Konfiguration af proxyen for Outlook Legacy-plugin

Tilgængelig for

  • Begynder
  • Pro
  • Business

Platforme

  • macOS
  • iOS
  • Android

For at konfigurere proxyen til Outlook Legacy-plugin skal du klikke på det lille pilikon under Todoists Opret opgave-knap i Outlook-værktøjslinjen.

Vælg listelayoutet

calendar-layout-web-settings.png

Ingen proxy - hvis din forbindelse ikke bruger en proxy.

Systemproxy-indstillinger - for at bruge Windows standardindstillinger for proxy.

  1. Manuel proxykonfiguration - for at indtaste proxyens adresse og port.
  2. 3-outlook-old-todoist-proxy.jpg
  3. Vælg Liste.

Hvis du ikke længere har brug for listelayoutet, kan du skifte til enten tavlelayout eller kalenderlayout fra Vis-menuen.

Lær mere

Hvis du har problemer med at oprette opgaver eller tildele forfaldsdatoer, når du bruger listelayout, bedes du kontakte os.