Role użytkowników w zespole i kontrola dostępu

Dostępne dla

 • Business

Istnieją trzy rodzaje ról użytkowników, dostępne w zespole: administrator, członek (dostępne tylko w planie Business) oraz gość.

Administrator

Administrator zespołu ma pełny dostęp i sprawuje kontrolę nad zespołem. Może:

 • ✅ przeglądać, wyświetlać podgląd i dołączać do dowolnych widocznych projektów w zespole
 • ✅ tworzyć projekty w zespole
 • ✅ zapraszać użytkowników do zespołu lub ich usuwać
 • ✅ zmieniać role użytkowników w zespole
 • ✅ zmieniać ustawienia zespołu
 • ✅ usunąć zespół na stałe
 • ✅ zarządzać płatnościami zespołu
 • ✅ zarządzać prawami własności do danych dodawanych w przestrzeni zespołu

Notatka

Zespół może mieć kilku administratorów.

Osoba, która tworzy przestrzeń roboczą zespołu automatycznie staje się jej administratorem i może nadawać innym członkom uprawnienia administratora. W planie darmowym wszyscy użytkownicy zapraszani do zespołu otrzymują uprawnienia administratora.

Zarządzanie gośćmi

 • Administrator może przypisać gościom rolę pełnego członka zespołu.
 • Administratorzy mogą zarządzać dostępem gościa w ustawieniach w zakładce Członkowie, np. usunąć go ze wszystkich projektów, do których został dodany w zespole.
 • Dostęp gości do zespołu jest bezpłatny i nie zostanie uwzględniony w Twojej fakturze.

Członek

Członek może współpracować w całej przestrzeni zespołu, ale jego dostęp do zaawansowanych ustawień jest ograniczony:

 • ✅ przeglądanie, wyświetlanie podglądu i dołączanie do dowolnych widocznych projektów w zespole
 • ✅ tworzenie nowych projektów w zespole
 • ✅ zapraszanie użytkowników do zespołu
 • ❌ usuwanie użytkowników z zespołu
 • ❌ zmiana roli innych użytkowników w zespole
 • ❌ zmiana ustawień dla zespołu
 • ❌ usunięcie zespołu na stałe
 • ❌ zarządzanie płatnościami zespołu
 • ❌ prawo własności do danych dodawanych do zespołu

Notatka

Rola członka jest dostępna tylko w planie Business. W planie darmowym każdy użytkownik zaproszony do zespołu automatycznie staje się jego administratorem.

Gość

Gość to osoba spoza zespołu, która została zaproszona do konkretnego projektu.

Goście nie mają dostępu do zespołu i wszystkich powiązanych z nim danych. Aby uzyskać dostęp, muszą zostać wyraźnie zaproszeni do projektów.

 • ❌ przeglądanie, wyświetlanie podglądu i dołączanie do dowolnych widocznych projektów w zespole
 • ❌ tworzenie nowych projektów w zespole
 • ❌ zapraszanie użytkowników do zespołu lub ich usuwanie
 • ❌ zmiana roli innych użytkowników w zespole
 • ❌ zmiana ustawień dla zespołu
 • ❌ usunięcie zespołu na stałe
 • ❌ zarządzanie płatnościami zespołu
 • ❌ prawo własności do danych dodawanych do zespołu

Aby zaprosić gościa do projektu:

 1. Wybierz projekt, który chcesz mu udostępnić w swoim zespole.
 2. Kliknij ikonkę Udostępnij w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz adres e-mail osoby.
 4. Kliknij menu ról, następnie wybierz Gość.
 5. Kliknij Zaproś.

Dostęp administratora

Admini zespołu, jako jedyni użytkownicy, mają dostęp do poniższych funkcji:

 1. W menu bocznym, kliknij zespół.
 2. Kliknij Członkowie w prawym górnym rogu.
 3. Znajdź użytkownika, którego chcesz usunąć i kliknij jego rolę (np. Administrator, Członek lub Gość) widoczną obok nazwy użytkownika.
 4. Kliknij Usuń z zespołu.
 1. W menu bocznym, kliknij zespół.
 2. Wybierz Członkowie w prawym górnym rogu. Wyświetli się lista członków zespołu.
 3. Kliknij menu z wyborem ról i wybierz odpowiednią rolę.

Notatka

Rola członka nie może zostać zmieniona na rolę gościa, ponieważ członkowie są częścią całego zespołu, a goście mają dostęp tylko do konkretnych projektów. Aby to zrobić, najpierw usuń członka z zespołu (ustawienia Członków), aby wstrzymać jego dostęp do Twojego zespołu, a następnie zaproś go do konkretnych projektów jako gościa.

Dostęp dla gości jest włączony domyślnie, ale administratorzy mogą go wyłączyć:

 1. W menu bocznym, kliknij zespół.
 2. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
 3. W zakładce Bezpieczeństwo, ustaw przełącznik Wyłącz dostęp dla gości w pozycji „wyłączone”.

Uzyskaj pomoc

Skontaktuj się z nami, jeśli napotkałeś(-aś) problemy związane z rolami i uprawnieniami.