Brug kontekstmenuer med Todoist på iOS

Tilgængelig for

 • Begynder
 • Pro
 • Business

Platforme

 • iOS

Apple introducerede kontekstmenuer i iOS 13 og nyere for at gøre det nemmere og hurtigere for brugere at interagere med eller foretage ændringer af elementer.

I Todoist er der kontekstmenuer til opgaver, projekter, filtre eller etiketter. Tryk og hold på et element på din iOS-enhed, og du vil se adskillige hurtige handlinger.

Opgaver

For at se kontekstmenuen for en opgave skal du sørge for, at du er i et projekt eller en visning, der bruger listelayoutet.

Tryk og hold derefter på opgaven for at åbne kontekstmenuen. Du vil se følgende muligheder:

 • Marker opgave lader dig enten markere en enkelt opgave eller flere opgaver til redigering.
 • Planlæg åbner et planlægningsvindue, hvor du kan angive en forfaldsdato og -tidspunkt for din opgave.
 • Flyt til... lader dig flytte alle markerede opgaver til et andet projekt og/eller sektion.
 • Prioritet lader dig indstille prioritetsniveauet for din opgave.
 • Dupliker opgave opretter en kopi af den valgte opgave.
 • Kopier link til opgaven kopierer opgavens link til din udklipsholder.
 • Slet opgave sletter den valgte opgave.

I delte projekter vil du se følgende muligheder:

 • Tildel lader dig tildele opgaven til dig selv eller en samarbejdspartner.
 • Udfør for altid lader dig udføre en opgave og afslutte dens gentagelse.

Projekter

Tryk i længere tid på det projekt, du vil redigere, for at åbne kontekstmenuen. En menu med følgende valgmuligheder vil blive vist:

 • Rediger giver dig mulighed for at redigere projektets navn og farve.
 • Del giver dig mulighed for at føje samarbejdspartnere til dit projekt eller fjerne nuværende samarbejdspartnere.
 • Dupliker lader dig oprette en kopi af projektet.
 • Føj til favoritter giver dig mulighed for at føje projektet til dine Favoritter. Hvis projektet allerede er føjet til dine favoritter, vil du i stedet se Fjern fra favoritter.
 • Arkiver projekt flytter projektet til dit arkiv.

I delte projekter vil du se muligheden Forlad projekt, som lader dig forlade det delte projekt.

Filtre

Tryk i længere tid på det filter, du vil redigere, for at åbne kontekstmenuen. En menu med følgende valgmuligheder vil blive vist:

 • Rediger filter åbner et vindue, hvor du kan redigere filterets navn og farve samt dets filterforespørgsel.
 • Kopier link til filteret kopierer filterets link til din udklipsholder.
 • Føj til favoritter giver dig mulighed for at føje filteret til dine Favoritter. Hvis filteret allerede er føjet til dine favoritter, vil du i stedet se Fjern fra favoritter.
 • Slet filter sletter det valgte filter.

Kvik-tip

Hvis du bruger en mus eller en trackpad med en iPad, der kører iPadOS 13.4 eller nyere, kan du også åbne en kontekstmenu ved at højreklikke på en opgave, projekt, etiket eller filter.

Etiketter

Tryk i længere tid på den etiket, du vil redigere, for at åbne kontekstmenuen. Du finder følgende valgmuligheder:

 • Rediger etiket åbner et vindue, hvor du kan redigere din etikets navn og farve.
 • Kopier link til etiketten kopierer etikettens link til din udklipsholder.
 • Føj til favoritter giver dig mulighed for at føje etiketten til dine Favoritter. Hvis etiketten allerede er føjet til dine favoritter, vil du i stedet se Fjern fra favoritter.
 • Slet etiket sletter den valgte etiket.

Hvis du foretager ændringer i en delt etiket, vil du kun se valgmulighederne Rediger etiket og Slet etiket.

Få hjælp

Kontekstmenuen vises muligvis, selv når du bare vil trække og omrokere en opgave, et projekt, en etiket eller et filter. Dette er en begrænsning, der kan påvirke alle iOS-apps, der bruger kontekstmenuer. Som en løsning kan du trykke og holde på en opgave, et projekt, et filter eller en etiket. Flyt den derefter lidt til højre for at lukke kontekstmenuen.

Hvis du oplever andre problemer med kontekstmenuer i Todoist, bedes du kontakte os.