Kontextové nabídky pro Todoist na iOS

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • iOS

Apple v iOS 13 a novějších verzích zavedl kontextové nabídky, které mají uživatelům usnadnit a urychlit interakci s položkami a provádění změn.

V Todoist uvidíte kontextové nabídky u úkolů, projektů, filtrů a štítků. Na zařízení se systémem iOS dlouze stiskněte některou položku, čímž se zobrazí několik rychlých akcí.

Úkoly

Pokud chcete zobrazit kontextovou nabídku úkolu, ujistěte se, že se nacházíte v projektu nebo zobrazení, které využívá zobrazení jako seznam.

Poté podržením úkolu otevřete kontextovou nabídku. Uvidíte následující možnosti:

 • Vybrat úkol umožňuje vybrat jeden úkol nebo několik úkolů k úpravě.
 • Naplánovat otevře okno s kalendářem, kde můžete nastavit datum a čas dokončení úkolu.
 • Přesunout do… umožňuje přesunout úkol do jiného projektu nebo oddílu.
 • Priorita umožňuje určit úroveň priority úkolu.
 • Duplikovat úkol vytvoří duplikát vybraného úkolu
 • Zkopírovat odkaz na úkol zkopíruje odkaz na úkol do schránky.
 • Smazat úkol smaže vybraný úkol.

Ve sdílených projektech uvidíte následující možnosti:

 • Přiřadit umožňuje přiřadit úkol sobě nebo ostatním.
 • Dokončit navždy umožňuje dokončit úkol a ukončit jeho budoucí výskyt.

Projekty

Kontextovou nabídku otevřete dlouhým stisknutím projektu, který chcete upravit. Zobrazí se nabídka s následujícími možnostmi:

 • Upravit umožňuje upravit název a barvu projektu.
 • Sdílet umožňuje přidávat spolupracovníky do projektů, případně je z projektů odebírat.
 • Duplikovat umožňuje vytvářet kopie projektů.
 • Přidat do oblíbených umožňuje přidat projekt do oblíbených položek. Pokud už projekt mezi oblíbenými položkami je, uvidíte místo toho možnost Odebrat z oblíbených.
 • Archivovat projekt přesune projekt do archivu.

Ve sdílených projektech uvidíte možnost Odejít z projektu, která vám umožní ze sdíleného projektu odejít.

Filtry

Kontextovou nabídku otevřete dlouhým stisknutím filtru, který chcete upravit. Zobrazí se nabídka s následujícími možnostmi:

 • Upravit filtr otevře okno, ve kterém můžete upravit název a barvu filtru. Upravit tam můžete také dotaz filtru.
 • Zkopírovat odkaz na filtr zkopíruje odkaz na filtr do schránky.
 • Přidat do oblíbených umožňuje přidat filtr do oblíbených položek. Pokud už filtr mezi oblíbenými položkami je, uvidíte místo toho možnost Odebrat z oblíbených.
 • Smazat filtr smaže vybraný filtr.

Rychlý tip

Pokud používáte myš nebo trackpad v kombinaci s iPadem se systémem iPadOS 13.4 nebo novějším, kontextovou nabídku můžete otevřít také kliknutím pravým tlačítkem myši na úkol, projekt, štítek nebo filtr.

Štítky

Kontextovou nabídku otevřete dlouhým stisknutím štítku, který chcete upravit. Uvidíte následující možnosti:

 • Upravit štítek otevře okno, ve kterém můžete upravit název a barvu štítku.
 • Zkopírovat odkaz na štítek zkopíruje odkaz na štítek do schránky.
 • Přidat do oblíbených umožňuje přidat štítek do oblíbených položek. Pokud už štítek mezi oblíbenými položkami je, uvidíte místo toho možnost Odebrat z oblíbených.
 • Smazat štítek smaže vybraný štítek.

Pokud měníte sdílený štítek, uvidíte pouze možnosti Upravit štítek a Smazat štítek.

Nápověda

Kontextová nabídka se může zobrazit i tehdy, když u úkolu, projektu, štítku nebo filtru jen chcete změnit pořadí nebo je někam chcete přetáhnout. Jedná se o nevýhodu, která se může projevovat u všech aplikací na iOS, které využívají kontextové nabídky. Nepříjemnost obejdete tak, že se úkolu, projektu, filtru nebo štítku dotknete a podržíte je. Pak je mírně posuňte doprava, čímž kontextovou nabídku zavřete.

Pokud máte s kontextovými nabídkami v Todoist další problémy, napište nám.