Używanie rozszerzenia AI Assistant z Todoist

Dostępne dla

 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • Windows 10
 • Linux

Rozszerzenie AI Assistant zawiera kilka sprytnych funkcji, które mogą znacząco poprawić Twoją wydajność! Ponieważ wciąż rozbudowujemy możliwości tego dodatku, planujemy co jakiś czas aktualizować poniższy artykuł. Uwaga: większość rozszerzeń Todoist dostępna jest obecnie w języku angielskim. W dalszej części instrukcji zachowano angielskie komendy.

ai-task-creator.png

Konfigurowanie rozszerzenia

 1. Zaloguj się do Todoist na stronie https://todoist.com lub w aplikacji na komputerze stacjonarnym.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz Integracje z menu bocznego.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj na górze ustawień integracji.
 6. Z listy dostępnych integracji wybierz AI Assistant.
 7. Kliknij Dodaj.
 8. Kliknij Potwierdź.

Przy pierwszym uruchomieniu tego rozszerzenia zostaniesz poproszony(-a) o udzielenie zgody na odczyt i zapis danych aplikacji.

Suggest tasks (proponuj zadania)

Jeśli chcesz zrealizować duże i ambitne przedsięwzięcie, jednak nie do końca wiesz od czego zacząć, skorzystaj z podpowiedzi! Funkcja ta generuje listę proponowanych zadań, które realizowane po kolei pomogą Ci osiągnąć cel. Postępuj tak:

 1. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku dowolnego projektu, aby otworzyć menu.
 2. Kliknij Suggest tasks from AI Assistant (zaproponuj zadania z użyciem AI Assistant).
 3. W nowym okienku wpisz nazwę zadania, które chcesz zrealizować, a następnie kliknij Suggest tasks (zaproponuj zadania).
 4. Przejrzyj listę proponowanych zadań.
 5. Kliknij Dodaj.

Get tips for completing a task (uzyskaj podpowiedzi dotyczące wykonania zadania)

Jeśli głowisz się nad sposobem rozpoczęcia zadania, być może warto poprosić o wskazówkę?

Użyj tej funkcji w przypadku dowolnego z istniejących zadań, aby wygenerować propozycję kolejnego kroku prowadzącego do jego zrealizowania:

 1. Kliknij dowolne zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawej górnej części widoku zadania. Jesli przeglądasz zadania w trybie listy, umieść kursor na zadaniu, a następnie naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie.
 3. Wybierz AI Assistant.
 4. Kliknij Give tips for completing task. Asystent AI wygeneruje kolejny wykonalny krok ułatwiająy wykonanie zadania.
 5. Kliknij Add as comment (dodaj jako komentarz), aby dodac tę wskazówkę do zadania w formie komantarza.
 6. Naciśnij Try again (spróbuj ponownie), aby wygenerować kolejną wskazówkę.
 7. Aby anulowac tę czynność i zamknąć rozszerzenie AI Assistant, kliknij Cancel (anuluj).

Make tasks more actionable (spraw, aby zadania były łatwiejszymi do wykonania)

Funkcja ta pomoże Ci ponownie zdefiniować zadanie. Dzięki temu, być może, łatwiej będzie Ci się za nie zabrać.

 1. Kliknij dowolne zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawej górnej części widoku zadania. Jesli przeglądasz zadania w trybie listy, umieść kursor na zadaniu, a następnie naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie.
 3. Wybierz AI Assistant.
 4. Kliknij Uczyń zadanie łatwiejszym do wykonania. Asystent AI wygeneruje nową nazwę zadania, dzieki czemu jego wykonanie może okazać się nieco prostsze.
 5. Jeśli chcesz użyć nazwy zaproponowanej przez rozszerzenie, kliknij Rewrite task (ponownie nazwij zadanie).
 6. Kliknij Try again (spróbuj ponownie), jeśli chcesz zobaczyć inna propozycję nazwy zadania.
 7. Aby anulowac tę czynność i zamknąć rozszerzenie AI Assistant, kliknij Cancel (anuluj).

Break a task down into sub-tasks (podziel zadanie na pod-zadania)

Użyj tej funkcji, jeśli masz na swojej liście bardzo złożone zadanie i chcesz je podzielić na kilka mniejszych. Postępuj tak:

 1. Kliknij dowolne zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku zadania. Jesli przeglądasz zadania w trybie listy, umieść kursor na zadaniu, a następnie naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie.
 3. Wybierz AI Assistant.
 4. Kliknij Break task down (podziel zadanie).
 5. AI Assistant wygeneruje listę pod-zadań. Przejrzyj je, odznaczając te pod-zadania, które uważasz za zbędne.
 6. Kliknij Add sub-tasks (dodaj pod-zadania), aby dodać wybrane pod-zadania.
 7. Naciśnij Try again (spróbuj ponownie), aby wygenerować nową listę pod-zadań.
 8. Aby anulowac tę czynność i zamknąć rozszerzenie AI Assistant, kliknij Cancel (anuluj).

Usuwanie rozszerzenia

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Integracje z menu bocznego.
 4. Kliknij AI Assistant.
 5. Wybierz Usuń.
 6. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

FAQ

Algorytmy sztucznej inteligencji to bardzo zaawansowane rozwiązanie, dlatego w tym artykule nawet nie staramy się opisać zasady ich działania. Zamiast tego skupiliśmy się na wprowadzeniu i kilku praktycznych funkcjach, które pozwolą Ci sprawniej realizować zadania.

W Todoist korzystamy z Open AI GPT-3, usługi która potrafi zapisywać i odczytywać tekst w sposób bardzo podobny do tego, jak robi to człowiek. System ten został „wyedukowany” na podstawie bardzo dużej ilości materiałów dostępnych w internecie i innych źródłach, dzięki czemu dysponuje informacjami prawie na każdy temat. Specjalizuje się w pisaniu tekstów i generowaniu zadań, potrafi również udzielać odpowiedzi na zadawane pytania i tłumaczyć tekst na inny język.

Więcej informacji znajdziesz na stronie twórców https://openai.com/.

Ogólna zasada mówi, że im bardziej szczegółowe i zawierające więcejdanych pytanie, tym lepsza odpowiedź. Na przykład, zamiast pytać „Jak schudnąć?”, spróbuj napisać „Jestem mężczyzną o wzroście 180 cm i wadze 90 kg. Chciałbym schudnąć 10 kg. Jaki jest najprostszy sposób, aby to osiągnąć?”

Rozszerzenie oparte na AI zdecydowanie najlepiej działa w języku angielskim, mimo że jego twórcy przewidzieli możliwość wprowadzania tekstu w innych językach. Z naszej strony nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić, jednak bardzo prawdopodobnym jest, że rozwój systemów OpenAI już niedalekiej przyszłości pozwoli na korzystanie z tego typu funkcjonalności z podobnym rezultatem w dowolnym języku.

Rozszerzenie to nie jest domyślnie aktywne na koncie Todoist. Jeśli go nie zainstalowałeś(-aś), nie musisz się obawiać.

Jeśli rozszerzenie zostało już zainstalowane jednak chcesz je wyłączyć, możesz to zrobić postępując według kroków opisanych powyżej.

Podczas korzystania z tej integracji, Todoist nie udostępnia Open AI żadnych Twoich danych. Należy jednak mieć na uwadze, że OpenAI może wykorzystywać zapytania użytkowników do rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji.

Jedną ze słabych stron korzystania z rozszerzenia AI Assistant jest to, że obecnie nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować treści przekazywanych użytkownikowi przez system AI. Jako rozwiązanie tymczasowe wprowadziliśmy komunikat informujący użytkownika o możliwości narażenia na potencjalnie szkodliwe treści w rezultacie zadania niektórych typów pytań.