Todoists användarvillkor

Gäller från och med den 27 september, 2018

Tack för att du valde Todoist!

Tack för att du valde Todoist! Todoisttjänsten ("Tjänsten") tillhandahålles av Doist Ltd. ("Doist"). Genom att använda vår Tjänst, godkänner du dessa användarvillkor ("Villkor") och intygar att du är över 13 års ålder. Om du använder Tjänsten på uppdrag av en organisation eller enhet ("Organisation"), så går du med på dessa Villkor å Organisationens vägnar. Om så är fallet, kan "du" och "din" hänvisa till Organisationen. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan du börjar använda vår Tjänst.

Ändringar i användarvillkoren

Då och då kan Doist komma att ändra befintliga villkor och/eller uppdatera dessa villkor med ytterligare villkor som kan gälla för Tjänsten. Till exempel, så kan Doist komma att ändra på befintliga villkor för att visa på obligatoriska ändringar i lagen. Du bör kontrollera villkoren regelbundet, för att hålla dig à jour. Doist kommer också att meddela om förändringar i dessa Villkor på denna sida eller via den e-postadress som du registrerade dig med. Notera att ändringar inte gäller retroaktivt och kommer att träda i kraft trettio (30) dagar efter att de har lagts upp på vår hemsida. Ändringar gällande nya funktioner i Tjänsten eller ändringar gjorda av juridiska skäl kan komma att träda i kraft omgående. Du borde avsluta din användning av vår Tjänst om du inte godkänner våra uppdaterade/ändrade Villkor.

Integritetsskydd

Doists integritetspolicys förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din integritet när du använder vår Tjänst. Genom att använda vår Tjänst, godkänner du automatiskt våra integritetspolicys och Doist kan använda sådana data i enlighet med dess integritetspolicys.

Ditt innehåll i vår Tjänst

Vår Tjänst tillåter dig att ladda upp, ladda ned och lagra innehåll, inklusive men inte begränsat till information, text, grafik, videor, ljudfiler, eller annat material ("Innehåll"). Du behåller ägarskap till alla immateriella rättigheter som du har i detta Innehåll. När du laddar upp, lagrar, skickar eller mottager Innehåll till eller genom vår Tjänst, ger du Doist och dess samarbetspartners ett världsomspännande tillstånd att vara värd för, lagra, ladda upp och ladda ned detta Innehåll och endast i syftet att tillhandahålla Tjänsten begränsat till dig och din användning av Innehållet. Vi reserverar rätten att när som helst, men utan skyldighet till att, ta bort eller neka till att distribuera vilket Innehåll som helst genom Tjänsten, inklusive ditt Innehåll.

Mjukvara i vår Tjänst

När Tjänsten kräver eller inkluderar nedladdningsbar mjukvara, kan mjukvaran komma att uppdateras automatiskt på din enhet, så snart nya funktioner blir tillgängliga för dig. Vissa plattformar kan låta dig justera dina automatiska uppdateringsinställningar.

Doist ger dig en personlig, världsomspännande, avgiftsfri, ej överlåtningsbar och icke-exklusiv licens att använda mjukvaran tillhandahållen av Doist, som en del av Tjänsten. Du får inte kopiera, ändra, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av vår Tjänst eller inkluderad mjukvara, ej heller får du dekompilera eller försöka att utvinna källkod ur mjukvara, såvida inte den lokala lagstiftningen förbjuder sådana restriktioner, eller att du har vårt skriftliga medgivande.

Ändringar och uppsägning av vår Tjänst

Doist kan komma att lägga till eller ta bort funktionalitet eller funktioner i sitt normala förfarande av att förbättra, ändra och/eller uppdatera Tjänsten. Vi kan också komma att tillfälligt stänga av eller stoppa vår tjänst med åtminstone trettio (30) dagars förvarning innan den slutgiltiga nedläggningen av vår Tjänst.

Du kan välja att sluta använda vår Tjänst när du vill. Vi kan också komma att sluta tillhandahålla Tjänsten till dig, eller lägga till eller skapa nya begränsningar till vår Tjänst när som helst, som beskrivet i Villkoren.

API

Du har åtkomst till din Tjänsts data via applikationsprogrammeringsgränssnittet ("API"). Genom att använda API:et, är du automatiskt förpliktigad att följa Villkoren.

Användning av vår Tjänst

Du måste följa de policys som finns tillgängliga för dig i Tjänsten. Du får bara använda vår Tjänst så som lagen tillåter. Doist kan komma att undersöka och/eller tillfälligt stänga av eller säga upp vår Tjänst till dig när som helst, om vi finner att din användning av vår Tjänst bryter mot Villkoren och/eller våra policys.

Användandet av vår Tjänst ger dig inte ägarskap till några som helst immateriella rättigheter till vår Tjänst eller innehållet som du kan komma att ha tillgång till. Du får inte använda upphovsrättsskyddat innehåll i vår Tjänst, såvida du inte får tillåtelse från innehållsägaren själv och/eller på annat sätt har lagens tillåtelse. Villkoren ger dig inte rätten att använda någon av de varumärkningar eller logotyper som används i vår Tjänst. Vår Tjänst kan komma att visa vissa logotyper, varumärken eller varumärkesmaterial som inte ägs av Doist. För denna typ av innehåll ligger hela ansvaret hos den entitet som gör det tillgängligt.

Du får inte missbruka och/eller felaktigt använda vår Tjänst, inklusive men ej begränsat till att göra följande saker:

  1. Använda vår Tjänst till all form av olagliga syften eller aktiviteter;
  2. Ladda upp sådant innehåll till Tjänsten som bryter mot tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till, upphovsrätten till skyddad egendom och publicitetslagar;
  3. Skicka ut oönskade kampanjer eller reklamutskick;
  4. Ta dig in i eller manipulera Tjänstens serversystem;
  5. Störa eller förstöra åtkomsten för någon av våra användare, nätverksvärd eller nätverk;
  6. Missbruka eller skicka in överdriven mängd av förfrågningar via API:et till Tjänsten;

Doist kommer, efter eget gottfinnande, att avgöra vad som är missbruk och/eller felaktigt användande av vår Tjänst.

Premiumprenumerationstjänst och betalning

Du kan välja vår kostnadsfria Tjänst eller betalda Tjänst ("Premium") beroende på vad du behöver. Vi garanterar inte när, om alls, Premiumfunktionerna blir tillgängliga i den kostnadsfria Tjänsten. Du kan uppgradera från kostnadsfri Tjänst till Premium när som helst genom att följa instruktionerna på vår sida för prissättning (“Priser”).

När en gratis provperiod på Premium erbjuds, kommer du att få tillgång till alla Premiumfunktioner. Efter den kostnadsfria provperioden, om du inte väljer att uppgradera till Premium, kommer de funktioner som är tillgängliga för dig att begränsas till den kostnadsfria Tjänsten. Du kommer att debiteras med den summa som visas i Priserna innan du får åtkomst till Premium. Alla priser som visas i Priserna inkluderar all tillämplig omsättningsskatt, upptagande av skatt, mervärdesomsättningsskatt eller andra plikter påförda av Skattemyndigheten och du är ansvarig för betalning av sådana skatter, upptagningar av skatt eller avgifter (förutom kunder bosatta i EU, där priserna i Euro inkluderar obligatoriska EU-momsavgifter).

GENOM ATT KÖPA PREMIUM VISAR DU ATT DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER VÅR ÅTERBETALNINGSPOLICY:

INOM TRETTIO (30) DAGAR EFTER DITT BETALNINGSDATUM AV PREMIUM, SOM STÅR PÅ DIN RÄKNING, SÅ KAN DU BEGÄRA FULL ÅTERBETALNING GENOM ATT KONTAKTA OSS. VI GODKÄNNER INGA ÅTERBETALNINGAR AV NÅGOT SLAG EFTER ATT TRETTIO (30) DAGAR HAR GÅTT SEDAN DATUMET FÖR DIN PREMIUMBETALNING.

ALLA KUNDER SOM HAR KÖPT PREMIUM I GOOGLE INC:S PLAY STORE (“PLAY STORE”), VÄNLIGEN LÄS INFORMATIONEN PÅ GOOGLE INC:S SUPPORTSIDA FÖR MER DETALJERADE INSTRUKTIONER: Få återbetalning från Google.

ALLA KUNDER SOM KÖPT PREMIUM I APPLE INC:S APP STORE ("APP STORE"), VÄNLIGEN KONTAKTA APPLE INC:S KUNDTJÄNST: http://reportaproblem.apple.com/. APP STORE TILLÅTER INTE UTVECKLARE ATT UTFÄRDA ÅTERBETALNINGAR FÖR APP STORE-KÖP GJORDA AV KUNDER.

ALLA KUNDER SOM KÖPT PREMIUM I MICROSOFTS WINDOWS STORE (“WINDOWS STORE”), VÄNLIGEN OBSERVERA ATT MICROSOFT INTE LÖSER TILLBAKA KÖP GJORDA I WINDOWS STORE. INGA ÅTERBETALNINGAR KAN GÖRAS, VARKEN AV DOIST ELLER MICROSOFT.

Begränsat ansvar för vår Tjänst

TILL DEN MAXIMALA GRÄNS SOM LAGEN TILLÅTER, ÄR TJÄNSTEN TILLGÄNGLIG "I BEFINTLIGT SKICK". DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT:

NÄR LAGEN TILLÅTER, KAN INTE DOIST OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, LICENSGIVARE, ANSTÄLLDA ELLER KONSULTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER, INTÄKTER ELLER DATA, EKONOMISKA FÖRLUSTER ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, AVSKRÄCKANDE ELLER STRAFFANDE SKADESTÅND UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER.

DITT ANVÄNDANDE OCH/ELLER KÖP AV TJÄNSTEN ÄR HELT PÅ DIN EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK".

DOIST GARANTERAR INTE ATT:

  1. TJÄNSTEN ALLTID TILLGODOSER ALLA DINA KRAV;
  2. TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA FELFRI OCH ATT ALLA FEL I TJÄNSTEN KOMMER ATT RÄTTAS TILL;
  3. TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN.

ALLT INNEHÅLL SOM LADDAS NED, LADDAS UPP OCH/ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDANDET AV TJÄNSTEN GÖRS PÅ DIN EGEN RISK OCH EFTER EGEN DISKRETION OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ALL SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING ELLER ENHETER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, BÄRBARA DATORER, STATIONÄRA DATORER, SURFPLATTOR, SMARTA MOBILTELEFONER OCH SMARTKLOCKOR, ELLER ANNAN FÖRLUST AV DATA SOM ETT RESULTAT AV NEDLADDANDET ELLER ANVÄNDANDET AV ALLA OVAN NÄMNDA MATERIEL.

Insamling och användande av information

När du registrerar dig i Todoist så ber vi dig att lämna information såsom namn och e-postadress. I Todoist Premium lagrar vi också din e-post för Paypal och mobilnummer. Din information används endast internt och kommer inte att delas med andra.