Używanie Kalendarza z Todoist

Dostępne dla

 • Business
 • Pro

Funkcja eksperymentalna


Notatka

Integracja Kalendarza dostępna jest obecnie tylko dla niektórych członków naszej społeczności eksperymentatorów. Pracujemy nad jak najszybszym udostępnieniem tej integracji wszystkim użytkownikom. Więcej informacji już wkrótce!

Notatka

Obecnie integracja Kalendarz współpracuje tylko z Kalendarzem Google. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W przyszłości planujemy dodanie obsługi innych kalendarzy, w tym m.in. Outlooka oraz iCloud.

Zobacz wydarzenia ze swojego Kalendarza Google obok zadań Todoist w widokach DziśNadchodzące. Dzięki temu o wiele łatwiej zaplanujesz swój dzień lub cały tydzień.

1 - Calendar - Week view.png

Skonfiguruj integrację

Notatka

Integracja Kalendarz nie może pracować łącznie z integracją Kalendarza Google. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz zakładkę Kalendarze.
 4. KliknijPołącz Kalendarz Google.
 5. Zaznacz wszystke wymagane pola wyboru.
 6. Od tej chwili zobaczysz wydarzenia ze swojego Kalendarza Google w widokach Dziś i Nadchodzące w Todoist.

2 - Calendar - Settings - Connect.png

Wyświetlanie wydarzeń w Todoist

Wydarzenia z Kalendarza Google wyświetlane są w widokach „Dziś” i „Nadchodzące” w trybie tylko do odczytu. Oznacza to, że nie można ich edytować z poziomu Todoist.

Twoje wydarzenia mogą wyglądać nieco inaczej w zależności od wybranego układu widoku listy zadań.

Jeśli korzystasz z układu listy lub tablicy, wydarzenia będą zgrupowane w górnej części listy zadań.

3 - Calendar - Events list.png

Jeśli korzystasz z układu kalendarza, Twoje wydarzenia pojawią się w postaci bloków czasu, o wielkości wynikającej z ustawionego czasu trwania wydarzenia.

5 - Calendar - Time-blocking.png

Dostęp do szczegółów wydarzenia

Kliknij nazwę wydarzenia, któremu chcesz się przyjrzeć. Spowoduje to jego otwarcie w Kalendarzu Google. Znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące wydarzenia.

Ukrywanie wybranych kalendarzy

Domyślnie, Todoist pobiera informacje o wydarzeniach z każdego kalendarza dostępnego na połaczonym koncie Kalendarza Google. Możesz jednak wybrać, które kalendarze będą brane pod uwagę.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz zakładkę Kalendarze.
 4. Włączanie lub wyłączanie kalendarzy, które będą widoczne w Todoist.

4 - Calendar - Events setup complete.png

Wyświetlanie wydarzeń z wielu kalendarzy

W jednym czasie możesz połączyć tylko jedno konto Kalendarza Google. Jeśli jednak chcesz widzieć w Todoist wydarzenia z więcej niż jednego kalendarza, wystarczy dodać ich subskrypcję do konta Kalendarza Google połączonego z Todoist. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz swój Kalendarz Google.
 2. Kliknij ikonkę + obok Inne kalendarze na pasku bocznym.
 3. W zależności od rodzaju kalendarza, z którego chcesz widzieć wydarzenia, masz teraz dwie możliwości:
  • Jeśli chcesz wyświetlić zadania z innego konta Kalendarza Google, kliknij Zasubskrybuj kalendarz.
  • Jeśli chcesz wyświetlić wydarzenia z kalendarza Outlook lub iCloud, kliknij Z adresu URL.

Więcej na ten temat dowiesz się z tego artykułu pomocy technicznej Google.

Uwaga

Kalendarze, które chcesz subskrybować powinny mieć w uprawnieniach konta ustawioną opcję widzi szczegóły wydarzeń.

 1. W menu po lewej stronie Kalendarza Google, umieść kursor nad kalendarzem, który subskrybujesz.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Ustawienia i udostępnianie.
 4. Przewiń w dół do sekcji Udostępnianie kalendarza określonym osobom lub grupom.
 5. Ustaw opcje uprawnień konta na widzi szczegóły wydarzeń.

Zablokuj czas na wykonanie zadań w tygodniu

Jeśli korzystasz z planu Pro lub Business, będziesz mieć możliwość zablokowania czasu na wykonanie zadań dotyczących wydarzeń w widoku kalendarza. Postępuj tak:

 1. Otwórz widok Nadchodzące w przeglądarce lub w aplikacji Todoist na komputerze stacjonarnym.
 2. Kliknij Widok w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Kalendarz.
 4. Kliknij Tydzień obok przycisku Układ. Zobaczysz wszystkie swoje wydarzenia zaplanowane na najbliższy tydzień.

Możesz teraz zablokować czas na wykonanie zadań na cały tydzień. Przeciągnij zadanie w dowolne miejsce w swoim kalendarzu.

5 - Calendar - Time-blocking.png

Wskazówka

Przejrzyj nasz artykuł dotyczący blokowania czasu w celu wykonania przeglądu tygodnia.

Odłączanie kalendarza

Jeśli nie chcesz już widzieć swoich wydarzeń w Todoist, możesz w prosty sposób odłączyć kalendarz. Postępuj tak:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu okna Todoist.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz zakładkę Kalendarze.
 4. Kliknij Rozłącz.

6 - Calendar - Disconnect.png

Warto wiedzieć:

 • Wydarzenia wyświetlane są tylko w widokach Dziś i Nadchodzące.
 • Wydarzenia nie będą widoczne w widoku Dziś, jeśli aktywne są opcje grupowania.
 • Wydarzenia są elementami tylko do odczytu. Aby edytować wydarzenie, kliknij je i wprowadź zmiany w Kalendarzu Google.
 • Wydarzenia widoczne są tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane lub czekają na akceptację w Twoim kalendarzu. Wydarzenia odrzucone nie są wyświetlane w Todoist.
 • W Todoist widoczne są tylko wydarzenia zaplanowane na dziś i na nadchodzące dni.
 • Twpje wydarzenia widoczne są tylko dla Ciebie. Ich widoczność i ustawienia nie są współdzielone ze współpracownikami ani członkami przestrzeni roboczej.

FAQ

Wydarzenia z kalendarza nie mogą być edytowane w Todoist, ponieważ są elementami tylko do odczytu. Możesz jednak kliknąć dowolne wydarzenie, aby otworzyć je w aplikacji kalendarza i tam dokonać niezbędnych zmian.

Obecnie możesz połączyć się bezpośrednio tylko z jednym kontem kalendarza. Aby obejść ten problem, włącz subskrybcje innych kalendarzy do Kalendarza Google zintegrowanego z Todoist. W momencie, gdy wydarzenia z Twoich pozostałych kalendarzy pojawią się w Twoim Kalendarzu Google, zostaną one również zsynchronizowane z Todoist. 

Pierwszą, i jak na razie jedyną z obsługiwanych aplikacji jest Kalendarz Google. W przyszłości planujemy dodać obsługę innych kalendarzy.

Zadania nie są synchronizowane z połączonym kalendarzem.

Spóbuj wykonać ręczną synchronizację danych Todoist.

Wydarzenia te zostały utworzone przez integrację Kalendarza Google, nie są one powiązane z żadnymi innymi wydarzeniami ani zadaniami na Twoim koncie. Możesz więc śmiało je usunąć.

Wydarzenia nie są synchronizowane z innymi usługami, ani nie są uwzględniane w kopiach zapasowych. W odróżnieniu od zadań, wydarzenia z kalendarza są elementami tylko do odczytu wyświetlanymi w Todoist. Oznacza to, że nie można ich edytować.

Nie przechowujemy wydarzeń w bazach danych Todoist, ani nie możemy ich w żaden sposób podejrzeć. Przechowujemy jedynie odnośnik do każdego kalendarza, dzięki czemu możesz wybrać, z których kalendarzy wydarzenia będą widoczne w Todoist.

Wymagamy minimalnego zestawu uprawnień niezbędnych do wyświetlania wydarzeń w Todoist w postaci elementów kalendarza aplikacji Kalendarz Google.