Import nebo export projektových šablon Todoist

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Web
 • macOS
 • Windows 10

Varování

Projektové šablony můžete vytvářet jen ve webové a desktopové aplikaci. Na mobilních zařízeních tato funkce není k dispozici.

Některé vaše projekty se určitě budou opakovat. Pokud se vám stává, že děláte repetitivní práci a opakovaně vytváříte stejný typ projektu, můžete ušetřit čas recyklací původního projektu, ze kterého si připravíte projektovou šablonu. Šablony můžete využívat opakovaně, kolikrát jen budete chtít.

Projektové šablony můžete vyexportovat jako soubory CSV nebo jako webové odkazy, které můžete snadno uložit k pozdějšímu využití nebo sdílení s ostatními.

Vytvoření a export projektových šablon

 1. V postranním panelu klikněte na projekt.
 2. Vpravo nahoře v projektu klikněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Exportovat jako CSV.
 4. Vyberte, jestli chcete šablonu uložit jako soubor CSV, nebo jako sdílený webový odkaz.

Rychlý tip

Úkoly v projektu můžete také snadno duplikovat.

Vaše projektová šablona bude přesnou kopií originálu včetně všech dat dokončení, komentářů a souborů.

Dodatečně můžete také vytvořit vlastní šablonu pro import úkolů z jiného programu nebo tabulky pomocí souboru CSV. Přečtěte si podrobnosti o tom, jak takový soubor CSV naformátovat k bezproblémovému importu do Todoist.

V šabloně máte možnost „Použít relativní data“. To znamená, že data jako „zítra“ (tomorrow) nebo „za 5 dní“ (in 5 days) budou nastavena v závislosti na datu importu šablony do nového projektu. Pokud například vytvoříte nový projekt a šablonu naimportujete 5. května, všechny úkoly s datem dokončení „zítra“ (tomorrow) budou mít datum dokončení 6. května.

Počáteční datum opakujícího se data dokončení se při stahování projektu do šablony neuloží. Jako příklad lze uvést, že pokud máte úkol s opakujícím se datem dokončení každý rok počínaje 31. lednem (every year starting January 31) a pak šablonu s tímto úkolem vyexportujete a zase naimportujete, datum dokončení úkolu se změní na každý rok (every year).

Import projektových šablon ze sdíleného odkazu

 1. Klikněte na webový odkaz projektové šablony, kterou chcete znovu vytvořit.
 2. Klikněte na možnost Použít tuto šablonu.

V dolní části seznamu projektů se objeví nový projekt se všemi úkoly původního projektu, a to včetně všech dat dokončení, komentářů a souborů.

Import připravených projektových šablon z todoist.com/templates

Pokud na začátku projektu chcete náskok, projděte si knihovnu Todoist s více než 60 připravenými šablonami v nejrůznějších kategoriích – od pracovních přes osobní až po kreativní. Šablony najdete na adrese todoist.com/templates.

Import projektových šablon ze souboru CSV

Projekt bude obsahovat všechny úkoly původního projektu – včetně všech dat dokončení, komentářů a souborů.

Přetažením souboru CSV přímo do stávajícího projektu můžete projektovou šablonu znovu vytvořit ještě rychleji.

Aby aplikace Todoist naimportovala soubor CSV správně, zkontrolujte, že má formát UTF-8:

 1. Vytvořte nový projekt nebo otevřete některý stávající.
 2. Vpravo nahoře v projektu klikněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Importovat z CSV. Ujistěte se, že soubor CSV je v kódování UTF-8.
 4. Soubor CSV vyberte z počítače.

Časté dotazy

Ano, zachová. Ať už projekt exportujete jako soubor CSV v zobrazení jako seznam, nebo v zobrazení jako nástěnka, po importu se dané zobrazení zachová.

Bohužel ne. Exportovat nebo importovat se budou jen aktivní úkoly.

Ne, jejich platnost nevyprší.

Ano, každý, kdo má přístup k adrese URL šablony, bude mít k této šabloně přístup a uvidí v ní úkoly.

Šablony jsou k dispozici v angličtině, španělštině, němčině, nizozemštině, italštině, polštině, turečtině, japonštině, portugalštině, češtině, francouzštině, korejštině a ruštině.

Momentálně pracujeme na přidání podpory zjednodušené čínštiny, tradiční čínštiny, finštiny, dánštiny, norštiny a švédštiny.