Använd Habit Tracker-tillägget med Todoist

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Plattformar

 • Webben
 • macOS
 • Windows 10
 • Linux

Bygg starka vanor och bli ännu mer konsekvent med Habit Tracker-tillägget.

habit-tracker.png

Efter att du har slutfört dina återkommande uppgifter, så kan du se dina framsteg i uppgiftsbeskrivningen. Historiken över dina slutförda uppgifter ligger i uppgiftskommentarerna, så att du kan glädjas över ditt hårda arbete och fira dina små segrar.

Habit Tracker spårar uppgifter med antingen ett dagligt eller specifikt återkommande förfallodatum. Om en uppgift förfaller, senareläggs eller bokas om till en annan dag, så återställer Habit Tracker din poängsvit.

Installera tillägget

 1. Logga in på Todoist på https://todoist.com eller i datorapparna.
 2. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Klicka på fliken Integrationer.
 5. Klicka på Bläddra längst upp i integrationsinställningarna.
 6. I listan över tillgängliga integrationer väljer du Habit Tracker.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Klicka på Bekräfta.

När du kör tillägget första gången, så kommer du att bli ombedd att autentisera ditt Todoist-konto.

Använd tillägget

 1. Klicka på valfri uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger i uppgiftsvyn.
 3. Klicka på "Track habit".

Dina framsteg visas i uppgiftsbeskrivningen. Den kompletta historiken sparas i dina uppgiftskommentarer.

Ta bort tillägget

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på fliken Integrationer.
 4. Klicka på Habit Tracker.
 5. Välj Ta bort.
 6. Klicka på Ta bort för att bekräfta.

Bra att veta

 • Undvik att beskriva en uppgift som spåras. Habit Tracker-tillägget kommer att skriva över den.
 • Alla nya sviter börjar på noll. Det går inte att välja siffra när sviten ska börja.
 • Om semesterläget är aktiverat så kommer Habit Tracker att fortsätta spåra dina framsteg.

Få hjälp

Om du har problem med att lägga till eller uppdatera Habit Tracker-tillägget, kontakta då oss.