Flytt et privat prosjekt til et teamarbeidsområde


Noen ganger jobber du med et privat prosjekt, men innser etter hvert at du må jobbe med prosjektet sammen med teamet ditt. Når dette skjer, kan du flytte prosjektet fra det private arbeidsområdet ditt til teamet ditt.

Advarsel

Hvis du har flyttet et privat prosjekt til et teamarbeidsområde ved et uhell, kan du finne ut hvordan du flytter det tilbake til det private arbeidsområdet ditt.

Flytte et prosjekt

Raskt tips

Du kan også fjerne et prosjekt ved å dra og slippe det! Åpne først teamet du vil flytte prosjektet til. Deretter drar du prosjektet fra sidepanelet og inn i teamet.

  1. Klikk på Mine prosjekter i menyen på venstre side.
  2. Før pekeren over prosjektet du vil flytte.
  3. Klikk på de tre prikkene øverst til høyre i prosjektet.
  4. Velg Rediger.
  5. Klikk på Mine prosjekter.
  6. Velg teamet du vil flytte prosjektet ditt til.

    (Valgfritt) Gjør andre endringer du ønsker for prosjektet, blant annet innstilling av tilgangsnivå for prosjektet ditt.

  7. Klikk på Lagre.

Obs

Hvis du flytter et prosjekt som er delt med en bruker som ikke er del av teamet du flytter prosjektet til, vil denne brukeren inviteres som gjest til dette spesifikke prosjektet. De kan ikke se noen andre prosjekter i teamet så fremt de ikke legges til i teamet eller de prosjektene som gjest.

Flytte overordnede prosjekter

Hvis du flytter et overordnet prosjekt fra dine private prosjekter til et team, oppretter Todoist en mappe som det overordnede prosjektet og dets underprosjekter legges til i.

Mappen vil automatisk få samme navn som det overordnede prosjektet. Du kan endre dette etterpå.

Merk deg at alle prosjekter er på samme nivå i teamarbeidsområder. Dette betyr at prosjektene du flytter, ikke lenger vil være knyttet sammen som overordnede og underordnede prosjekter.

Projects

Obs

Organiseringen av mappene og prosjektene vil se likt ut for alle teammedlemmene, noe som betyr at alle har det samme referansepunktet når dere snakker om mapper og prosjekter!