Zarządzanie zadaniami Todoist w widoku zadania

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Aby wydajnie zarządzać zadaniami, warto zwracać uwagę na szczegóły. Wygodnie jest zarządzać zadaniem, mogąc edytować wszystkie jego właściwości (takie jak termin, priorytet, projekt, do którego należy, etykieta, pod-zadania czy komentarze) z jednego miejsca.

Wszystkie te czynności umożliwia widok zadania. Oto, jak to działa:

Task view

Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.

W widoku zadania możesz:

 • przejść do projektu, w którym znajduje się zadanie, naciskając nazwę projektu na górze
 • przejść do sekcji, w której znajduje się zadanie, klikając nazwę sekcji na górze
 • jeśli w danej chwili przeglądałeś(-aś) pod-zadanie, zamiast tego zobaczysz jego zadanie nadrzędne. Kliknij nazwę zadania nadrzędnego, aby otworzyć je w widoku zadania
 • jeśli przeglądasz pod-zadanie, kliknij ikonkę znacznika pod-zadania, aby zobaczyć inne pod-zadania poniżej zadania nadrzędnego
 • zmienić nazwę zadania, klikając pole nazwy
 • dodać opis zadania (lub zmienić dotychczasowy opis), klikając pole Opis znajdujące się pod nazwą zadania
 • przejść do poprzedniego/następnego zadania, klikając przyciski strzałek na górze
 • określić datę (i godzinę), klikając + Termin po prawej stronie
 • (tylko w projektach współdzielonych) przypisać zadanie, klikając + Przypisany po prawej stronie
 • przenieść zadanie do innego projektu i/lub sekcji, klikając nazwę projektu z prawej strony
 • dodać etykiety przy użyciu opcji + Etykiety po prawej stronie
 • dodać przypomnienia przy użyciu opcji Przypomnienia + po prawej stronie
 • określić priorytet, używając web_flag-outline.svgikonki flagi po prawej stronie
 • uzyskać link do zadania, klikając web_three-dots.svgikonę trzech kropek Skopiuj link do zadania
 • utworzyć duplikat zadania, wybierając web_three-dots.svgikonę trzech kropekDuplikuj zadanie
 • ukończyć zadanie cykliczne oraz wyznaczyć jego najbliższy kolejny termin, wybierając web_three-dots.svgikonę trzech kropekUkończ
 • ukończyć na zawsze zadanie cykliczne, naciskającweb_three-dots.svg ikonę trzech kropek Ukończ na zawsze
 • uzyskać adres e-mail zadania, aby móc przesyłać wiadomości bezpośrednio do zadania (aby to zrobić, wybierz web_three-dots.svgikonę trzech kropekDodaj komentarze przez e-mail)
 • przeglądać aktywność w zadaniu, w tym informacje o tym, kto je utworzył (dostępne tylko w projektach współdzielonych) oraz dacie utworzenia, po naciśnięciu web_three-dots.svgikony trzech kropek Przegląd aktywności w zadaniu
 • usunąć zadanie, klikając web_three-dots.svgikonę trzech kropekUsuń zadanie
 • przeglądać, edytować lub dodawać pod-zadania w obszarze Pod-zadania
 • otworzyć widok zadania dla dowolnego z pod-zadań, klikając nazwę wybranego pod-zadania
 • przeglądać lub dodawać komentarze w obszarze Komentarze

FAQ

Nie, nie jest możliwe edytowanie lub usunięcie zadania z Dziennika aktywności.

Nie, zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany, należy odznaczyć ukończenie zadania.

Tak. Możesz przeciągać i upuszczać zadania w wybranym miejscu.

Tak. Możesz dodawać komentarze i przesyłać załączniki (do 5 MB).

Tak. Możesz przeglądać historię aktywności z ostatniego tygodnia.