Een persoonlijk project verplaatsen naar een teamwerkruimte


Soms werk je in een persoonlijk project, maar realiseer je je later dat je er met je team aan moet werken. Wanneer dat gebeurt, kan je je project gewoon vanuit je persoonlijke werkruimte naar je team verplaatsen.

Waarschuwing

Als je per ongeluk een persoonlijk project naar een teamwerkruimte verplaatste, kom dan te weten hoe je het terug naar je persoonlijke werkruimte verplaatst.

Een project verplaatsen

Snelle tip

Je kan een project ook verplaatsen door het te verslepen! Open eerst het team waar je je project heen wil verplaatsen. Versleep dan het project uit de zijbalk naar het team.

  1. Klik op Mijn projecten in de zijbalk links.
  2. Beweeg met je muis over het project dat je wil verplaatsen.
  3. Klik op het drie stippen-icoon dat rechts van het project verschijnt.
  4. Selecteer Bewerken.
  5. Klik op Mijn projecten.
  6. Selecteer het team waarheen je je project wil verplaatsen.

    (Optioneel) Breng andere gewenste wijzigingen toe aan je project, waaronder het instellen van het toegangsniveau voor je project.

  7. Klik op Opslaan.

Notitie

Als je een project verplaatst dat gedeeld is met een gebruiker die geen onderdeel is van het team waarheen je het project verplaatst, wordt deze gebruiker uitgenodigd als een gast bij het specifieke project. Ze kunnen geen andere projecten in het team bekijken, tenzij ze toegevoegd worden bij het team, of als gast bij deze projecten.

Hoofdprojecten verplaatsen

Als je een hoofdproject van je persoonlijke projecten naar een team verplaatst, maakt Todoist een map aan waarin je hoofdproject en de subprojecten daarvan toegevoegd worden.

De map zal automatisch dezelfde naam als het hoofdproject hebben. Je kan dit achteraf bewerken.

Let erop dat alle projecten op hetzelfde niveau zitten in teamwerkruimtes. Dit betekent dat de projecten die je verplaatst niet langer genesteld zullen worden als hoofd- en subprojecten.

Projects

Notitie

De organisatie van je mappen en project zal op dezelfde manier weergegeven worden voor al je teamleden, wat betekent dat jullie allemaal dezelfde referentiepunten hebben wanneer jullie over je mappen en projecten praten!