Mám použít kalendářovou integraci, nebo starší integraci s aplikací Kalendář Google?


Kalendářovou integraci a starší integraci s aplikací Kalendář Google momentálně není možné používat současně, a to kvůli omezení, kdy by se při instalaci obou integrací naráz vytvářely v Todoist duplicitní události.

V tomto článku vysvětlíme rozdíly mezi oběma integracemi a pomůžeme vám s rozhodnutím, která integrace nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Jaký je rozdíl mezi kalendářovou integrací a starší integrací s aplikací Kalendář Google?

Starší integrace s aplikací Kalendář Google umožňuje synchronizaci naplánovaných úkolů jakožto událostí do kalendáře Google a zároveň synchronizaci všech událostí z tohoto kalendáře jakožto úkolů v aplikaci Todoist. Integrace tak funguje obousměrně.

Kalendářová integrace umožňuje zobrazení událostí v aplikaci Todoist bez nutnosti převádět je na úkoly. Momentálně nepodporuje synchronizaci úkolů jakožto událostí do kalendáře, ale na budoucím zavedení této funkce pracujeme. Tato integrace bude také časem podporovat více kalendářových účtů a také integraci s dalšími kalendářovými službami, jako například Outlook.

Mám použít kalendářovou integraci, nebo starší integraci s aplikací Kalendář Google?

Pokud si aktuálně nejste jisti, kterou integraci vlastně používat, nabízíme několik tipů, které vám snad pomohou:

  • Pokud jen chcete vidět události v Todoist: důrazně doporučujeme novou kalendářovou integraci.
  • Pokud potřebujete vidět naplánované úkoly jako události ve svém kalendáři Google a chcete tam u úkolů měnit datum: doporučujeme zatím používat starší integraci s aplikací Kalendář Google.
  • Pokud naplánované úkoly chcete vidět v kalendáři, ale nepotřebujete u nich měnit datum: doporučujeme odběr kanálu kalendáře Todoist a také využití nové kalendářové integrace.

Jak zjistím, jestli mám na svém účtu nainstalovánu integraci s aplikací Kalendář Google?

Můžete to zkontrolovat v nastavení účtu:

  1. V levém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara.
  2. Vyberte možnost Nastavení.
  3. Otevřete záložku Integrace.

Jaké jsou plány s novou kalendářovou integrací?

Momentálně investujeme prostředky do zlepšení schopnosti aplikace Todoist integrovat se s poskytovateli kalendářů.

Naším cílem je, aby nová kalendářová integrace byla stabilnější než starší integrace s aplikací Kalendář Google, takže proto tuto integraci doporučujeme pokud možno používat. V plánu je, aby tato integrace nabízela dvě možnosti:

  • Možnost vidět v Todoist kalendářové události: Kalendářové události uvidíte v aplikaci Todoist jako vlastní události oddělené od úkolů, a to i v rozvržení jako týdenní kalendář.
  • Synchronizace úkolů z Todoist jakožto událostí do aplikace Kalendář Google (aktuálně vyvíjíme): Pracujeme na stabilnější synchronizaci úkolů z Todoist do Kalendáře Google. Půjde o obousměrnou synchronizaci, která umožní měnit datum úkolů v aplikaci Todoist z aplikace Kalendář Google.

Poznámka

Kalendářová integrace byla vytvořena tak, aby se dala integrovat s řešeními několika různých poskytovatelů kalendářů. Zatím podporuje pouze Kalendář Google, ale podporu dalších řešení plánujeme přidat v budoucnu, například Outlook a iCloud Calendar.

Jaké jsou plány se starší integrací s aplikací Kalendář Google?

Starší integrace s aplikací Kalendář Google umožňuje od roku 2016 obousměrnou synchronizaci mezi aplikacemi Todoist a Kalendář Google. Uživatelé si tuto integraci sice velice oblíbili, ale bohužel ji limituje spousta problémů. Možnosti budoucího rozvoje této integrace jsou také velmi omezené.

Proto jsme se rozhodli vynaložit úsilí raději do vývoje nové kalendářové integrace. Starší integraci s aplikací Kalendář Google budeme nadále udržovat, takže ji zatím můžete používat i nadále. V budoucnu ji možná vyřadíme, ale v dohledné době se to nestane. Určitě bychom vás na to s předstihem upozornili.