieżąco, otrzymując powiadomienia o aktywności w swoich współdzielonych projektach za każdym razem, kiedy ktoś doda komentarz, przypisze zadanie, ukończy zadanie, dołączy do projektu lub go opuści.

W zakładce Powiadomienia możesz przeglądać wszystkie swoje powiadomienia.Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie nieprzeczytane powiadomienia, otwórz zakładkę Nieprzeczytane.

Wskazówka

Jeśli chcesz oznaczyć wszystkie nieprzeczytane wiadomości jako przeczytane, naciśnij ikonkę zaznaczenia.

W ustawieniach konta możesz wybrać rodzaje wydarzeń, o jakich będziesz informowany(-a), a także sposób otrzymywania powiadomień: jako wiadomość e-mail lub powiadomienie push.

Rodzaje powiadomień w projektach współdzielonych

W przypadku projektów współdzielonych, możesz zdecydować o jakich wydarzeniach i czynnościach współpracowników będziesz powiadamiany(-a):

 • Komentarze dla mnie: gdy ktoś postanowił poinformować Cię o nowym komentarzu do zadania.
 • Zadania przypisane do mnie: kiedy ktoś przypisał Ci zadanie.
 • Zadania ukończone: gdy zadanie, które utworzyłeś(-aś) lub przypisałeś(-aś), zostało zrealizowane.
 • Zadania nieukończone: gdy zadanie, które utworzyłeś(-aś) lub przypisałeś(-aś), nie zostało zrealizowane.
 • Współpracownik dołączył do projektu: gdy ktoś zaakceptował Twoje zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie.
 • Współpracownik odrzucił zaproszenie do projektu: gdy ktoś odmówił udziału w projekcie, do którego go zaprosiłeś(-aś).
 • Współpracownik opuścił projekt: gdy ktoś opuścił projekt, w którym bierzesz udział.
 • Współpracownik został usunięty z projektu: kiedy ktoś usunął z projektu innego członka zespołu.

Rodzaje powiadomień w przestrzeniach roboczych zespołu

Jeśli korzystasz z zespołów, masz do dyspozycji kilka rodzajów powiadomień, które możesz aktywować w ustawieniach:

 • Zaakceptowano zaproszenie do przestrzeni roboczej zespołu: gdy ktoś zaakceptuje zaproszenie i dołączy do przestrzeni roboczej zespołu.
 • Odrzucono zaproszenie do przestrzeni roboczej zespołu: gdy ktoś odrzuci zaproszenie do przestrzeni roboczej zespołu.
 • Usunięcie z przestrzeni roboczej: gdy użytkownik zostaje usunięty z przestrzeni roboczej zespołu.
 • Usunięto przestrzeń roboczą: gdy przestrzeń robocza zespołu zostanie usunięta.

Zarządzaj ustawieniami dla powiadomień

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Powiadomienia. Możesz tutaj:
  • włączyć Powiadomienia na komputerze stacjonarnym i w przeglądarce, aby otrzymywać powiadomienia w przeglądarce.
  • zarządzać rodzajami otrzymywanych powiadomień dotyczących projektów współdzielonych w sekcji Powiadomienia o projektach.
  • wybrać, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push lub e-mailowe dla każdej czynności wykonanej przez członka zespołu we współdzielonym projekcie.

Uzyskaj pomoc

Powiadomienia w postaci wiadomości tekstowych/SMS nie są dostępne w Todoist. Jeśli uważasz, że byłoby to przydatne w Twojej pracy, skorzystaj z tego formularza, aby wysłać sugestię dodania nowej funkcji.

Jeśli masz problemy z powiadomieniami, przeczytaj tutaj, jak je rozwiązać.