Lägg till en Todoist-genväg på din Android-hemskärm

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Plattformar

 • Android

Observera

Todoist-genvägar för hemskärmen finns bara tillgängligt för Android 7.1 och högre.

Todoist för Android har följande genvägar för appinnehåll:

 • Lägg till uppgift
 • Filter
 • Etikett
 • Projekt
 • Sök
 • Idag
 • Kommande

android-shortcut.jpg

För att lägga till Todoist-genvägar på din hemskärm, så följer du dessa steg:

 1. Tryck på och håll ned appikonen. Du får upp en lista med genvägar.
 2. Tryck och håll ned på genvägen.
 3. Dra genvägen dit du vill ha den och lyft sedan bort fingret.

Observera

Vänligen observera, att endast Lägg till uppgift, Sök och Idag kommer att visas i listan över tillgängliga standardgenvägar. Om du vill lägga till en genväg för vyerna Kommande, Projekt, Filter eller Etiketter på din hemskärm, öppna då den vyn i din Todoist-app innan du följer instruktionerna här ovan.