Práce se složkou Schránka v Todoist


Schránka představuje výchozí místo na přidávání nových úkolů, abyste je mohli rychle dostat z hlavy a soustředit se na to, co právě děláte. A až budete mít hotovo, schránku zkontrolujte a přidané úkoly naplánujte.

Přidat úkol

Úkol přidáte do složky Schránka tak, že otevřete libovolnou aplikaci Todoist na počítači, v telefonu, hodinkách nebo jinde kliknete nebo klepnete na tlačítko Přidat úkol, napíšete název úkolu a uložíte ho.

Každý úkol, který nepřidáte do konkrétního projektu, standardně přistane ve vaší složce Schránka.

add-task-web.png

Schránku pravidelně kontrolujte a vyprazdňujte

Každý den nebo týden si vyhraďte několik minut na zpracování všech úkolů, které se vám ve složce Schránka nashromáždily. Pokud chcete ještě větší pořádek, přesuňte úkoly do příslušných projektů. Pak k nim přidejte datum dokončení, ať se k nim nezapomenete později vrátit.

move-task-web.png

Rychlý tip

V aplikacích na webu a ploše můžete úkol v postranním panelu přetáhnout a vložit do jiného projektu.

Úkoly ve složce Schránka se nebojte mazat

Rozhodnutí, že úkol si vlastně pozornost nezaslouží, je v pořádku. Úkol můžete smazat, nebo ho třeba přesunout do jiného projektu.

Podrobnosti o složce Schránka

  • Nejdůležitější úkoly ve složce Schránka můžete označit pomocí priorit díky tomu se jim budete věnovat přednostně.
  • Nevíte, co zařadit do projektů, a co nechat ve schránce? Přečtěte si, jaký je mezi schránkou a projektem rozdíl.
  • Jakmile několika úkolům ve složce Schránka určíte datum dokončení, v zobrazení Dnes se pak můžete dívat, co vás dneska čeká.