Använd anslagsvyn i Todoist

Tillgängligt för

 • Pro
 • Business
 • Bas

Anslagstavlor är ett kraftfullt nytt sätt att ordna upp och visualisera dina projekt i Todoist. Anslagstavlor ger en enkel översikt av dina projekt, allt ifrån veckomatsedlar till femåriga affärsplaner, så att du kan göra framsteg från start till mål.

Du kan enkelt dra och släppa uppgifter där du vill ha dem, samt lägga till och flytta om avsnitt som du vill, för att få den perfekta översikten av jobbet som ska göras.

Social_-_Web_Drag.gif

Varje avsnitt i ett projekt visas i en separat spalt och uppgifterna visas som brickor. Uppgifter som inte hör till något avsnitt visas i första spalten under rubriken "Inget avsnitt".

Här är en snabb genomgång av hur anslagstavlorna funkar:

macOS___Windows___Device_Full.png

Du kan enkelt byta mellan en anslagstavla och en vanlig lista. Såhär gör du:

Slå på anslagsvyn

När man skapar eller redigerar ett projekt, så kan man slå på anslagsvyn direkt, genom att välja Anslagstavla under Se som-alternativet.

Om du slår på anslagsvysvyn för ett befintligt projekt eller en vy:

 1. Öppna valfritt projekt, inkorgen, Idag eller Kommande från sidomenyn.
 2. Klicka på Visa längst upp till höger.
 3. Klicka på Layout.
 4. Välj Anslagstavla.

Snabbtips

Använd kortkommandot Shift + V för att snabbväxla mellan anslagstavla och lista.

Stäng av anslagsvyn

 1. Öppna valfritt projekt eller Idag i vänstermenyn.
 2. Klicka på Visa längst upp till höger.
 3. Klicka på Layout.
 4. Välj Lista.

Skapa ett nytt avsnitt i anslagsvyn

 1. Skrolla igenom dina befintliga avsnitt, ut till högerkanten och klicka på Lägg till avsnitt, eller tryck bara på s-tangenten för att lägga till ett nytt avsnitt på slutet. Alternativt så kan du hålla muspekaren mellan två befintliga avsnitt och klicka på Lägg till avsnitt för att lägga till ett nytt avsnitt på den platsen.
 2. Skriv in ditt avsnittsnamn.
 3. Klicka på Lägg till avsnitt eller tryck Enter för att spara.

Ändra ordning på avsnitt i anslagsvyn

 1. Håll muspekaren över ett avsnittsnamn.
 2. Dra ditt avsnitt och släpp det på en ny plats i projektet.

Skapa uppgifter i anslagsvyn

 1. Klicka på + Lägg till uppgift i avsnittet där du vill ha din uppgift, eller använd Snabbtilläggning genom att klicka på plustecknet (+) längst upp till höger. Alternativt så kan du trycka på a-tangenten för att lägga till en ny uppgift i den första tillgängliga spalten.
 2. Skriv ditt uppgiftsnamn och applicera valfria parametrar (t.ex. förfallodatum, prioritet, etikett etc.). Du kan även använda ett snedstreck (/) för att lägga till en uppgift i ett specifikt avsnitt var som helst ifrån.
 3. Klicka på Lägg till uppgift för att spara din nya uppgift.

Snabbtips

Du kan lätt flytta om ditt arbete genom att dra uppgifter och släppa dem mellan två avsnitt.
Social_-_Web_Drag.gif

Snabbtips

🏃‍♀️ Rivstarta ditt nästa projekt med anslagsmallar som kan hjälpa dig att skriva en bok, hantera sociala medier, utveckla en app, med mera.

Vanliga frågor

Anslagsvyn finns för närvarande inte tillgänglig för filter.

Ja, den valda vyn kommer att synkas mellan projektmedlemmar. Om någon byter till en annan vy, så kommer det att bytas för alla andra i projektet.

Ja, alla ändringar som du gör i anslagsvyn synkas mellan alla projektmedlemmar precis som i den vanliga listvyn.

För närvarande så går det inte att ändra ordning på underuppgifter direkt ifrån anslagsvyn. Vi hoppas att kunna införa det alternativet vid ett senare tillfälle. Tills dess så kan du trycka/klicka på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn och sedan ändra ordning på underuppgifterna därifrån.

Ja, du kan se slutförda uppgifter på samma sätt som du når dem i listvyn.

Ja, det går att markera flera uppgifter samtidigt i anslagsvyn på alla plattformar.

Det går inte för närvarande. När du skriver ut från anslagsvyn, så kommer ditt projekt automatiskt att återges som en lista. Vi kanske kommer att införa en utskriftslayout för anslagstavlor i framtiden.

En att-göra-lista som optimerar arbete & fritid