Alle integraties

Smashlists

Bouw het vertrouwen van klanten op door hen op de hoogte te houden over je vooruitgang.

Meer info

Stop met het maken van omslachtige voortgangsrapporten voor je klanten en stakeholders. Smashlists genereert automatisch e-mailrapporten op basis van je voltooide taken en taakopmerkingen. Voer je Todoist-workflow uit en Smashlists zorgt voor de rest.

Functies

  • Automatiseer voortgangsrapporten.

  • Stuur rapporten, ook als klanten en stakeholders geen Todoist-account hebben.

  • Pas aan hoe vaak je rapporten verstuurd worden.

  • Hou de juiste mensen betrokken door e-mails voor ontvangers per project te selecteren.

Todoist Pro geeft je de kracht om alles gedaan te krijgen

Onthoud alles met herinneringen, houd zo veel projecten als je maar nodig hebt bij, laat het er goed uitzien met Pro-thema's, en veel meer.

Nu upgraden