Använd Task Helper-tillägget med Todoist

Plattformar

 • Webben
 • Windows 10
 • Linux

Kommer du på dig själv ibland med att göra något tråkigt och repetitivt jobb när du hanterar dina uppgifter och underuppgifter? Det är ett hårt jobb, men någon måste ju göra det. Eller något för den delen, som det här Task Helper-tillägget!

Task Helper-tillägget har en samling med tre automatiserade uppgiftsåtgärder som är utformade för att snabba upp ditt jobb och bespara dig från att utföra tradiga, manuella åtgärder om och om igen. Du hittar de här hjälpredorna i uppgiftsmenyn:

 • Applicera en uppgifts attribut på alla underuppgifter.
 • Skapa en uppföljningsuppgift när uppgiften slutförs.
 • Gör om en uppgift till en ej slutförbar uppgift.

task-helper.png

Installera tillägget

 1. Logga in på Todoist på https://todoist.com eller i datorapparna.
 2. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Klicka på Integrationer i sidomenyn.
 5. Klicka på Bläddra längst upp i integrationsinställningarna.
 6. I listan över tillgängliga integrationer väljer du AI Assistant.
 7. Klicka på "Add".
 8. Klicka på Bekräfta.

När du kör tillägget första gången, så kommer du att bli tillfrågad om du vill ge åtkomst till att läsa och skriva applikationsdata.

Använd tillägget

 1. Klicka på valfri uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i uppgiftsvyn.
 3. Klicka på Task Helper.
 4. Välj en av Task Helpers tre uppgiftsåtgärder:
  • Toggle uncompletable task (Växla till ej slutförbar uppgift): För att göra om en uppgift till en ej slutförbar uppgift.
  • Complete and create follow-up (Slutför och skapa uppföljning): Du kan välja vilka attribut du vill ha på uppföljande uppgifter, såsom förfallodatum, etiketter och tilldelad person.
  • Apply attributes to sub-tasks (Applicera attribut på underuppgifter): Såsom förfallodatum, etiketter, prioritet och tilldelad person.

Ta bort tillägget

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Välj Skaffa integration....
 3. Klicka på Task Helper.
 4. Välj Ta bort.
 5. Klicka på Ta bort för att bekräfta.

Få hjälp

Om du har problem med Task Helper-tillägget för Todoist, kontakta då oss.