Teams — roller og adgang

Tilgængelig for

 • Business

Der er 3 tilgængelige brugerroller i et team: administrator, medlem (kun Business-abonnement) og gæst.

Administrator

En administrator har fuld adgang og kontrol over teamet. De kan:

 • ✅ Gennemse, forhåndsvise og deltage i alle synlige projekter i teamet
 • ✅ Oprette nye projekter i teamet
 • ✅ Invitere eller fjerne personer til/fra teamet
 • ✅ Opdatere personers rolle i teamet
 • ✅ Opdatere indstillingerne for hele teamet
 • ✅ Slette teamet permanent
 • ✅ Administrere teamets fakturering
 • ✅ Har ejerskab over de data, der er tilføjet i teamet

Bemærk

Et team kan have flere administratorer.

En person, der opretter et team, gøres automatisk til administrator. Vedkommende kan give andre personer administratorrettigheder. På det gratis team-abonnement gøres alle, der inviteres til teamet, til administrator.

Administration af gæster

 • Administratorer kan forfremme gæster til fuldgyldige medlemmer af teamet.
 • Administratorer kan styre gæsteadgang fra Medlemmer -indstillingerne (fx: fjerne en gæst fra projekter i teamet).
 • Gæster er gratis og vises ikke på fakturaen.

Medlem

Et medlem kan samarbejde på tværs af hele teamet, men vedkommendes adgang til overordnede indstillinger er begrænset:

 • ✅ Gennemse, forhåndsvise og deltage i alle synlige projekter i teamet
 • ✅ Oprette nye projekter i teamet
 • ✅ Invitere personer til teamet
 • ❌ Fjerne personer fra teamet
 • ❌ Opdatere andre personers rolle i teamet
 • ❌ Opdatere indstillingerne for hele teamet
 • ❌ Slette teamet permanent
 • ❌ Styre teamets fakturering
 • ❌ Har ejerskab over de data, der er tilføjet i teamet

Bemærk

Medlemsrollen er kun tilgængelig på Business-abonnementet. På det gratis team-abonnement gøres enhver, der inviteres til teamet, automatisk til administrator.

Gæst

En gæst er en person uden for teamet, som er inviteret til et bestemt projekt.

De har ikke adgang til et team og alle deres tilhørende data. De skal eksplicit inviteres til projekter for at få adgang.

 • ❌ Gennemse, forhåndsvise og deltage i alle synlige projekter i teamet
 • ❌ Oprette nye projekter i teamet
 • ❌ Invitere eller fjerne personer til/fra teamet
 • ❌ Opdatere andre personers rolle i teamet
 • ❌ Opdatere indstillingerne for hele teamet
 • ❌ Slette teamet permanent
 • ❌ Styre teamets fakturering
 • ❌ Har ejerskab over de data, der er tilføjet i teamet

Sådan inviterer du en gæst til et projekt:

 1. Vælg et projekt, som du vil dele med en gæst i dit team.
 2. Klik på Del -ikonet i øverste højre hjørne.
 3. Indtast personens e-mailadresse.
 4. Klik på rollemenuen, og vælg Gæst.
 5. Klik på Inviter.

Administratoradgang

Dit teams administratorer har som de eneste adgang til følgende funktioner:

 1. Klik på teamet i sidebjælken.
 2. Klik på Medlemmer øverst til højre.
 3. Find den person, du ønsker at fjerne, og klik på vedkommendes rolle (administrator, medlem eller gæst) til højre for personens navn.
 4. Klik på Fjern fra team.
 1. Klik på teamet i sidebjælken.
 2. Vælg Medlemmer øverst til højre. En liste over teammedlemmer vil blive vist.
 3. Klik på rollemenuen og vælg den passende rolle (Medlem eller Administrator).

Bemærk

Medlemsrollen kan ikke ændres til gæsterollen, da medlemmer er en del af hele teamet, og gæster kun har adgang til specifikke projekter. For at opnå dette skal du først fjerne et medlem fra teamet (Indstillinger for Medlemmer) for at stoppe vedkommendes adgang til dit team, og derefter invitere personen som en gæst til specifikke projekter.

Gæsteadgang er som standard slået til, men administratorer kan slå det fra:

 1. Klik på teamet i sidebjælken.
 2. Klik på Indstillinger øverst til højre.
 3. Slå Deaktiver gæster til under Sikkerhed.

Få hjælp

Hvis du har problemer med roller eller tilladelser i teamet, bedes du kontakte os.