Zmiana nazwy użytkownika lub zdjęcia profilowego


Zadbaj, by Twoja aplikacja Todoist dysponowała aktualnymi informacjami, aktualizując nazwę użytkownika lub zdjęcie profilowe. Oto, jak się za to zabrać:

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Wybierz Zarządzaj kontem. Spowoduje to otwarcie w przeglądarce okienka z ustawieniami Todoist.
  • Aby zmienić nazwę użytkownika, wpisz nową nazwę w polu Imię.
  • Aby zmienić zdjęcie profilowe, kliknij Zmień zdjęcie.
  • Aby usunąć zdjęcie profilowe, kliknij Usuń zdjęcie.