Představujeme týmy


Oddělte osobní úkoly od sdílených a poskytněte členům týmu sdílený prostor pro spolupráci.

Poznámka

Přesouvat projekty mezi týmy momentálně není možné, ale na zavedení této možnosti pracujeme. Než se tak stane, projekt můžete exportovat a importovat do jiného týmu.

Založení nového týmu

V tarifech Beginner a Pro si můžete vytvořit jeden tým zdarma. Po upgradu týmu na tarif Business můžete vytvořit další bezplatný tým. Tým vytvoříte následovně:

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. V levé nabídce přejděte na konec.
 3. Klikněte na možnost Přidat tým.
 4. Zadejte název týmu.
 5. Pokud bude potřeba, zadejte e-mailové adresy kolegů z týmu.
 6. Klikněte na možnost Přidat tým.

Poznámka

Vytvářet týmy v Todoist na zařízeních s Androidem nebo iOS momentálně není možné.

Pozvěte do týmu ostatní

Ostatní kolegy můžete do týmu pozvat e-mailem nebo sdílením odkazu s pozvánkou:

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. V postranním panelu klikněte na svůj tým.
 3. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Pozvat členy.
 4. Využijte jednu z těchto dvou dostupných možností:
 • Pozvat odkazem: Zkopírujte odkaz s pozvánkou a pošlete ji každému, koho chcete pozvat do svého týmu. Dotyčný bude přidán jako člen (na tarifu Business) nebo jako správce (na bezplatném týmovém tarifu).
 • Pozvat e-mailem: Zadejte e-mailovou adresu osoby, vyberte její týmovou roli a klikněte na možnost Odeslat pozvánky. Dotyčný obdrží e-mail s pozvánkou do vašeho týmu.

Když někoho pozvete do týmu, bude automaticky přidán jako člen (v tarifu Business), nebo jako správce (v bezplatném týmovém tarifu). Více informací o jednotlivých rolích najdete tady.

Poznámka

K libovolnému týmu, do kterého vás někdo pozve, se budete moct přidat vždy, a to i když už jeden bezplatný tým budete využívat.

Odebrání uživatele z týmu

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Otevřete tým, ze kterého chcete někoho odebrat.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu členů.
 4. Najděte osobu, kterou chcete odebrat, a vpravo od jejího jména klikněte na její roli (správce, člen nebo host).
 5. Vyberte možnost Odebrat z týmu.

Varování

Odebírat někoho z týmu mohou pouze správci.

Odchod z týmu

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. V postranním panelu klikněte na svůj tým.
 3. Vpravo nahoře klikněte na ikonu nastavení.
 4. Klikněte na možnost Odejít z týmu.

Smazání týmu

Varování

Jakmile tým smažete, všechna jeho data budou okamžitě a trvale odstraněna, a to včetně všech projektů, úkolů, komentářů a souborů. Tento krok nelze vzít zpět. Tato akce se týká vašich dat i dat všech ostatních v tými.

 1. Přihlaste se k účtu Todoist na adrese https://todoist.com.
 2. Klikněte na tým, který chcete smazat.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na možnost Smazat tým.

Varování

Mazat týmy mohou pouze správci.

Ozvěte se nám

Pokud budete mít s vytvářením nebo správou týmu nějaké potíže, ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme, ať už to bude David, Diane, Stacey, nebo někdo z našich 14 dalších kolegů.