Contextmenu's gebruiken met Todoist voor iOS

Beschikbaar voor

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platforms

 • iOS

Apple introduceerde contextmenu's in iOS 13 en later om het gemakkelijker en sneller te maken voor gebruikers om te interacteren of wijzigingen aan te brengen in items.

In Todoist zijn er contextmenu's voor taken, projecten, filters of labels. Houd een item ingedrukt op je iOS-toestel, en je zal verschillende snelle acties zien.

Taken

Om het contextmenu voor een taak te bekijken, zorg je ervoor dat je in een project of overzicht zit dat de lijst-layout gebruikt.

Houd daarna de taak ingedrukt om het contextmenu te openen. Je ziet de volgende opties:

 • Taak selecteren staat je toe om één enkele taak of meerdere taken te selecteren om te bewerken.
 • Inplannen opent een venster met een planner waarin je een deadline en tijd voor je taak kan instellen.
 • Verplaatsen naar...  laat je je taak naar een ander project en/of sectie verplaatsen.
 • Prioriteit laat je het prioriteitsniveau voor je taak instellen.
 • Taak dupliceren maakt een kopie van de geselecteerde taak aan.
 • Link naar taak kopiëren kopieert de link van je taak naar je klembord.
 • Taak verwijderen verwijdert de geselecteerde taak.

In gedeelde projecten zie je de volgende opties:

 • Toewijzen laat je de taak aan jezelf of een medegebruiker toewijzen.
 • Permanent voltooien laat je een taak voltooien en de terugkering ervan beeïndigen.

Projecten

Houd het project dat je wil bewerken ingedrukt om het contextmenu te openen. Er verschijnt een menu met de volgende opties:

 • Bewerken laat je de naam en kleur van je project bewerken.
 • Delen laat je medegebruikers toevoegen aan je project of huidige medegebruikers verwijderen.
 • Dupliceren laat je een kopie van het project aanmaken.
 • Toevoegen aan favorieten laat je het project aan je favorieten toevoegen. Als het project al aan je favorieten toegevoegd is, zal je in de plaats daarvan Verwijderen uit favorieten zien.
 • Project archiveren verplaatst het project naar je archief.

In gedeelde projecten zie je ook de optie Project verlaten waarmee je het gedeeld project kan verlaten.

Filters

Houd de filter die je wil bewerken ingedrukt om het contextmenu te openen. Er verschijnt een menu met de volgende opties:

 • Filter bewerken opent een venster waarin je zowel de naam, de kleur als de filter-zoekopdracht kan bewerken.
 • Link naar filter kopiëren kopieert de link naar de filter naar je klembord.
 • Toevoegen aan favorieten laat je de filter aan je favorieten toevoegen. Als de filter al aan je favorieten toegevoegd is, zal je in plaats daarvan Verwijderen uit favorieten zien.
 • Filter verwijderen verwijdert de geselecteerde filter.

Snelle tip

Als je een muis of een trackpad gebruikt bij een iPad die op iPadOS 13.4 of later draait, kan je ook een contextmenu openen door met de rechtermuisknop te klikken op een taak, project, label of filter.

Labels

Houd het label dat je wil bewerken ingedrukt om het contextmenu te openen. Je ziet de volgende opties:

 • Label bewerken opent een venster waarin je de naam en kleur van je label kan bewerken.
 • Link naar label kopiëren kopieert de link naar het label naar je klembord.
 • Toevoegen aan favorieten laat je het label aan je favorieten toevoegen. Als het label al aan je favorieten toegevoegd is, zal je in plaats daarvan Verwijderen uit favorieten zien.
 • Label verwijderen verwijdert het geselecteerde label.

Als je wijzigingen aanbrengt aan een gedeeld label, zal je alleen de opties Label bewerken en Label verwijderen zien.

Krijg hulp

Het contextmenu kan ook verschijnen wanneer je gewoon een taak, project, label of filter wil verslepen. Dit is een beperking die impact heeft op alle iOS-apps die contextmenu's bevatten. Als omweg kan je een taak, project, filter of label ingedrukt houden en daarna het lichtjes naar rechts bewegen om het contextmenu te sluiten.

Als je een ander probleem ervaart met contextmenu's in Todoist, contacteer ons dan.