Ändra ditt namn eller avatarfoto


Håll din Todoist uppdaterad genom att ändra ditt namn eller profilfoto. Såhär gör du:

  1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
  2. Välj Inställningar.
  3. Välj Hantera konto. Dina kontoinställningar för Todoist kommer då att öppnas i en webbläsare. Sedan kan du:
  • Ändra ditt namn genom att skriva ditt namn i namnfältet
  • Byta avatarfoto genom att klicka på Byt foto (eller Ladda upp foto, om det är första gången)
  • Ta bort ditt avatarfoto genom att klicka på Ta bort foto