Se vad ditt team jobbar på

Tillgängligt för

 • Business
 • Gratis

Plattformar

 • Webben
 • macOS
 • Windows 10

Använd Teamaktivitet och filter för att hålla dig i fas med allas framsteg och arbetsbelastning. Du kan kolla vad dina kollegor jobbar på i teamet, se deras kommande uppgifter i flera olika projekt, eller filtrera på specifika uppgifter.

Teamets aktivitet

Teamaktivitet är en enkel lösning för projekthanteringen i ditt Todoist-team. Du kan se vilka uppgifter som är aktiva, förfallna och slutförda i ett givet teamprojekt. Dessutom kan du se alla kommentarer i alla aktiva uppgifter.

Åtkomst till teamaktivitet

 1. Gå till sidomenyn och klicka på ikonen med tre punkter till höger om projektnamnet.
 2. Välj Teamaktivitet.

Team Activity introduction.png

Snabbtips

Gör ett projekt till favorit så kan du komma åt teamaktivitet ännu snabbare.

Använd teamaktivitet

Använd teamaktivitetsvyn för att identifiera stoppklossar, till exempel förfallna uppgifter eller obesvarade kommentarer och vidta sedan åtgärder genom att erbjuda dig att hjälpa till, eller omtilldela uppgifter. I teamaktivitetsvyn kan du se följande:

 • Aktivt visar alla aktiva uppgifter i projektet.
 • Slutfört visar alla slutförda uppgifter i projektet. (Om det finns många slutförda uppgifter så kan det ta en stund för dem att läsas in.)
 • Förfallet visar alla förfallna uppgifter i projektet.
 • Kommentarer visar alla kommentarer från uppgifter som inte har blivit slutförda än.

Klicka på en uppgift eller kommentar för att öppna uppgiftsvyn, där du enkelt kan redigera uppgiften och lägga till kommentarer.

Om du har Business-versionen, så kan du även se dessa data för alla medlemmar i ett projekt. Det är bara att klicka på deras namn för att se deras tilldelade uppgifter och kommentarer i aktiva uppgifter.

Observera

Dela din feedback

Vi vill jättegärna veta vad du tycker om Teamaktivitet och hur det hjälper dig att sköta dina teamuppgifter. Dela din feedback med oss. Vi – Marco, Dermot, Galina och våra 14 andra teammedlemmar – går igenom all feedback samtidigt som vi fortsätter att göra Todoist ännu bättre.

Filter

Använd vyalternativ eller filter för att skapa anpassade vyer av teamets uppgifter, baserat på olika kriterier som förfallodatum, prioriteringar och vem som är tilldelad. Vem som helst i ditt team kan använda vyalternativ för att fokusera på sina uppgifter eller använda filter för att se exakt vad alla jobbar på.

Använda filter

Om du regelbundet vill visa specifika uppgifter, så är filter en bra lösning. Du kan även lägga till valfria filter som favoriter så att du kan komma åt dem snabbt och enkelt.

Filtrera teamets uppgifter

Om vi säger att du jobbar med ett team som heter Doist och du har en uppgift som måste göras. Då vill du kanske veta vilka som har möjlighet att hjälpa till. Du kan prova det här filtret för att se vad alla jobbar med under de kommande sju dagarna:

 1. Välj Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Klicka på tilläggningsikonen bredvid Filter.
 3. Lägg till ett självklart filternamn i fältet Namn, till exempel Doists kommande uppgifter.
 4. Ställ dig i sökningsfältet och skriv in den här filtersökningen:

  Arbetsyta: Doist & tilldelad: andra & kommande 7 dagar

 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Snabbtips

För att visualisera ännu bättre vad alla har för uppgifter så kan du anpassa din vy genom att ändra projektlayouten till anslagstavla och gruppera efter tilldelad.

Filtrera en teammedlems uppgifter

Om vi säger att din teammedlem Markus ska starta ett nytt projekt under de kommande veckorna. Du vill veta hur hans arbetsbelastning ser ut innan du tilldelar honom fler uppgifter.

Då kan du kolla vad Markus har blivit tilldelad de kommande fyra veckorna genom att skapa ett filter:

 1. Välj Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Klicka på tilläggningsikonen bredvid Filter.
 3. Lägg till ett självklart filternamn i fältet Namn, till exempel Markus kommande uppgifter.
 4. Ställ dig i sökningsfältet och skriv in den här filtersökningen:

  tilldelad:Markus & förfaller före: +4 veckor

 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Filtrera dina uppgifter

Du kanske även vill ställa in en anpassad vy för uppgifter som du har blivit tilldelad. Om vi säger att du är en del av formgivarna, så behåller ditt team alla projekt i Formgivarnas mapp och du vill se dina uppgifter som ska förfaller innan den 5 juni. För att se de uppgifterna så kan du prova det här filtret:

 1. Välj Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Klicka på tilläggningsikonen bredvid Filter.
 3. Lägg till ett självklart filternamn under fältet Namn. Till exempel:
 4. Ställ dig i sökningsfältet och skriv in den här filtersökningen:

  ##Formgivarna & tilldelad: mig & förfaller före 5 juni.

 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Använd vyalternativ

Du kan även filtrera på teamets uppgifter genom vyalternativen. Den här lösningen är behändig när du vill se något lite snabbt, men inte behöver återvänta regelbundet, som du gör med ett filter.

Visa teamuppgiftr i Idag eller Kommande

Du kan filtrera på alla teamuppgifter i din Idag- och Kommande-vy:

 1. Klicka på Idag eller Kommande i sidomenyn.
 2. Klicka på Visa längst upp till höger.
 3. Välj Arbetsyta under Filtrera på.
 4. Bocka ur de arbetsytor som du inte vill se uppgifter från.
 5. Klicka var som helst utanför fönstret för att spara ändringarna.

Visa teamuppgifter i anpassade filtervyer

I alla team som du deltar i så kan du filtrera på otilldelade uppgifter, sådant som du är tilldelad, eller som är tilldelat vissa personer:

 1. Gå till ett teamprojekt och klicka på Visa längst upp till höger.
 2. Klicka på Tilldelad under Filtrera på och välj:
 • Ingen för att se otilldelade uppgifter
 • Bara jag för att se uppgifter som du är tilldelad
 • Valda tilldelade.
 • Klicka på Tilldelade och välj namn på personer för att se deras tilldelade uppgifter.