Naformátování souboru CSV k importu do Todoist

K dispozici na

 • Pro
 • Business
 • Beginner

Platformy

 • Web
 • macOS
 • Windows 10

Může se stát, že úkoly evidujete v jiném programu nebo tabulce, ale pak je chcete naimportovat do Todoist. Žádný problém – jednoduše vyexportujte úkoly z jiného programu nebo tabulky do souboru CSV a pak je naimportujte do Todoist.

Při importu úkolů pomocí souboru CSV je nutné dodržet určitý formát, který Todoist rozpozná. Stáhněte si tuto šablonu a upravte ji tak, abyste při importu úkolů nenarazili na žádné problémy.

Při kontrole souboru CSV dbejte na to, aby každý řádek odpovídal níže uvedeným pravidlům:

SloupecObsahPopis
TYPEtask, section nebo note (malá a velká písmena se rozlišují, pište malými písmeny)Pomocí task přidejte úkol. Pomocí sectionpřidejte oddíl. Pomocí note přidejte komentář k úkolu na řádku výše.
CONTENT

Název úkolu, název oddílu nebo obsah poznámky

Pokud přidáváte úkol, napište název úkolu.

(Při vytváření úkolu můžete jakožto doplnění názvu úkolu přidat štítky, a to napsáním @nazevstitku.)

Pokud přidáváte oddíl, napište název oddílu.

Pokud přidáváte komentář, napište obsah poznámky.

DESCRIPTION

Popis obsahu úkolu

Pokud chcete přidat popis, napište popis obsahu úkolu.

PRIORITY

1, 2, 3, nebo 4

Vepsáním 1 přidáte k úkolu prioritu 1 (nejvyšší priorita).

Vepsáním 2 přidáte k úkolu prioritu 2.

Vepsáním 3 přidáte k úkolu prioritu 3.

Vepsáním 4 přidáte k úkolu prioritu 4 (nejnižší priorita).

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, automaticky se k úkolu doplní priorita 1.

INDENT

1, 2, 3, nebo 4

Napište 1, a úkol nebude mít odsazení (což znamená, že se bude jednat o nadřazený úkol).

Vepsáním 2 úkol odsadíte a uděláte z něj dílčí úkol.

Vepsáním 3 úkol odsadíte tak, že z něj uděláte dílčí úkol dílčího úkolu.

A tak dále.

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, úkol nebude odsazen.

AUTHORJméno uživatele (ID)

Přidejte uživatelské jméno osoby, která úkol vytvořila, + její uživatelské ID v závorce.

Například Vojta (14781400).

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, automaticky se doplní vaše jméno a ID.

RESPONSIBLEJméno uživatele (ID)

Přidejte uživatelské jméno osoby, které chcete úkol přiřadit, + její uživatelské ID v závorce.

Například Vojta (14781400).

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, k úkolu nebude přiřazena žádná osoba.

DATE

Datum a čas dokončení, nebo opakující se datum a čas dokončení

Pokud chcete úkol naplánovat, přidejte datum a čas dokončení. Můžete nastavit také opakující se datum dokončení.

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, k úkolu nebude přiřazeno žádné datum dokončení.

DATE_LANGJazykový kód

Přidejte jazykový kód jazyka, ve kterém máte aplikaci Todoist, a nastavte datum dokončení (pokud je určeno). Toto jsou oficiální jazykové kódy aplikace Todoist:

cs pro češtinu.

da pro dánštinu.

de pro němčinu.

en pro angličtinu.

es pro španělštinu.

fi pro finštinu.

fr pro francouzštinu.

it pro italštinu.

ja pro japonštinu.

ko pro korejštinu.

nb pro norštinu.

nl pro holandštinu.

pl pro polštinu.

pt_BR pro brazilskou portugalštinu.

ru pro ruštinu.

sv pro švédštinu.

zh_CN pro zjednodušenou čínštinu.

zh_TW pro tradiční čínštinu.

TIMEZONEČasové pásmo

Přidejte časové pásmo nastavené pro váš účet Todoist. (Své časové pásmo najdete v Nastavení > Obecné.)

Například (GMT+0100) Prague.

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, Todoist rozpozná vaše časové pásmo automaticky.

DURATIONČíslo představující trvání úkolu

Přidejte odhadovaný počet minut potřebných k práci na úkolu.

Pokud trvání úkolu nechcete přidávat, tuto buňku ponechte prázdnou.

DURATION UNITminute nebo None

Zadejte měrnou jednotku trvání úkolů.

Pokud u úkolu žádné trvání není, v této buňce uvidíte hodnotu None.

metaview_style=board

Šablonu naimportujte v rozvržení jako nástěnka.

Uložení souboru CSV v kódování UTF-8

Aby aplikace Todoist naimportovala soubor CSV správně, musí mít kódování formátu UTF-8.

Přečtěte si, jak soubor CSV uložit v kódování UTF-8 v aplikacích Microsoft Excel, Numbers a Poznámkový blok.

 1. Otevřete soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel.
 2. V levém horním rohu obrazovky klikněte na Soubor.
 3. Vyberte možnost Uložit jako...
 4. Vedle položky Formát souboru otevřete nabídku.
 5. Vyberte CSV UTF-8 (s oddělovači) (.csv).
 6. Klikněte na Uložit.
 1. Otevřete soubor CSV v aplikaci Numbers.
 2. V levém horním rohu obrazovky klikněte na Soubor.
 3. Vyberte možnost Exportovat do... (Export to...).
 4. Vyberte CSV...
 5. Klikněte na možnost Pokročilé možnosti (Advanced options).
 6. Vedle možnosti Kódování textu (Text Encoding) otevřete rozevírací nabídku.
 7. Vyberte Unicode (UTF-8).
 8. Klikněte na Další (Next).
 9. Po vybrání názvu souboru a jeho umístění klikněte na Uložit.
 1. Otevřete soubor CSV v aplikaci Poznámkový blok.
 2. V levém horním rohu obrazovky klikněte na Soubor.
 3. Vyberte možnost Uložit jako...
 4. Vyberte následující možnosti:
  • Otevřete nabídku Uložit jako typ (Save as type). Vyberte možnost Všechny soubory (All Files).
  • Otevřete nabídku Kódování (Encoding). Vyberte UTF-8.
  • Přejmenujte soubor a přidejte příponu .csv. Pokud například chcete soubor pojmenovat „Práce“, uložte ho jako Práce.csv.
 5. Klikněte na Uložit.

Vrácení importu zpět

Pokud byl soubor CSV naimportován do Todoist úspěšně, proces není možné vrátit zpět. Jako možné řešení můžete hromadně vybrat a smazat všechny úkoly naimportované omylem.

Časté dotazy

Tento údaj zjistíte exportem sdíleného projektu Todoist, jehož je uživatel aktuálně součástí:

 1. Najděte sdílený projekt Todoist, ke kterému se uživatel přidal.
 2. Vpravo nahoře klikněte na web_three-dots.svgikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Exportovat jako šablonu.
 4. Vyberte možnost Exportovat jako soubor.
 5. Otevřete soubor CSV a na řádku přiřazeného úkolu v buňce RESPONSIBLE vyhledejte uživatelské jméno a uživatelské ID.

Nezapomeňte překontrolovat, jestli je v každé buňce správný obsah – pokud se v některé buňce vyskytuje chyba, Todoist bude tento řádek ignorovat a přejde na další.

Mějte na paměti, že obsah (jako například task, section a note) napsaný ve sloupci TYPE rozlišuje malá a velká písmena a měl by být napsán malými písmeny.

Tento problém můžete napravit následovně:

 1. Kliknutím na sloupec A vyberte celý sloupec.
 2. Klikněte na záložku Data.
 3. Klikněte na možnost Text do sloupců.
 4. Vyberte možnost Oddělené a klikněte na Další.
 5. Zaškrtněte políčko Středník a zaškrtnutí všech ostatních políček zrušte.
 6. Potvrďte kliknutím na Dokončit.

Ano, zachová. Ať už projekt exportujete jako soubor CSV v rozvržení jako seznam, nebo v rozvržení jako nástěnka, po importu se dané zobrazení zachová.