Formatere en CSV-fil for importering inn i Todoist

Tilgjengelig for

 • Pro
 • Business
 • Beginner

Plattformer

 • Nett
 • macOS
 • Windows 10

Du holder styr på oppgaver i et et annet program eller regneark, men bestemmer deg for at du vil importere dem inn i Todoist. Dette er heldigvis en ganske enkel sak. Eksporter oppgavene fra det andre programmet eller regnearket inn i en CSV-fil, og deretter importerer du dem inn i Todoist.

Når du importerer oppgaver ved hjelp av en CSV-fil, må du holde deg til et spesifikt format som Todoist kjenner igjen. Last ned denne malen for å være sikker på at du ikke støter på noen problemer når du importerer oppgavene dine.

Når du ser gjennom CSV-filen din, må du passe på at hver linje følger reglene nedenfor:

ColumnContentDescription
TYPEtask (oppgave), section (seksjon) eller note (merknad) (disse skiller mellom stor og liten bokstav, så de bør skrive med små bokstaver)Bruk task (oppgave) for å legge til en oppgave. Bruk section (seksjon) for å legge til en seksjon. Bruk note (merknad) hvis du legger til en kommentar til oppgaven i raden ovenfor.
CONTENT

navn på oppgaven, navn på seksjonen, eller innhold i merknaden

Skriv navnet til oppgaven hvis du legger til en oppgave.

(Når du oppretter en oppgave, kan du legge til etiketter ved å skrive @etikettnavn i tillegg til oppgavens navn.)

Skriv navnet på seksjonen hvis du legger til en seksjon.

Skriv innholdet i notatet hvis du legger til en kommentar.

DESCRIPTION

innholdet til oppgavebeskrivelsen

Skriv inn innholdet til oppgavebeskrivelsen, hvis du ønsker å legge til en beskrivelse.

PRIORITY

1, 2, 3 eller 4

Skriv 1 for å legge til p1 for oppgaven (høyeste prioritet).

Skriv 2 for å legge til p2 for oppgaven.

Skriv 3 for å legge til p3 for oppgaven.

Skriv 4 for å legge til p4 for oppgaven (laveste prioritet).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil oppgaven automatisk få prioritet p1.

INDENT

1, 2, 3 eller 4

Bruk 1 og oppgaven vil ikke ha innrykk (noe som betyr at oppgaven er en overordnet oppgave).

Bruk 2 til å rykke inn oppgaven, så den blir en underoppgave.

Bruk 3 til å rykke inn oppgaven, så de blir en underoppgave under en underoppgave.

Og så videre.

Hvis du lar denne cellen være tom, vil oppgaven din ikke ha noe innrykk.

AUTHORusername (ID)

Legg til brukernavnet + bruker-ID i klammer til personen som opprettet oppgaven.

For eksempel: Evan (14781400).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil automatisk ditt navn og din ID legges til.

RESPONSIBLEusername (ID)

Legg til brukernavnet + bruker-ID i klammer til personen som du vil tildele denne oppgaven til.

For eksempel: Evan (14781400).

Hvis du lar denne cellen være tom, vil ikke oppgaven tildeles til noen.

DATE

forfallsdato og klokkesett eller tilbakevendende forfallsdato og klokkeslett

Legg til en forfallsdato og et klokkeslett hvis du vil planlegge oppgaven. Du kan også velge en tilbakevendende forfallsdato.

Hvis du lar denne cellen være tom, vil ikke oppgaven få noen forfallsdato.

DATE_LANGSpråkkode

Legg til språkkoden for språket til Todoist-appen din, for å velge forfallsdatoen (hvis noen). Disse er de offisielle Todoist-språkkodene:

cs for tsjekkisk.

da for dansk

de for tysk.

en for engelsk

es for spansk

fi for finsk

fr for fransk

it for italiensk

ja for japansk

ko for koreansk

nb for norsk

nl for nederlandsk

pl for polsk

pt_BR for brasiliansk portugisisk

ru for russisk

sv for svensk

zh_CN for forenklet kinesisk

zh_TW for tradisjonell kinesisk

TIMEZONETidssone

Legg til tidssonen du har på Todoist-kontoen din. (Du finner tidssonen din under Innstillinger > Generelt.)

For eksempel: US/Eastern

Hvis du lar denne cellen være tom, vil Todoist automatisk velge tidssonen din.

DURATIONTall som representerer varigheten til en oppgave

Legg til det estimerte antallet minutter det tar å jobbe med en oppgave.

La denne cellen være tom hvis du ikke vil legge til en oppgavevarighet.

DURATION UNITminutt eller None

Spesifiser måleenheten for oppgavens varighet.

Hvis det ikke er noen oppgavevarighet, vises None i denne cellen.

metaview_style=board

Importer malen i tavlelayout.

Lagre en CSV-fil med UTF-8-koding

For at Todoist skal kunne importere CSV-filen riktig, må den være kodet med UTF-8-formatering.

Finn ut hvordan du lagrer en CSV-fil med UTF-8-formatering i Microsoft Excel, Numbers og Notepad.

 1. Åpne CSV-filen i Microsoft Excel.
 2. Klikk på Fil øverst til venstre på skjermen.
 3. Velg Lagre som …
 4. Åpne menyen ved siden av Filformat.
 5. Velg CSV UTF-8 (Comma delimited) (.csv).
 6. Klikk på Lagre.
 1. Åpne CSV-filen i Numbers.
 2. Klikk på Fil øverst til venstre på skjermen.
 3. Velg Eksporter til…
 4. Velg CSV …
 5. Klikk på Avanserte alternativer.
 6. Åpne rullegardinmenyen ved siden av Tekstkoding.
 7. Velg Unicode (UTF-8).
 8. Klikk på Neste.
 9. Klikk på Lagre etter å ha valgt et navn og en plassering for filen din.
 1. Åpne CSV-filen i Notepad.
 2. Klikk på Fil øverst til venstre på skjermen.
 3. Velg Lagre som …
 4. Velg følgende alternativer:
  • Åpne Lagre som type-menyen. Velg Alle filer.
  • Åpne Koding-menyen. Velg UTF-8.
  • Gi filen et nytt navn og bruk filtypen .csv. Eksempel: Hvis du vil navngi filen din «Jobb», skal du lagre filen som Jobb.csv.
 5. Klikk på Lagre.

Reversere en importering

Hvis en CSV-fil ble importert vellykket til Todoist, er det ikke mulig å reversere prosessen. Som en midlertidig løsning kan du massevelge og slette eventuelle oppgaver som ble importert ved et uhell.

Vanlige spørsmål

Du kan få denne informasjonen ved å eksportere et delt Todoist-prosjekt som brukeren i øyeblikket er en del av:

 1. Finn det delte Todoist-prosjektet som brukeren har blitt med i.
 2. Klikk på web_three-dots.svgde tre prikkene øverst til høyre.
 3. Velg Eksporter som en mal.
 4. Velg Eksporter som fil.
 5. Åpne CSV-filen og finn brukernavnet og bruker-ID-en i RESPONSIBLE-cellen i raden til den tildelte oppgaven.

Sørg for at du dobbeltsjekker at alle celler har riktig innhold – hvis det er en feil i en celle, vil Todoist ignorere raden og gå videre til den neste.

Merk deg at innhold (som task, section og note) skrevet i TYPE-kolonnen skiller mellom stor og liten bokstav, så det bør skrives med små bokstaver.

Du kan fikse dette ved å følge disse trinnene:

 1. Klikk på kolonne A for å velge hele kolonnen.
 2. Klikk på Data-fanen.
 3. Klikk på Tekst til kolonner-alternativet.
 4. Velg Data med skilletegn og klikk på Neste.
 5. Velg Semikolon-boksen, og fjern merkingen av alle andre bokser.
 6. Klikk på Fullfør for å bekrefte.

Ja! Enten du eksporterer et prosjekt som en CSV-fil i listevisning eller i tavlelayout, har det fortsatt den layouten når du importerer det.