Role a přístupy v týmech

K dispozici na

 • Business

V týmech jsou k dispozici tři uživatelské role: správce, člen (jen v rámci tarifu Business) a host.

Správce

Správce týmu má nad týmem plnou kontrolu a má neomezený přístup. Následuje výčet možností správce:

 • ✅ Prochází všechny viditelné projekty v týmu, prohlíží je a přidává se k nim
 • ✅ Vytváří v týmu nové projekty
 • ✅ Zve lidi od týmu a také je odebírá
 • ✅ Mění role lidí v týmu
 • ✅ Mění nastavení celého týmu
 • ✅ Tým může trvale smazat
 • ✅ Spravuje fakturaci týmu
 • ✅ Kontroluje data přidaná do týmu

Poznámka

Tým může mít více správců.

Osoba, která tým založí, má status správce automaticky. Správcovská oprávnění pak může udělit také dalším lidem. V bezplatném týmovém tarifu má status správce každý, kdo je do týmu pozván.

Práce s hosty

 • Správci mohou hostům udělit status plnohodnotých členů týmu.
 • Správci mohou přístupy hostů spravovat v nastavení členů. Například je mohou odebrat z projektů v týmu.
 • Za hosty se žádné poplatky neúčtují. Jsou zdarma a na faktuře se neobjeví.

Člen

Člen má možnost spolupracovat v celém týmu, ale jeho přístup k nastavení celého pracovního prostoru je omezený:

 • ✅ Prochází všechny viditelné projekty v týmu, prohlíží je a přidává se k nim
 • ✅ Vytváří v týmu nové projekty
 • ✅ Zve lidi od týmu
 • ❌ Neodebírá lidi z týmu
 • ❌ Nemění role lidí v týmu
 • ❌ Nemění nastavení celého týmu
 • ❌ Tým nemůže trvale smazat
 • ❌ Spravuje fakturaci týmu
 • ❌ Nemá kontrolu nad daty přidanými do týmu

Poznámka

Role člena je k dispozici pouze v tarifu Business. V bezplatném týmovém tarifu má status správce automaticky každý, kdo je do týmu pozván.

Host

Host je osoba mimo tým, která je přizvána ke konkrétnímu projektu.

Hosté nemají do týmu a k všem odpovídajícím datům přístup. Aby ho získali, musí být do projektů výslovně pozváni.

 • ❌ Neprochází všechny viditelné projekty v týmu, neprohlíží je a nepřidávají se k nim
 • ❌ Nevytváří v týmu nové projekty
 • ❌ Nezve lidi to týmu a neodebírá je
 • ❌ Nemění role lidí v týmu
 • ❌ Nemění nastavení celého týmu
 • ❌ Tým nemůže trvale smazat
 • ❌ Spravuje fakturaci týmu
 • ❌ Nemá kontrolu nad daty přidanými do týmu

Hosta do projektu pozvete následovně:

 1. Vyberte projekt, který ve svém týmu chcete sdílet s hostem.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Sdílet.
 3. Napište e-mailovou adresu osoby.
 4. Klikněte na nabídku rolí a vyberte možnost Host.
 5. Klikněte na Pozvat.

Přístup správce

Správci vašeho týmu mají výhradní přístup k následujícím funkcím:

 1. V postranním panelu klikněte na tým.
 2. Klikněte na možnost Členové vpravo nahoře.
 3. Najděte osobu, kterou chcete odebrat, a vpravo od jejího jména klikněte na její roli (správce, člen nebo host).
 4. Klikněte na možnost Odebrat z týmu.
 1. V postranním panelu klikněte na tým.
 2. Vpravo nahoře vyberte možnost Členové. Zobrazí se seznam členů týmu.
 3. Klikněte na nabídku rolí a vyberte příslušnou roli (člen, nebo správce).

Poznámka

Roli člena nelze změnit na roli hosta, protože členové jsou součástí celého týmu a hosté mají přístup pouze ke konkrétním projektům. Pokud tohle přesto chcete udělat, nejprve člena z týmu odeberte (v nastavení Členové), čímž mu přístup do týmu odstřihnete, a pak ho pozvěte do konkrétních projektů jako hosta.

Přístup hostů je ve výchozím nastavení zapnutý, ale správci ho mohou vypnout:

 1. V postranním panelu klikněte na tým.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.
 3. Pod položkou Zabezpečení přepněte možnost Vypnout hosty.

Nápověda

Pokud máte s rolemi nebo oprávněními v týmu problémy, napište nám.