Práce se zobrazením produktivity v Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Zobrazení produktivity představuje ideální místo, kde prohlížet dokončené úkoly, sledovat, jak se vám daří plnit cíle nebo zjistit, kolik jste nasbírali bodů karmy.

Co ze zobrazení produktivity vyčtu?

Zobrazení produktivity vám umožní zjistit, kolik úkolů jste každý den a týden dokončili, jakého pokroku dosahujete při plnění denních a týdenních cílů dokončených úkolů a na kterých projektech pracujete nejčastěji.

productivity-help-center-2.png

Můžete si také prohlédnout svou karmu, což je v aplikaci Todoist bodový systém, který vás odměňuje za dokončování úkolů, dosahování cílů a další úspěchy.

Jak používat zobrazení produktivity

Začneme omrknutím vaší produktivity:

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Kliknutím na své jméno otevřete zobrazení produktivity.

Zobrazení dokončených úkolů

První, čeho si v nabídce Produktivita všimnete, je počet úkolů, které jste dokončili, a také možnost Zobrazit všechny dokončené úkoly. Kliknutím nebo klepnutím na tuto možnost zobrazíte úkoly dokončené v poslední době.

Denní a týdenní cíle

V centru produktivity uvidíte, kolik úkolů jste dnes dokončili, a zda jste splnili svůj denní cíl.

Pokud už denní cíle sledovat nechcete, v nastavení přejděte do části Produktivita a nastavte hodnotu denního cíle na 0, čímž cíl vypnete.

productivity-daily-help-center-2.png

Kromě denních cílů sleduje Todoist i cíle týdenní. Týdenní cíle si můžete zobrazit kliknutím na kartu Týdenní v části Produktivita. Uvidíte, kolik úkolů jste tento týden splnili a jakého pokroku jste při plnění cíle dosáhli.

productivity-weekly-help-center-2.png

Ve výchozím nastavení je váš denní cíl pět a týdenní cíl 25 úkolů. Tyto cíle však můžete kdykoliv upravit na webu, Windows nebo v aplikaci na macOS, a to přes odkaz Cíle a nastavení karmy nebo Upravit cíle.

Rychlý tip

Na průběh plnění denních cílů se mrkněte v malém kruhovém grafu v pravém horním rohu svého účtu.

Pod cíli najdete také svou sérii. Série je počet dní nebo týdnů v řadě, kdy jste cíle dosáhli. Uvidíte také svou nejdelší sérii, aby vám to dodalo trochu motivace.

Přehled dokončených úkolů

Pokud si chcete udělat představu o tom, na kterých projektech pracujete nejčastěji, můžete se podívat na přehled úkolů, které jste dokončili za posledních sedm dní.

Poznámka

Rozpis úkolů za poslední čtyři týdny si můžete prohlédnout také na záložce Týdenní.

Barvy odpovídají barvám projektů, ve kterých jste dokončili úkoly. Svislá šedá čára představuje váš denní cíl.

productivity-7-days-help-center.png

Karma

Když v Todoist dokončujete úkoly úspěšně a včas, získáváte body karmy a postupujete na vyšší úrovně karmy. Aktuální počet bodů a úroveň karmy si můžete prohlédnout na záložce Karma v části Produktivita.

productivity-karma-help-center.png

Přečtěte si podrobnosti o bodech karmy a o tom, jak je získávat.

Nastavení produktivity a karmy

Nastavení produktivity a karmy můžete změnit v nabídce Karma v nastavení:

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na možnost Produktivita. Teď můžete:
  • Zapnout nebo vypnout funkci karma pomocí přepínače Todoist karmy.
  • Změnit své denní a týdenní cíle.
  • Přestávku od karmy si můžete udělat kterýkoliv den v týdnu, a to kliknutím na příslušný den v části Volné dny. V těchto dnech nebudete získávat karmu a nepřijdete o denní či týdenní série. Můžete například vypnout sobotu a neděli, aby se vám započítávaly úkoly jen během pracovního týdne a abyste o víkendu nepřicházeli o série.
  • Přepínačem Režim dovolené zapnete režim dovolené (díky tomu během volna nedojde k přerušení série v Todoist).

Nápověda

Pokud máte s nastavením nebo používáním zobrazení produktivity potíže, ozvěte se nám.