Introduktion till avsnitt

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Det är enklare att ta tag i ett stort projekt om du delar upp det i mindre, hanterbara delar. Lägg till avsnitt i dina projekt och dra relevanta uppgifter till avsnitten där de hör hemma, så blir det mycket enklare att komma framåt (istället för att bli överväldigad av en enda lång lista).

Lägg till ett avsnitt i ett projekt

Börja med att skapa ett avsnitt där du kan sortera in uppgifter.

 1. Längst upp till höger i ett projekt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Lägg till avsnitt.
 3. Skriv in namnet på ditt avsnitt och klicka på Lägg till avsnitt.

Snabbtips

Skapa ett avsnitt rakt ovanför eller under ett befintligt avsnitt, genom att hålla muspekaren mellan två avsnitt och klicka på linjen som visas, med namnet Lägg till avsnitt.

Lägg till uppgifter i ett avsnitt

Håll ordning i dina projekt genom att lägga till uppgifter i avsnitt.

Lägg till en ny uppgift i ett avsnitt

Du kan lägga till en ny uppgift i ett avsnitt på fyra sätt:

 • Skapa uppgiften var som helst i projektet. Sedan drar och släpper du uppgiften under avsnittet (se till att avsnittet är öppnat innan du drar dit uppgiften)
 • Öppna avsnittet som du vill lägga den nya uppgiften i och klicka sedan på Lägg till uppgift
 • Om du redan är i projektet med avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så skriver du / följt av avsnittsnamnet (till exempel, /Möten). Om du inte är i projektet med avsnittet som du vill lägga uppgiften i, så skriver du # följt av projektnamnet och sedan / följt av avsnittsnamnet (till exempel, #Jobb /Möten)
 • Klicka på uppgiften för att öppna uppgiftsvyn. Sedan använder du antingen projektikonen eller skriver /Avsnittsnamnet direkt efter uppgiftsnamnet, för att lägga till uppgiften i ett avsnitt

Lägg till en befintlig uppgift i ett avsnitt

Du kan lägga till en befintlig uppgift i ett avsnitt på två sätt:

 1. Om det behövs så kan du öppna avsnittet där du vill lägga den nya uppgiften.
 2. Dra uppgiften in i avsnittet.
 3. Klicka på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 4. Använd projektikonen eller skriv /Avsnittsnamn direkt efter uppgiftens namn.

Om uppgiften inte ligger i samma projekt som avsnittet:

 1. Klicka på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn.
 2. Klicka på projektikonen för att välja ett nytt projekt och avsnitt.

Snabbtips

Skriv # i uppgiftsnamnet, följt av projektnamnet. Skriv sedan / följt av avsnittsnamnet (till exempel: #Jobb /Möten). På det här sättet kan du flytta flera uppgifter till samma avsnitt genom att markera flera uppgifter samtidigt.

Döp om ett avsnitt

 1. Klicka på avsnittsnamnet.
 2. Skriv in det nya avsnittsnamnet.
 3. Klicka på Spara.

Flytta ett avsnitt

Vill du att avsnittet ska stå på en annan plats i projektet eller göras om till ett helt eget projekt? Inga problem, du kan flytta det med några få steg.

Flytta ett avsnitt inom samma projekt

Dra avsnittet till den nya platsen och släpp.

Duplicera ett avsnitt

Duplicera ett avsnitt - och alla dess uppgifter - genom att klicka eller trycka på ikonen med tre punkter till höger om avsnittsnamnet och välja Duplicera avsnitt.

Arkivera ett avsnitt

Du kan arkivera ett avsnitt i projektet när som helst. Uppgifter som ligger i ett arkiverat avsnitt kommer att markeras som slutförda.

 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Arkivera avsnitt.
 3. Klicka på Arkivera för att bekräfta.

Klicka på Visa längst upp till höger för att se det arkiverade avsnittet och slå på Slutförda uppgifter. De arkiverade avsnitten kommer att bli gråmarkerade och uppgifterna i de avsnitten kommer att visas som slutförda.

Snabbtips

Om du vill återställa ett arkiverat avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter till höger och väljer Ta ut avsnitt från arkivet. Uppgifterna i avsnittet kommer att förbli slutförda.

Radera ett avsnitt

Radera ett avsnitt permanent om du inte behöver gå tillbaka till det och dess uppgifter.

Varning

 • När du raderar ett avsnitt så kommer det att radera alla dess aktiva och slutförda uppgifter. Importera en säkerhetskopia för att återställa ett raderat avsnitt.
 • För att radera ett avsnitt men behålla dess uppgifter så kan du markera uppgifterna och trycka på ikonen Flytta till... för att flytta dem till ett annat avsnitt eller projekt.
 1. Till höger om ett avsnitt så klickar du på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Radera avsnitt.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.

Vanliga frågor

Du kan skapa upp till 20 avsnitt per projekt.

Nej, dessa detaljer kan endast läggas till i uppgifter.

Nej, avsnitt kan inte tilldelas andra användare.

Nej, man kan endast arkivera ett avsnitt. För att få karma för aktiva uppgifter i avsnittet, så måste man först slutföra uppgifterna.

Nej, man kan endast arkivera avsnitt och projekt. Istället kan du antingen slutföra eller radera individuella uppgifter.

Nej, om du vill arkivera ditt avsnitt men behålla de aktiva uppgifterna, så måste du flytta ut dem ur avsnittet. Detta gör du enklast genom att markera flera uppgifter samtidigt och sedan välja vilket avsnitt eller projekt som du vill flytta dem till.

Ja, specialtecken såsom # " ( ) | & ! _ - or , stöds.

Du kan bara flytta avsnitt till projekt i samma team.