Přidání dlaždice rychlého nastavení „Přidat úkol“ na Androidu

K dispozici na

 • Beginner
 • Pro
 • Business

Platformy

 • Android

Dlaždice rychlého nastavení „Přidat úkol“ na Androidu představuje užitečný nástroj na rychlé přidávání úkolů do Todoist.

Poznámka

Některé z těchto kroků fungují pouze na systému Android 13 a novějším. Přečtěte si, jak zjistit verzi systému Android.

android-setting-tile.jpg

Dlaždici rychlého nastavení „Přidat úkol“ přidáte, odeberete nebo přesunete následovně:

 • Dvakrát přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů.
 • Vlevo dole klepněte naikonu tužky.
 • Dotkněte se nastavení a podržte ho.
 • Přetáhněte nastavení na požadované místo.
  • Dlaždici Přidat úkol přidáte tak, že ji přetáhnete nahoru ze sekce „Dlaždice přidáte přetažením“.
  • Dlaždici Přidat úkol odeberete tak, že ji přetáhnete do sekce „Přetažením sem dlaždice odstraníte“.

Rychlý tip

Několik prvních dlaždic nastavení bude sloužit jako panel rychlého nastavení.