Flytta ett privat projekt till en teamarbetsyta


Ibland jobbar du kanske på ett eget projekt, men inser snart att du behöver hjälp av ditt team med det. Då är det bara att flytta ditt projekt från Mina projekt till teamets arbetsyta.

Varning

Om du har flyttat ett privat projekt till teamarbetsytan av misstag, så kan du flytta tillbaka det till dina egna projekt.

Flytta ett projekt

Snabbtips

Du kan även dra och släppa ett projekt för att flytta det! Öppna först teamet dit du vill flytta projektet. Dra sedan projektet från sidomenyn och in i teamet.

  1. Klicka på Mina projekt i vänstermenyn.
  2. Håll muspekaren över projektet som du vill flytta.
  3. Klicka på ikonen med tre punkter som visas till höger om projektet.
  4. Välj Redigera.
  5. Klicka på Mina projekt.
  6. Välj teamet som du vill flytta ditt projekt till.

    (Valfritt) Redigera allt annat du vill ändra i projektet, inklusive åtkomstnivå på ditt projekt.

  7. Klicka på Spara.

Observera

Om du flyttar ett projekt som har delats med en användare som inte är medlem i teamet dit du flyttar projektet, så kommer den användaren att bjudas in som gäst till det specifika projekt. Personen kommer inte att kunna se några andra projekt i teamet, såvida inte personen läggs till som gäst i teamet eller i något av teamets projekt.

Flytta huvudprojekt

Om du flyttar ett huvudprojekt från dina egna projekt till ett team, så kommer Todoist att skapa en mapp där ditt huvudprojekt och dess underprojekt läggs till.

Mappen får automatiskt samma namn som huvudprojektet. Du kan ändra det efteråt om du vill.

Observera att alla projekt har samma nivå i teamarbetsytorna. Det betyder att projekt som du flyttar dit inte längre kommer att struktureras i huvud- och underprojekt.

Projects

Observera

Ordningen i era mappar och projekt kommer att se likadan ut för alla teammedlemmar. Det innebär att alla har samma referenspunkt när ni pratar om era mappar och projekt!