Angi et fast tidspunkt eller et flytende tidspunkt for en oppgave

Tilgjengelig for

  • Beginner
  • Pro
  • Business

Når du velger et tidspunkt for en oppgave, hender det at du vil at tidspunktet skal justeres basert på tidssonen der du befinner deg. Andre ganger vil du at tidspunktet skal være som i din nåværende tidssone, uansett hvor du er.

For å velge mellom de to, kan du sette et flytende tidspunkt eller et fast tidspunkt for oppgavene dine, for å passe på at ting blir gjort når de skal, uansett hvor du er. Her har du litt mer informasjon om de to alternativene:

Flytende tidspunkt

Hvis du velger et flytende tidspunkt, vil forfallstidspunktet til oppgaven din forbli det samme uansett tidssone. Hvis en oppgave forfaller kl. 09:00 i New York sin tidssone, vil den også forfalle kl. 09:00 i London sin tidssone.

Hvis du reiser fra New York til London, vil oppgaven med andre ord fortsatt forfalle kl. 09:00. Hvis du deler prosjektet med noen i London, vil oppgaven forfalle for dere begge kl. 09:00, selv om du og personen du samarbeider med ikke er i samme tidssone.

Alle forfallstidspunkter i Todoist er som standard flytende.

Fast tidspunkt

Hvis du velger et fast tidspunkt, vil forfallstidspunktet til oppgaven din justeres basert på den tidssonen. Hvis en oppgave forfaller kl. 09:00 i New York sin tidssone, vil den forfalle kl. 14:00 i London sin tidssone.

Hvis du reiser fra New York til London, vil oppgavens forfallstidspunkt oppdateres til kl. 14:00. Hvis du deler prosjektet med noen i London, vil oppgaven forfalle kl. 09:00 for deg og kl. 14:00 for personen du samarbeider med.

Obs

Når du velger et fast tidspunkt, kan du bare velge din nåværende tidssone. Hvis en annen bruker velger en annen tidssone, vil du se et tredje alternativ som lar deg beholde oppgavens nåværende tidssone.

Velg mellom et flytende tidspunkt eller et fast tidspunkt for oppgaven din på hvilken som helst plattform:

  1. Når du legger til eller redigerer en oppgave, klikker du på Forfallsdato-feltet i oppgavevisningen, eller på kalender-ikonet.
  2. Klikk på Klokkeslett nederst i planleggeren.
  3. Oppgi et forfallstidspunkt for oppgaven din, og klikk på Tidssone.
  4. Velg om du vil bruke et fast tidspunk eller et flytende tidspunkt.

    Hvis en samarbeidspartner allerede har angitt oppgavens tidssone, ser du et tredje alternativ som lar deg beholde den.

  5. Klikk på Lagre for å lagre endringene dine.

Vanlige spørsmål

Forfallstidspunktet til oppgaven din vil som standard være flytende.

Nei. Du har bare muligheten til å velge din nåværende tidssone, så fremt ikke tidssonen allerede har blitt satt av noen andre. I dette tilfellet har du også muligheten til å beholde oppgavens nåværende tidssone.

Ved å bruke et flytende tidspunkt for oppgavene dine, kan du være trygg på at forfallstidspunktet forblir det samme på tvers av alle enhetene dine, uansett hvilken tidssone enheten er satt til.