Skapa en ej slutförbar uppgift i Todoist

Tillgängligt för

  • Gratis
  • Pro
  • Business

Om du vill ha en uppgift som funkar som en rubrik, som du även kan lägga kommentarer och filer i, eller omk du har skapat en huvuduppgift med flera underuppgifter som du inte vill ska försvinna om du råkar slutföra huvuduppgiften, då kan en ej slutförbar uppgift vara precis det du söker.

Gör så att en uppgift inte går att slutföra

När du skapar en ny uppgift, så lägger du bara till en asterisk (*) och ett blanksteg före uppgiftens namn, för att förhindra att man kan slutföra den. Om du till exempel skapar en uppgift som inte går att slutföra, med namnet Checka in på flyget, så bör du skriva uppgiftsnamnet som * Checka in på flyget.

uncompletable-help-center.png

Om du vill göra om en ej slutförbar uppgift till en slutförbar uppgift igen, så behöver du bara ta bort asterisken (*) och blanksteget från början av uppgiftsnamnet.

Vanliga frågor

Slutförbara uppgifter går att bocka av i en cirkel till vänster om uppgiftsnamnet. Om de inte går att slutföra, så saknas det en cirkel.

Screenshot_2020-10-29_at_15.12.13.png

Avsnitt är ett sätt att dela upp stora projekt i mer hanterbara delar, medan ej slutförbara uppgifter bara är vanliga uppgifter, med den skillnaden att de inte går att slutföra. I en uppgift som inte kan slutföras, så kan du till exempel lägga till kommentarer, bifoga filer, tilldela dig själv eller en annan medarbetare, samt att du kan ställa in förfallodatum och tid.