Introduktion till filter

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

När Todoist blir fullt av dina uppgifter så behöver du hitta rätt både snabbt och effektivt. Det är där filter kommer till användning! Filter är anpassade uppgiftsvyer som är baserade på specifika kriterier. Du kan förfina sökresultatet av dina listor med uppgiftsnamn, förfallodatum, projekt, etikett, prioritet, skapandedatum, med mera.

Snabbtips

Du kan se uppgifterna i dina filter i tre olika layouter: som lista, a anslagstavla, eller en kalender (kalenderlayout finns endast tillgänglig för Pro- och Business-kunder)!

Skapa ett filter

Lägg till ett filter

 1. Välj Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Klicka på tilläggningsikonen bredvid Filter.
 3. Bredvid Lägg till filter-fönstret kan du skriva namnet på filtret.
 4. Skriv in filtersökningen. Kolla in de här exemplen på filtersökningar.
 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Snabbtips

Redigera ett filter

Högerklicka på filtret och välj Redigera filter.

Använd standardfilter

Prova på några av våra standardfilter i Todoist:

 • Tilldelad: mig: visar alla uppgifter i Todoist som du har blivit tilldelad
 • Prioritet 1: visar alla uppgifter med prioritet 1 i Todoist
 • Visa alla: visar alla aktiv uppgifter i Todoist

Observera

Du kan också använda filterförfrågningar i sökfältet. Gå till sökfältet och skriv en förfrågan som du skulle använda för att skapa ett filter.

Dela upp med specialtecken

Det finns flera olika tecken du kan använda när du skapar filter i Todoist:

TeckenVad det betyderExempel

|

ELLER

idag | förfallet

&

OCH

idag & p1

!

INTE

!underuppgift

()

Filtrerar först på frågor inom en parentes

(idag | förfallet) & #Jobb

,

Separerar filterfrågor i separata listor

förfaller: igår, idag

\

Använd specialtecken som vanliga tecken i projekt, avsnitt och etikettnamn

#En \& Två

Avancerad filtersökning

Här är en genomgång av några lite mer avancerade filter som du kan använda i Todoist:

Filtrering baserat på:

För att skapa filter baserade på nyckelord, så kan du använda sök: följt av ett nyckelord.

Om du behöverAnvänd detta

Se alla uppgifter som innehåller ordet "Möte"

sök: Möte

Se alla uppgifter som innehåller ordet "Möte" och som förfaller idag

sök: Möte & idag

Se alla uppgifter som innehåller ordet "Möte" eller "Jobb"

sök: Möte | sök: Jobb

Se alla uppgifter som innehåller ordet "e-post"

sök: e-post

Visar alla uppgifter som innehåller webblänkar

sök: http

Skapa ett filter för att antingen se eller utesluta underuppgifter i vyn.

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla underuppgifter

underuppgift

Se alla huvuduppgifter men uteslut deras underuppgifter

!underuppgift

Se alla uppgifter som förfaller ett visst datum.
Om du behöverAnvänd detta

Visa alla uppgifter som förfaller 3 januari

3 jan

Se alla uppgifter som förfaller innan ett visst datum

förfaller innan: 5 maj eller förfaller före: 5/5

Se alla uppgifter som förfaller efter ett visst datum

förfaller efter: 5 maj eller förfaller efter: 5/5

Visa alla uppgifter som förfaller inom de närmsta fyra timmarna, samt alla förfallna uppgifter

förfaller innan: +4 timmar

Se alla uppgifter som förfaller innan din valda dag i Inställningar > Allmänt > Nästa vecka

förfaller innan: nästa vecka

Se alla uppgifter med förfallodatum i aktuell arbetsvecka

förfaller innan: lör

Se alla uppgifter som förfaller nästa vecka

(förfaller: nästa vecka | förfaller efter: nästa vecka) & förfaller före: 1 vecka efter nästa vecka

Se alla uppgifter som förfaller inom den aktuella kalendermånaden

förfaller innan: första dagen

Se en lista nedan över aktiva uppgifter som förföll igår, tillsammans med dagens uppgifter

förfaller: igår, idag

Se alla uppgifter som inte är förknippade med något förfallodatum

inget datum eller inget förfallodatum

Se alla uppgifter som har tilldelats ett förfallodatum

!inget datum

Se alla uppgifter som har tilldelats ett förfallodatum och tid

!inget datum & !ingen tid

Se alla uppgifter som förfaller idag och innan en viss förfallotid

idag & förfaller innan: kl. 14.00

Visa alla uppgifter som förfallit

Förfallet eller ff eller förfallna

Se alla uppgifter som är förfallna och som har fått en specifik tid tilldelad, tillsammans med alla uppgifter som förfaller idag, men bara med förfallotider

förfallet & !ingen tid, idag & !ingen tid

Se alla uppgifter i din inkorg utan ett datum, följt av ett separat avsnitt med alla dina uppgifter som har förfallodatum, men som inte finns i din inkorg

#inkorg & inget datum, alla & !#inkorg & !inget datum

Visa alla uppgifter som förfaller inom 5 dagar

5 dagar eller nästa 5 dagar

Visa alla uppgifter som har ett återkommande förfallodatum

återkommande

Se alla uppgifter som antingen har ett återkommande förfallodatum eller inget förfallodatum alls tilldelat

!återkommande

Se alla uppgifter med ett förfallodatum, men utan förfallotid och som inte är återkommande

!ingen tid & !återkommande

Snabbtips

Du kan skriva datumet på något av följande sätt:

 • Specifikt datum: 2022-10-05, 5 okt 2022
 • Specifikt datum och tid: 2022-10-05 17.00, 5 okt 2022 17.00
 • Relativt datum: idag, imorgon, igår, 3 dagar (förfaller inom de kommande 3 dagarna), -3 dagar (förföll inom de 3 senaste dagarna)
 • Veckodagar: måndag, tisdag, söndag

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 1

p1

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 2

p2

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 3

p3

Visar alla uppgifter utan prioritetsnivå (d.v.s. p4)

Ingen prioritet

Skapa filter baserade på etiketter. Till exempel så kommer filtret idag & @e-post att plocka fram alla uppgifter med etiketten @e-post och som ska göras idag.

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter med etiketten "epost"

@epost

Visar alla uppgifter som saknar etiketter

inga etiketter

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter i projektet "Jobb"

#Jobb

Visar alla uppgifter i projektet "Jobb" och dess underprojekt

##Jobb

Visar alla uppgifter i projektet "Skola" och dess underprojekt, men utesluter projektet "Fysik"

##Skola & !#Fysik

Visar alla uppgifter som hör till avsnitt som heter "Möten", i alla projekt

/Möten

Visar alla uppgifter som hör till avsnittet "Möten" i projektet "Jobb"

#Jobb& /Möten

Visar alla uppgifter som inte ligger i något avsnitt

!/*

Se alla uppgifter som inte har ett avsnitt, men som utesluter uppgifter i din inkorg

!/* & !#inkorg

Om du behöverAnvänd detta

Visa alla uppgifter i arbetsytan "Mina projekt"

arbetsyta: Mina projekt

Visa alla uppgifter i "Designteamet"-mappens projekt

##Designteamet

Visa bara uppgifter i arbetsytan "Doist"

arbetsyta: Doist

Visa alla uppgifter i arbetsytorna "Doist" och "Halist"(arbetsyta: Doist | arbetsyta: Halist)
Om du behöverAnvänd detta

Se alla uppgifter som skapats på ett visst datum

skapad: 3 jan 2023

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan

skapad före: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades inom de senaste 365 dagarna

skapad efter: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapats idag

skapad: idag

När du söker efter uppgifter som någon av dina samarbetspartner har tilldelats eller tilldelat, se då till att du använder namnet som personen använder i Todoist.

Till exempel kan Stens riktiga namn vara Sten Grå, men om han är listad som "Grå Sten" i Todoist så bör du söka på tilldelad av: Grå Sten eller tilldelad: Grå Sten.

Observera

En medarbetare kan identifieras på:
 • Personens e-post
 • Personens för- och efternamn
 • “Mig” (hänvisar till dig själv)
 • “Andra” (hänvisar till alla användare förutom dig själv)
Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter som har tilldelats andra personer

tilldelad: andra

Visar alla uppgifter som Grå Sten har tilldelat

tilldelad av: Grå Sten

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter som har tilldelats någon (dig själv och andra)

tilldelad

Visar alla uppgifter i delade projekt

delat

Visar alla uppgifter i Todoist, förutom de som har tilldelats andra

!tilldelad: andra

Praktiska filter att prova

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och som ligger i "Jobb"-projektet

(idag | förfallet) & #Jobb

Visar alla uppgifter utan förfallodatum

inget datum

Visar alla uppgifter utan förfallodatum

ingen tid

Visar alla uppgifter som förfaller de närmaste 7 dagarna, med etiketten @väntar

7 dagar & @väntar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan

skapad före: -365 dagar

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer

tilldelad av: mig

Se alla uppgifter som har tilldelats Rebecka

tilldelad: Rebecka

Visar alla uppgifter som du har skapat

tillagd av: mig

Visar alla uppgifter som Rebecka har skapat

tillagd av: Rebecka

Visar alla uppgifter i ett delat projekt, som inte har tilldelats någon

delad & !tilldelad

Visar alla underuppgifter

underuppgift

Visar alla huvuduppgifter

Observera

Det går inte att skapa ett filter som visar huvuduppgifter med sina underuppgifter.

!underuppgift

Visar alla uppgifter

visa alla

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 8 timmarna, men utesluter förfallna uppgifter

förfaller innan: +8 timmar & !förfallet

Se alla uppgifter som inte är schemalagda i projektet #Jobb

#Jobb & inget datum

Se alla uppgifter med hög prioritet för de kommande två veckorna

(P1 | P2) & 14 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 30 dagar sedan

skapad före: -30 dagar

Se alla uppgifter med etiketten "natt" som är schemalagda på lördag

Lördag & @natt

Se alla uppgifter som du är tilldelad i projektet "Jobb"

#Jobb & tilldelad: mig

Ett stort tack till vår Todoist-ambassadör Leighton Price, som har bidragit med exempel till den här artikeln.

Bästa praxis för filter

När du börjar få kläm på filter så kan du utforska fler sätt att snabbt få fram information. Håll dessa bästa praxis i åtanke för att undvika struligheter:

Kombinera filter med tecken

Du kan kombinera vilken filterförfrågan du vill för att få exakt den vy du behöver. Här är några exempel:

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter som förfaller idag och som även har etiketten @epost

Idag & @epost

Visar alla uppgifter som antingen har etiketten @jobb eller @kontor

@jobb | @kontor

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och som ligger i "Jobb"-projektet

(idag | förfallet) & #Jobb

Visa alla uppgifter som förfaller inom 7 dagar

alla & 7 dagar

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon

!tilldelad

Visar alla uppgifter som förfaller idag men utelämnar uppgifter i "Jobb"-projektet

Idag & !#Jobb

Se alla uppgifter som förfaller imorgon i "Läxor"-projektet, men som utesluter uppgifter med @språk-etiketten.

#Läxor& imorgon & !@språk

Använd ett jokertecken

Använd ett jokertecken för att filtrera på uppgifter som innehåller liknande tecken, genom att använda en asterisk (*) i din sökning.

Till exempel, filtersökningen @*boll kommer att ta fram en lista med alla uppgifter där etiketten slutar med ordet “boll”, som t.ex. @brännboll och @fotboll.

Om du behöverAnvänd detta

Visar alla uppgifter med en etikett som börjar med "hem". Exempelvis @hemläxa och @hemmakontor

@hem*

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person vars namn börjar på J och vars efternamn är Svensson

tilldelad: j* svensson

Visar alla uppgifter från projekt vars namn slutar på “jobb”. Exempelvis #Kulturjobb, #Nätverksjobb och #Jobb

#*Jobb

Visar alla uppgifter från avsnitt som har ordet "Jobb" i namnet. Till exempel, /Jobbmöten, /Jobb-admin och /Jobbsamtal

Jobb*

Visar uppgifter som inte hör till något avsnitt

!/*

Snabbtips

Om du behöver söka på ett projekt som har en emotikon i namnet, så kan du använda en asterisk för att ersätta emotikonen. Exempelvis så kan du istället för att skriva #Välkommen 👋 i din sökning, så kan du skriva #Välkommen *.

Kör två eller fler filtersökningar

Du kan skapa flera olika uppgiftslistor i samma filtervy genom att köra flera filterförfrågningar samtidigt. Du kan skilja förfrågningarna åt med ett kommatecken ( , ) emellan.

Till exempel, filtersökningen p1 & förfallet, p4 & idag att visa två uppgiftslistor i samma vy:

 • En lista med försenade uppgifter med prioritet 1
 • Uppgifter som förfaller idag, med prioritet 4

Använd Filterassistenten

Observera

Filter Assist finns för tillfället endast tillgänglig på engelska och spanska.

Låt Filterassistenten ta fram rätt filter åt dig. Beskriv (på engelska) vilka uppgifter du vill se, så sköter Filterassistenten resten. Såhär gör du:

 1. Klicka på Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Klicka på tilläggningsikonen bredvid Filter.
 3. Klicka på Prova i Filter Assist-banderollen längst upp.
 4. Under Filterförfrågan beskriver du vilka uppgifter du vill filtrera på.

  Snabbtips

  • Ändra filtrets namn, tilldela en annan färg eller lägg till filtret i dina favoriter.
  • Ge en tumme upp eller ner för att betygsätta hur exakt det framtagna filtret är.
 5. Klicka på Skicka.
 6. Klicka på Lägg till filter.

Radera ett filter

 1. Klicka på Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Högerklicka på filtret eller klicka på ikonen med tre punkter bredvid filternamnet.
 3. Välj Radera för att ta bort filtret.

Sätt igång

Behöver du filterinspiration? Prova några av de här fiffiga Todoist-uppläggen för att komma igång. Om du har problem med att skapa eller använda filter i Todoist, så kan du kontakta oss. Vi - Marco, Dermot och våra 14 andra teammedlemmar - hjälper dig gärna!

Vanliga frågor

Det är dessvärre inte möjligt för tillfället. Ledsen för det! Vänligen följ riktlinjerna i den här artikeln för att se dina slutförda uppgifter.

Ordningen som uppgifterna är sorterade på i ett filter beror på om det innehåller förfallodatum eller inte:

 • När du använder ett filter med förfrågningar på förfallodatum: förfallotid > prioritet > datum och tid då uppgiften skapades > projekt-ID > uppgifts-ID
 • När du använder ett filter utan förfrågningar på förfallodatum: prioritet > förfallotid och datum > projektordning > uppgiftsordning inom respektive projekt

Om du bara vill se de uppgifter som du har blivit tilldelad eller som inte är tilldelade någon, samt exkludera uppgifter som tilldelats andra, så kan du använda denna sökfråga: !tilldelad: andra.

Om du till exempel bara vill se uppgifter med etiketten @jobb och som inte har tilldelats andra, så använder du: @jobb & !tilldelad: andra.

Om du bara vill se uppgifter som du har blivit tilldelad (exklusive ej tilldelade uppgifter), så använder du detta filter: tilldelad: mig.

Om du till exempel vill se uppgifter med prioritet 1 som du har blivit tilldelad, så använder du: p1 & tilldelad: mig

Sidomenyn / navigeringsmenyn är anpassningsbar. Kontrollera att du har aktiverat Filter och etiketter i Inställningar > Sidomeny på datorn eller Inställningar > Navigeringsmeny på mobilen.