Używanie Todoist z Kalendarzem Google

Dostępne dla

 • Startowy
 • Pro
 • Business

Synchronizuj swoje dane Todoist z Kalendarzem Google korzystając z naszej dwukierunkowej integracji.

Skonfiguruj integrację

Uwaga

Obecnie nie jest możliwe skonfigurowanie integracji Kalendarza Google z Todoist w aplikacji na urządzeniach z systemem iOS lub Android. Aby to zrobić, zaloguj się na stronie todoist.com w przeglądarce internetowej.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Integracje.
 4. W sekcji Kalendarz Google, kliknij Połącz kalendarz.

  Jeśli używasz Todoist na macOS lub Windows, zaloguj się do aplikacji na przeglądarkę Todoist, aby połączyć się z Kalendarzem Google.

  Todoist_GCal_setup.png
 5. Zaloguj się przy pomocy swojego konta Google. Jeśli masz dwa lub więcej kont pamiętaj, że możesz połączyć Todoist tylko z jednym kontem Google.
 6. Kliknij Zezwól, aby umożliwić Todoist dostęp do danych swojego Kalendarza Google.
 7. Kliknij Zgoda, aby umożliwić Kalendarzowi Google dostęp do danych swojego konta Todoist.

Następnie utwórz połączenie między swoimi projektami Todoist i Kalendarzem Google. Kliknij Dodaj kalendarz, a następnie skonfiguruj poniższe elementy:

 • Kalendarz Google: utwórz kalendarz, z którym chcesz zsynchronizować projekt. Wydarzenia utworzone w wybranym kalendarzu zostaną dodane tylko jako zadania Todoist.

  Uwaga

  Nie jest możliwe synchronizowanie kilku projektów Todoist z tym samym Kalendarzem Google.

 • Synchronizacja: synchronizuj zadania ze wszystkich projektów lub wybranego projektu ze wskazanym kalendarzem. Jeśli zajdzie potrzeba synchronizacji wielu projektów lub kalendarzy, w przyszłości możesz dowolnie modyfikować te ustawienia.
 • Projekt Todoist dla nowych wydarzeń w Kalendarzu Google: wybierz projekt, w którym będą się pojawiać nowe zadania utworzone na podstawie wydarzeń w Kalendarzu Google (jeśli w tym momencie nie wiesz, który projekt wybrać, proponujemy tu wskazać swoją skrzynkę – potem możesz w każdej chwili przenieść zadania do wybranego projektu).
 • Etykieta Todoist dla nowych wydarzeń w Kalendarzu Google: wpisz nazwę etykiety, jaka będzie dodawana do zadań synchronizowanych ze wskazanego kalendarza.

  Jeśli etykieta o takiej nazwie nie znajduje się obecnie na Twojej liście etykiet, zostanie ona utworzona po skonfigurowaniu integracji.

 • Czas trwania wydarzenia dla nowych zadań Todoist: ustaw domyślną długość wydarzeń tworzonych na podstawie synchronizowanych zadań Todoist. Nowe zadania z określoną datą i godziną będą się pojawiały w Kalendarzu Google jako wydarzenia o wskazanym tu czasie trwania (po utworzeniu każdego wydarzenia można dowolnie modyfikować czas jego trwania).
 • Zadania Todoist bez terminu: wybierz, czy chcesz synchronizować zadania, które mają termin realizacji określony datą, ale bez wskazanej konkretnej godziny. Zadania takie mogą być umieszczane w Kalendarzu jako wydarzenia całodniowe, albo wcale nie podlegać synchronizacji.
 • Ukończone zadania Todoist: wybierz, czy chcesz pozostawić wydarzenie w Kalendarzu Google po ukończeniu odpowiadających im zadań w Todoist.

Kliknij Połącz, aby zakończyć konfigurację.

Todoist_GCal_connected.png

Po wybraniu połączenia z podstawowym kalendarzem Google, wszystkie wydarzenia zostaną zsynchronizowane jako zadania w Todoist.

Jeśli usuniesz te zadania, zostaną również automatycznie skasowane powiązane z nimi wydarzenia w kalendarzu.

Jeśli postanowisz zrezygnować z używania integracji, wydarzenia przez nią wygenerowane będą musiały zostać usunięte ręcznie.

Powiązywanie wielu kalendarzy i projektów

Zarządzaj wszystkimi swoimi wydarzeniami i zadaniami, synchronizując więcej Kalendarzy Google ze swoimi projektami Todoist.

Jeśli w początkowych ustawieniach integracji zaznaczona jest opcja synchronizacji Wszystkie projekty, nie będzie możliwe dodawanie połączeń z poszczególnymi projektami.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Integracje.
 4. W sekcji Kalendarz Google, kliknij Dodaj kalendarz.

Teraz możesz utworzyć połączenie między swoim projektem Todoist a Kalendarzem Google:

 • Kalendarz Google: dodaj nowy kalendarz, który będzie synchronizowany z wybranym projektem Todoist. Wydarzenia utworzone w tym kalendarzu będą dodawane jako zadania w Todoist. Ułatwia to również wyświetlania/ukrywanie elementów z Todoist w Kalendarzu Google.

  Uwaga

  Nie jest możliwe synchronizowanie kilku projektów Todoist z tym samym Kalendarzem Google.

 • Synchronizuj: wybierz zadania z określonego projektu, które będą synchronizowane z Kalendarzem Google. W późniejszym czasie możesz utworzyć dodatkowe połączenia z innymi projektami.
 • Projekt Todoist dla nowych wydarzeń w Kalendarzu Google: wybierz projekt, w którym będą się pojawiać nowe zadania utworzone na podstawie wydarzeń w Kalendarzu Google (jeśli w tym momencie nie wiesz, który projekt wybrać, proponujemy tu wskazać swoją skrzynkę – potem możesz w każdej chwili przenieść zadania do wybranego projektu).
 • Etykieta Todoist dla nowych wydarzeń w Kalendarzu Google: wpisz nazwę etykiety, jaka będzie dodawana do zadań synchronizowanych ze wskazanego kalendarza.

  Jeśli etykieta o takiej nazwie nie znajduje się obecnie na Twojej liście etykiet, zostanie ona utworzona po skonfigurowaniu integracji.

 • Czas trwania wydarzenia dla nowych zadań Todoist: ustaw domyślną długość wydarzeń tworzonych na podstawie synchronizowanych zadań Todoist. Nowe zadania z określoną datą i godziną będą się pojawiały w Kalendarzu Google jako wydarzenia o wskazanym tu czasie trwania (po utworzeniu każdego wydarzenia można dowolnie modyfikować czas jego trwania).
 • Zadania Todoist bez terminu: wybierz, czy chcesz synchronizować zadania, które mają termin realizacji określony datą, ale bez wskazanej konkretnej godziny. Zadania takie mogą być umieszczane w Kalendarzu jako wydarzenia całodniowe, albo wcale nie podlegać synchronizacji.
 • Ukończone zadania Todoist: wybierz, czy chcesz pozostawić wydarzenie w Kalendarzu Google po ukończeniu odpowiadających im zadań w Todoist.

Kliknij Połącz, aby zakończyć konfigurację.Todoist_GCal_connected_multiple.png

Korzystanie z integracji

Todoist_GCal_sidebyside.png

Po skonfigurowaniu tej integracji, zadania z terminem określonym datą i godziną wykonania z wybranego projektu lub projektów Todoist będą automatycznie dodawane do wskazanego Kalendarza Google.

Na podobnej zasadzie, wszystkie wydarzenia dodawane w tym kalendarzu będą automatycznie dodawane do wskazanych projektów w Todoist.

Wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w Kalendarzu Google, takie jak np. zmiana nazwy wydarzenia lub daty, będą natychmiast odzwierciedlane w Todoist – i na odwrót.

Jeśli masz wykupioną subskrypcję planu Pro lub Business, możesz ustawiać indywidualny czas trwania dla każdego z zadań. W polu nazwy zadania wpisz czas trwania w minutach (np. przez 80m) lub w formacie [Xm] (np. [80m]). Kalendarz Google utworzy wydarzenie o czasie trwania 1 godzina 20 minut.

Jeśli korzystasz z formatu czasu trwania [Xm] i zapiszesz zmiany w zadaniu, [80m] zostanie usunięte z nazwy zadania.

Sekcja Termin w widoku zadania wyświetli czas trwania zadania (np. 16:00-17:20) niezależnie od formatu, którego użyłeś(-aś).

Aby dodać etykietę do zadania w Todoist możesz wpisać „@NazwaEtykiety” w nazwie wydarzenia w Kalendarzu Google. Zostanie ona dodana do listy istniejących etykiet w Todoist.

Aby zapisać wydarzenie w innym projekcie w Todoist, sprawdź, czy Kalendarz Google jest skonfigurowany tak, aby synchronizował się ze wszystkimi Twoimi projektami Todoist.

Następnie, wpisz #NazwęProjektu w tytule wydarzenia z kalendarza. Jeśli projekt ma więcej niż dwa słowa, dodaj ukośnik (na przykład: #Projekt\ Nazwa). Zsynchronizowane zadanie zostanie automatycznie przeniesione do tego projektu.

Wpisz !!1, !!2 lub !!3 w nazwie wydarzenia w kalendarzu Google, aby określić lub zmienić jego priorytet. Zmiany te będą natychmiast widoczne w Todoist.

Usuwanie integracji

 1. Wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Integracje.
 3. Kliknij ikonkę odrzuć obok Kalendarza Google.
 4. Kliknij OK, aby potwierdzić.
 1. Wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij zakładkę Integracje.
 3. W sekcji Kalendarz Google odszukaj połączenie, które chcesz usunąć.
 4. Wybierz Usuń.

Usuwanie zadań Todoist i wydarzeń Kalendarza Google utworzonych za pomocątej integracji

Gdy usuniesz integrację pomiędzy Todoist i Kalendarzem Google, zadania i wydarzenia utworzone w Twoim Kalendarzu Google i na koncie Todoist wciąż będą widoczne. Oto, jak je usunąć:

 1. Otwórz Todoist w przeglądarce (wersja web).
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane wydarzenia w Kalendarzu Google.
  • Jeśli nie masz pewności, który projekt został zsynchronizowany, znajdź synchronizowane zadanie Todoist w swoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym panelu w części Moje kalendarze, kliknij X po prawej stronie kalendarza, który został utworzony podczas konfigurowania tej integracji. Jego domyślna nazwa to Todoist.
 6. Potwierdź, że chcesz usunąć kalendarz, naciskając Usuń Kalendarz.
 1. Zaloguj się do Todoist na https://todoist.com.
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane wydarzenia w Kalendarzu Google.
  • Jeśli nie masz pewności, który projekt został zsynchronizowany, znajdź synchronizowane zadanie Todoist w swoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarza Google.
 4. Otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym panelu w części Moje kalendarze, odznacz wszystkie kalendarze z wyjątkiem tego, który został zsynchronizowany z Twoim kontem Todoist. Dzięki temu unikniesz przypadkowego usunięcia zadań z pozostałych kalendarzy.
 6. Kliknij prawym przyciskiem każde wydarzenie, które zostało zsynchronizowane z Todoist i wybierz Usuń. Wykonaj te czynności w przypadku wszystkich wydarzeń, które zostały zsynchronizowane z Twoich projektów Todoist.

Jeśli masz już integrację między Kalendarzem Google a projektem Todoist i ponownie zsynchronizowałeś(-aś) projekt z innym Kalendarzem Google, wydarzenia z poprzedniego Kalendarza Google nie zostaną przeniesione do nowego kalendarza.

Zadania będą natomiast widoczne jako nowe i identyczne wydarzenia w nowym kalendarzu.

Po zsynchronizowaniu zadań przejdź do poprzedniego Kalendarza Google. Kliknij prawym przyciskiem myszy każde wydarzenie zsynchronizowane z projektem i wybierz opcję Usuń. Powtórz ten krok dla wszystkich pozostałych wydarzeń.

Warto wiedzieć:

 • W integracji Kalendarza Google synchronizowane są tylko standardowe wydarzenia. Czas skupienia, status OOO lub wskazanie miejsca pracy nie będą brane pod uwagę.
 • Jeśli chcesz przenieść zadanie synchronizowane z Kalendarzem Google do innego projektu, w ustawieniach integracji wybierz synchronizuj wszystkie projekty Todoist z Kalendarzem Google. Jeśli synchronizacja dotyczy tylko jednego projektu Todoist, nie będzie możliwe przeniesienie zadania do innego projektu.
 • Zadania znajdujące się w synchronizowanym projekcie będą zawsze widoczne w Kalendarzu Google. Możesz wybrać opcję synchronizacji wybranych projektów zamiast wszystkich projektów, aby zapobiec wyświetlaniu w kalendarzu wszystkich swoich zadań.

Uzyskaj pomoc

Jeśli masz dodatkowe pytania lub zdarzyło Ci się napotkać problem z integracją, sprawdź nasz przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów.