Formatowanie pliku CSV tak, aby można go było zaimportować do Todoist

Dostępne dla

 • Pro
 • Business
 • Startowy

Platformy

 • Web
 • macOS
 • Windows 10

Może się zdarzyć, że prowadzisz listę swoich zadań w innym programie lub arkuszu kalkulacyjnym, lecz postanowisz przenieść ją do Todoist. Nic prostszego – wystarczy wyeksportować zadania z programu do pliku CSV, a następnie zaimportować je do Todoist.

Aby możliwe było zaimportowanie pliku CSV, musi mieć on odpowiedni, rozpoznawany przez Todoist format. Pobierz ten szablon i pracuj z nim, dzięki czemu nie napotkasz problemów w trakcie importowania swoich zadań.

Sprawdzając swój plik CSV zwróć uwagę, czy każda linijka spełnia poniższe zasady:

KolumnaZawartośćOpis
TYPEtask, section, lub note (należy wpisać małymi literami)Użyj task, jeśli chcesz dodać zadanie, section, aby dodać sekcję lub note, aby dodać komentarz do zadania w wierszu powyżej.
CONTENT

nazwa zadania, nazwa sekcji lub treść Twojej notatki

Wpisz nazwę zadania jeśli dodajesz zadanie.

(W trakcie dodawania zadania możesz od razu dodać etykiety, wpisując @nazwatwojejetykiety obok nazwy zadania.)

Wpisz nazwę sekcji jeśli dodajesz sekcję.

Wpisz treść swojej notatki jeśli dodajesz komentarz.

DESCRIPTION

zawartość opisu zadania

Wpisz zawartość opisu zadania, jeśli chcesz dodać opis.

PRIORITY

1, 2, 3, lub 4

Wpisz 1, aby przypisać zadaniu p1 (najwyższy priorytet).

Wpisz 2, aby przypisać zadaniu p2.

Wpisz 3, aby przypisać zadaniu p3.

Wpisz 4, aby przypisać zadaniu p4 (najniższy priorytet).

Pozostawienie pustej komórki automatycznie przypisze zadaniu priorytet 1.

INDENT

1, 2, 3 lub 4

Użyj 1, aby zadanie nie miało wcięcia (zadanie to nie będzie podrzędne wobec innego).

Użyj 2, aby dodać wcięcie. W ten sposób utworzysz pod-zadanie.

Użyj 3, aby dodać dodatkowe wcięcie. Utworzone zadanie będzie zadaniem podrzędnym drugiego stopnia.

I tak dalej.

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że zadanie zostanie dodane jako główne (bez wcięcia).

AUTHORusername (ID)

Dodaj nazwę i ID (w nawiasach) użytkownika, który utworzył zadanie.

Na przykład: Jacek (14781400).

Pozostawienie pustej komórki spowoduje automatyczne dodanie Twojej nazwy użytkownika i ID.

RESPONSIBLEusername (ID)

Dodaj nazwę i ID (w nawiasach) osoby, do której chciałbyś przypisać to zadanie.

Na przykład: Jacek (14781400).

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że zadanie nie zostanie przypisane do nikogo.

DATE

termin realizacji zadania lub termin cykliczny dla zadania

Dodaj termin dla zadania. Możesz również ustawić termin cykliczny.

Jeśli pozostawisz to pole puste, do zadania nie zostanie przypisany żaden termin realizacji.

DATE_LANGkod ISO języka

Dodaj kod języka dla języka wybranego dla aplikacji Todoist, aby ustawić termin (jeśli dotyczy). Oto oficjalne oznaczenia (kody) językowe:

cs dla czeskiego

da dla duńskiego

de dla niemieckiego

en dla angielskiego

es dla hiszpańskiego

fi dla fińskiego

fr dla francuskiego

it dla włoskiego

ja dla japońskiego

ko dla koreańskiego

nb dla norweskiego

nl dla holenderskiego

pl dla polskiego

pt_BR dla portugalskiego (Brazylia)

ru dla rosyjskiego

sv dla szwedzkiego

zh_CN dla chińskiego (uproszczonego)

zh_TW dla chińskiego tradycyjnego

TIMEZONEstrefa czasowa

Dodaj strefę czasową właściwą dla Twojego konta Todoist (ustawienia dotyczące strefy czasowej znajdziesz w menu Ustawienia > Ogólne).

Na przykład: (GMT -5:00) – Chicago.

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że Todoist automatycznie wykryje Twoją strefę czasową.

DURATIONLiczba, która określa czas trwania zadania

Dodaj szacowany czas w minutach, aby określić jak długo będziesz pracować nad zadaniem.

Nie dodawaj zawartości w komórce jeśli nie chcesz określać czasu trwania zadania.

DURATION UNITminute lub None

Dodaj jednostkę miary dla czasu trwania zadania.

Jeśli zadanie nie ma określonego czasu trwania, w komórce pojawi się None.

metaview_style=board

Zaimportuj szablon w układzie tablicy.

Zapisywanie pliku CSV z kodowaniem UTF-8

Aby możliwe było poprawne zaimportowanie pliku csv upewnij się, że został on zapisany przy użyciu kodowania UTF-8.

Dowiedz się, jak zapisać plik CSV z kodowaniem UTF-8 w programach Microsoft Excel, Numbers i Notepad.

 1. Otwórz swój plik CSV w programie Microsoft Excel.
 2. Kliknij Plikw lewym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz Zapisz jako...
 4. Otwórz menu obok Formatu pliku.
 5. Wybierz CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (.csv).
 6. Kliknij Zapisz.
 1. Otwórz swój plik CSV w aplikacji Numbers.
 2. Kliknij Plikw lewym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz Eksportuj do...
 4. Wybierz CSV...
 5. Kliknij Opcje zaawansowane.
 6. Otwórz rozwijane menu obok Kodowanie tekstu.
 7. Wybierz Unicode (UTF-8).
 8. Kliknij Dalej.
 9. Kliknij Zapisz po wybraniu nazwy i lokalizacji pliku.
 1. Otwórz swój plik CSV w programie Notepad.
 2. Kliknij Plikw lewym górnym rogu ekranu.
 3. Wybierz Zapisz jako...
 4. Wybierz następujące opcje:
  • Otwórz menu Zapisz jako. Wybierz Wszystkie pliki.
  • Otwórz menu Kodowanie. Wybierz UTF-8.
  • Zmień nazwę pliku, używając rozszerzenia .csv. Na przykład, jeśli chcesz nazwać swój plik „Praca”, musisz zapisać swój plik jako Praca.csv.
 5. Kliknij Zapisz.

Cofnij import

Jesli plik CSV zostanie poprawnie zaimportowany do Todoist, cofnięcie tego procesu nie będzie możliwe. Jeśli zadania zostały zaimportowane przez pomyłkę, możesz jednocześnie zaznaczyć wiele z nich, a następnie je usunąć.

FAQ

Możesz uzyskać te informacje eksportując z Todoist projekt współdzielony, w którym bierze udział dany użytkownik:

 1. Znajdź projekt wspóldzielony, do którego dołączył dany użytkownik.
 2. Kliknij web_three-dots.svgikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
 3. Wybierz Eksportuj jako szablon.
 4. Wybierz Eksportuj jako plik.
 5. Otwórz wygenerowany plik CSV i odnajdź ID użytkownika w kolumnie RESPONSIBLE, w wierszu projektu.

Upewnij się, że każda komórka ma prawidłową zawartość. Jeśli w dowolnej z komórek pojawi się błąd, Todoist pominie cały wiersz i automatycznie przejdzie do następnego.

Zwróć uwagę, że zawartość pól takich jak task, section, lub note w kolumnie TYPE musi być wpisana małymi literami.

Możesz to naprawić w następujący sposób:

 1. Kliknij kolumnę A, żeby zaznaczyć całą kolumnę.
 2. Kliknij zakładkę Dane.
 3. Kliknij opcję Tekst jako kolumny.
 4. Wybierz Rozdzielany i kliknij Dalej.
 5. Wybierz Przecinek, odznaczając wszystkie inne pola wyboru.
 6. Kliknij Zakończ, aby potwierdzić.

Oczywiście, nic się nie zmieni. Projekt wyeksportowany w formacie CSV w układzie listy lub tablicy zachowa swój układ po ponownym zaimportowaniu.