Použití aplikace Kalendář Google s Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Díky této obousměrné integraci budete mít aplikace Kalendář Google a Todoist synchronizované.

Nastavení integrace

Varování

Pokud budete chtít integraci s Kalendářem Google nastavit v aplikaci Todoist na iOS nebo Androidu, bohužel to nepůjde. Než se do nastavování integrace pustíte, přihlaste se ve webovém prohlížeči na adrese todoist.com.

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Klikněte na záložku Integrace.
 4. V části Kalendář Google klikněte na možnost Připojit kalendář.

  Pokud používáte Todoist na macOS nebo Windows, přihlaste se k webové aplikaci Todoist a ke Kalendáři Google se připojte tam.

  Todoist_GCal_setup.png
 5. Přihlaste se pomocí účtu Google. Pokud máte dva nebo více účtů Google, vyberte účet, který chcete pro účely integrace využít.
 6. Kliknutím na Povolit (Allow) umožníte aplikaci Todoist přístup ke Kalendáři Google.
 7. Kliknutím na Souhlasit (Agree) umožníte přístup aplikace Kalendář Google k vašim datům.

Dále nastavte propojení mezi projekty Todoist a Kalendářem Google. Uděláte to kliknutím na tlačítko Přidat kalendář (Add calendar) a nastavením následujícího.

 • Kalendář Google: Vytvořte si nový kalendář, se kterým si budete projekt synchronizovat. Události vytvořené ve vybraném kalendáři budou do Todoist přidány jen jako úkoly.

  Varování

  Není možné synchronizovat více projektů Todoist se stejným kalendářem Google.

 • Synchronizace: Synchronizujte do kalendáře všechny projekty, nebo konkrétní projekt. Pokud chcete synchronizovat několik projektů nebo kalendářů, další propojení můžete nastavit později.
 • Projekt Todoist pro nové události Google: Vyberte projekt, do kterého chcete nové události Kalendáře Google synchronizovat. Pokud si nejste jisti, který projekt vybrat, doporučujeme použít složku Schránka v Todoist. Úkoly můžete vždy přesunout do jiného projektu později.
 • Štítek Todoist pro nové události Google: Napište název štítku, který chcete přidat k úkolům synchronizovaným z vybraného kalendáře.

  Pokud daný štítek nemáte v seznamu, vytvoří se automaticky po nastavení integrace.

 • Trvání událostí Google pro nové úkoly Todoist: Vyberte výchozí dobu trvání událostí synchronizovaných z nových úkolů Todoist. Nové úkoly s datem a časem dokončení se v Kalendáři Google zobrazí s touto dobou trvání. Po vytvoření události v Kalendáři Google můžete vždy provést změny.
 • Úkoly v Todoist bez času dokončení: Vyberte, jestli chcete synchronizovat úkoly s datem dokončení, které nemají čas dokončení. Můžete nastavit, aby se tyto úkoly v Kalendáři Google synchronizovaly jako celodenní události, nebo aby se synchronizovaly pouze úkoly s datem dokončení a zároveň časem dokončení.
 • Dokončené úkoly Todoist: Vyberte, jestli chcete událost ponechat v Kalendáři Google, jakmile bude synchronizovaný úkol v Todoist dokončen.

Nastavení dokončete kliknutím na Připojit (Connect).

Todoist_GCal_connected.png

Pokud se rozhodnete propojit svůj hlavní kalendář Google, budou se všechny události synchronizovat s aplikací Todoist jako úkoly.

Pokud tyto úkoly odstraníte, budou odstraněny i odpovídající kalendářové události.

Pokud se rozhodnete integraci už nepoužívat, události vygenerované integrací budete muset odstranit ručně.

Propojení několika kalendářů a projektů

S projekty v Todoist si synchronizujte další kalendáře Google a spravujte všechny události, které v nich máte.

Pokud bude při úvodním nastavování integrace vybrána synchronizační možnost Všechny projekty, nebudete moct přidávat propojení s jednotlivými projekty.

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Klikněte na záložku Integrace.
 4. V části Kalendář Google klikněte na možnost Přidat kalendář.

Dále nastavte propojení mezi libovolným projektem Todoist a kalendářem Google:

 • Kalendář Google: K synchronizaci s projektem Todoist si vytvořte nový kalendář. Usnadňuje to také zobrazení nebo skrytí událostí v Kalendáři Google souvisejících s Todoist.

  Varování

  Není možné synchronizovat více projektů Todoist se stejným kalendářem Google.

 • Synchronizace: Synchronizujte úkoly z konkrétního projektu do Kalendáře Google. Později můžete nastavit další propojení a synchronizovat více projektů.
 • Projekt Todoist pro nové události Google: Vyberte projekt, do kterého chcete nové události Kalendáře Google synchronizovat. Pokud si nejste jisti, který projekt vybrat, doporučujeme použít složku Schránka v Todoist. Úkoly můžete vždy přesunout do jiného projektu později.
 • Štítek Todoist pro nové události Google: Napište název štítku, který chcete přidat k úkolům synchronizovaným z vybraného kalendáře.

  Pokud daný štítek nemáte v seznamu, vytvoří se automaticky po nastavení integrace.

 • Trvání událostí Google pro nové úkoly Todoist: Vyberte výchozí dobu trvání událostí synchronizovaných z nových úkolů Todoist. Nové úkoly s datem a časem dokončení se v Kalendáři Google zobrazí s touto dobou trvání. Po vytvoření události v Kalendáři Google můžete vždy provést změny.
 • Úkoly v Todoist bez času dokončení: Vyberte, jestli chcete synchronizovat úkoly s datem dokončení, které nemají čas dokončení. Můžete nastavit, aby se tyto úkoly v Kalendáři Google synchronizovaly jako celodenní události, nebo aby se synchronizovaly pouze úkoly s datem dokončení a zároveň časem dokončení.
 • Dokončené úkoly Todoist: Vyberte, jestli chcete událost ponechat v Kalendáři Google, jakmile bude synchronizovaný úkol v Todoist dokončen.

Nastavení dokončete kliknutím na Připojit (Connect).Todoist_GCal_connected_multiple.png

Práce s integrací

Todoist_GCal_sidebyside.png

Po nastavení integrace se úkoly s datem a časem dokončení z vybraného projektu nebo projektů v Todoist automaticky přidají do vybraného Kalendáře Google.

Stejně tak budou všechny pravidelné události vytvořené v tomto kalendáři automaticky přidány do vybraného projektu v Todoist.

Veškeré změny provedené v Kalendáři Google, například úprava názvu události nebo změna data, se projeví v aplikaci Todoist a naopak.

Pokud máte tarif Pro nebo Business, můžete si v Todoist u jednotlivých úkolů nastavit vlastní trvání události. Do názvu úkolu přidejte trvání v minutách (například: for 80m) nebo [Xm] (například: [80m]). Kalendář Google vytvoří novou událost s trváním 1 hodina a 20 minut.

Pokud použijete formát trvání [Xm] a uložíte změny v úkolu, [80m] z názvu úkolu zmizí.

Ať už použijete kterýkoliv ze dvou formátů, trvání úkolu najdete v části datum dokončení v zobrazení úkolu (například: 16:00-17:10).

Pokud chcete k úkolu v aplikaci Todoist přidat štítek, napište do názvu události Google „@NázevŠtítku“. Štítek bude v aplikaci Todoist zpracován jako stávající štítek.

Pokud chcete mít událost uloženou v jiném projektu v Todoist, zkontrolujte, jestli je Kalendář Google nastaven tak, aby se synchronizoval se všemi projekty aplikace Todoist.

Pak do názvu kalendářové události napište #NázevProjektu. Pokud má název dvě nebo více slov, přidejte zpětné lomítko (například: #Název\ Projektu). Synchronizovaný úkol se automaticky přesune do tohoto projektu.

Úroveň priority můžete přidat nebo změnit jednoduše tak, že do názvu události Google napíšete !!1, !!2 nebo !!3. Změny se v Todoist projeví okamžitě.

Odstranění integrace

 1. Vyberte možnost Nastavení.
 2. Klikněte na záložku Integrace.
 3. Klikněte na ikonu zrušení vedle Kalendáře Google.
 4. Kliknutím na OK potvrďte.
 1. Vyberte možnost Nastavení.
 2. Klikněte na záložku Integrace.
 3. V části Kalendář Google najděte propojení, které chcete odebrat.
 4. Vyberte možnost Odebrat.

Odstranění úkolů Todoist a událostí Kalendáře Google vytvořených touto integrací

Jakmile integraci mezi Todoist a Kalendářem Google odstraníte, úkoly a události vytvořené v konkrétním kalendáři Google a účtu Todoist uvidíte dál. Pokud se jich chcete zbavit, uděláte to následovně:

 1. Otevřete webovou aplikaci Todoist.
 2. Přejděte na projekt, se kterým jsou události konkrétního kalendáře Google synchronizovány.
  • Pokud si nejste jisti, který projekt byl synchronizován, najděte v kalendáři Google synchronizovaný úkol Todoist a tento úkol pak vyhledejte v aplikaci Todoist.
 3. Proveďte několikanásobný výběr všech úkolů synchronizovaných z daného kalendáře Google a smažte je.
 4. Otevřete Kalendář Google.
 5. V levém panelu pod položkou Moje kalendáře klikněte na X napravo od kalendáře, který byl vytvořen během nastavování integrace. Ve výchozím stavu má název Todoist.
 6. Výběrem možnosti Odebrat kalendář potvrďte, že kalendář chcete opravdu odstranit.
 1. Přihlaste se k Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Přejděte na projekt, se kterým jsou události konkrétního kalendáře Google synchronizovány.
  • Pokud si nejste jisti, který projekt byl synchronizován, najděte v kalendáři Google synchronizovaný úkol Todoist a tento úkol pak vyhledejte v aplikaci Todoist.
 3. Proveďte několikanásobný výběr všech úkolů synchronizovaných z Kalendáře Google a smažte je.
 4. Otevřete Kalendář Google.
 5. V levém panelu pod položkou Moje kalendáře zrušte výběr všech kalendářů s výjimkou toho, který byl synchronizován s vaším účtem Todoist. Zabráníte tak nechtěnému smazání úkolů z jiných kalendářů.
 6. Pravým tlačítkem myši klikněte na každou událost synchronizovanou z Todoist a vyberte možnost Smazat (Delete). Toto proveďte u všech událostí, které byly synchronizovány z projektu (nebo projektů) Todoist.

Pokud máte integraci mezi některým kalendářem Google a projektem v Todoist a projekt znovu synchronizujete s jiným kalendářem Google, události v předchozím kalendáři Google se do nového kalendáře nepřesunou.

Úkoly se místo toho v novém kalendáři zobrazí jako nové, identické události.

Po dokončení synchronizace úkolů přepněte na předchozí kalendář Google. Klikněte pravým tlačítkem myši na každou událost, která byla z projektu synchronizována, a vyberte možnost Smazat. Tento krok opakujte u všech dalších událostí.

Stojí za zmínku

 • Integrace s Kalendářem Google synchronizuje s aplikací Todoist pouze pravidelné události. Události typu Soustředěná práce, Nejsem v práci a Pracoviště nebere v potaz.
 • Pokud chcete úkol přesunout do jiného projektu, zatímco je synchronizován s kalendářem Google, integraci nastavte tak, aby s kalendářem Google synchronizovala všechny projekty Todoist. Pokud je synchronizován pouze jeden projekt Todoist, úkol nelze přesunout do jiného projektu.
 • Úkoly v synchronizovaném projektu se vždy zobrazí v kalendáři Google. Pokud místo synchronizace všech projektů zvolíte synchronizaci konkrétního projektu, zabráníte tak zobrazení všech úkolů v kalendáři.

Nápověda

Pokud máte dotaz nebo jste se u integrace setkali s problémem, pomůže vám náš průvodce řešení problémů.