Warunki użytkowania usługi Todoist

Data wejścia w życie: 10 września, 2018

Dziękujemy, że wybrałeś Todoist!

Dziękujemy, że wybrałeś Todoist! Usługi Todoist ("Usługi") są dostarczane przez Doist Ltd. ("Doist"). Korzystając z Usług, akceptujesz niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki") i tym samym poświadczasz, że ukończyłeś 13 lat. W przypadku korzystania z Usług w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub innego podmiotu prawnego ("Organizacja") akceptujesz Warunki w imieniu Organizacji będącej właścicielem konta. W takim przypadku, "Ty" i "Twój" może odnosić się do Organizacji. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług prosimy uważnie zapoznać się z poniższymi Warunkami.

Zmiana warunków świadczenia usług

Obowiązujące Warunki świadczenia usług przez Doist mogą w przyszłości być okresowo modyfikowane i/lub aktualizowane o dodatkowe warunki. Na przykład, Doist może modyfikować aktualne warunki, aby uwzględnić przyszłe zmiany w przepisach prawa. Prosimy o regularne sprawdzanie warunków, aby być poinformowanym na bieżąco. Doist zobowiązuje się do powiadamiania, na tej stronie lub za pomocą Twojego e-maila użytego do rejestracji, o wprowadzanych zmianach w Warunkach świadczenia usług. Należy zwrócić uwagę, że żadne zmiany nie będą stosowane z mocą wsteczną i wejdą w życie trzydzieści (30) dni po publikacji na naszej stronie internetowej. Zmiany dotyczące nowych funkcjonalności w Usługach lub też zmiany wprowadzone ze względów prawnych mogą zostać wprowadzone natychmiastowo. Jeśli nie wyrażasz zgody na aktualizację/modyfikację Warunków, powinieneś przerwać korzystanie ze świadczonych przez nas Usług.

Ochrona prywatności

Polityce prywatności Doist opisano metody przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz sposoby chronienia Twojej prywatności podczas korzystania z Usług świadczonych przez Doist. Używając naszych Usług wyrażasz zgodę na Warunki ich świadczenia. Doist zastrzega sobie prawo użycia tych danych zgodnie ze swoją polityką prywatności.

Twoje treści w naszych usługach

W obrębie świadczonych przez nas Usług możesz przesyłać, pobierać i przechowywać treści, włączając w to m. in. dane tekstowe, grafikę, filmy, pliki dźwiękowe i inne dane ("Treści"). Zachowujesz prawa własności i prawa autorskie do tych treści. Przesyłając, przechowując, pobierając Treści w ramach lub z wykorzystaniem naszych usług, udzielasz tym samym Doist i jego partnerom ważnego na całym świecie prawa do hostingu, przesyłania, przechowywania i pobierania tych Treści jedynie w celu zapewnienia możliwości świadczenia Ci naszych usług. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do usunięcia lub odmowy rozpowszechniania w dowolnym momencie jakichkolwiek treści (w tym Twoich treści) w ramach świadczenia naszych usług.

Oprogramowanie wykorzystywane w naszych usługach

W sytuacji, gdy Usługa wymaga korzystania z pobranego oprogramowania lub zawiera oprogramowanie do pobrania, może być ono automatycznie aktualizowane na Twoim urządzeniu w momencie, gdy będzie dostępna nowa wersja. Niektóre platformy dają możliwość konfiguracji ustawień automatycznej aktualizacji.

Doist udziela udziela Ci osobistej, nieodpłatnej, niezbywalnej i niewyłącznej, ważnej na całym świecie licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez Doist. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać lub dzierżawić Usług Doist, w całości lub w części, w tym oprogramowania, jak też nie może odtwarzać kodu źródłowego czy w inny sposób się nim posługiwać z wyjątkiem sytuacji, gdy miejscowe prawo zabrania stosowania tych ograniczeń lub użytkownik dysponuje naszą pisemną zgodą.

Zmiany w usługach i zakończenie ich świadczenia

Doist zastrzega sobie prawo dodawania lub usuwania fukcjonalności w celu usprawniania, zmiany i/lub aktualizacji Usług. Doist może również zawiesić lub zatrzymać świadczenie swoich Usług z zachowaniem co najmniej trzydziestodniowego (30) terminu powiadomienia.

Użytkownik ma prawo przerwać korzystanie z usługi wedle upodobania. Doist również ma prawo zatrzymania świadczenia usług użytkownikowi, dodawania lub tworzenia nowych ograniczeń do swoich Usług w dowolnym czasie, co zostało szczegółowo określone w Warunkach.

API (Interfejs Programowania Aplikacji)

Masz dostęp do swoich danych za pośrednictwem Interfejsu Programowania Aplikacji (API). Używając API, automatycznie podlegasz naszym Warunkom.

Korzystanie z naszych Usług

Zobowiązujesz się postępować zgodnie ze wszystkimi zasadami użytkowania naszych usług. Możesz korzystać z naszych Usług jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo. Doist zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zawieszenia dostępu do Usług lub rezygnacji z ich świadczenia w dowolnym momencie   przypadku, gdy użytkownik naruszy Warunki i/lub pozostałe zasady użytkowania.

Korzystając z dostarczanych przez nas Usług zgadzasz się nie wnosić roszczeń z tytułu własności intelektualnej do Usług ani do jakichkolwiek treści, do których masz dostęp. Zobowiązujesz się nie naruszać praw autorskich i innych praw własności, chyba że posiadasz do tego prawo lub uzyskałeś zezwolenie od właściciela danych treści. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie przez Ciebie brandingu lub logo używanych w ramach świadczenia przez nas Usług. W ramach naszych usług możemy wyświetlać loga, znaki handlowe czy materiały brandingowe nie będące własnością Doist. Tego rodzaju treści są wyłączną odpowiedzialnością udostępniających je podmiotów.

Zobowiązujesz się do właściwego użytkowania i nie nadużywania naszych Usług, w tym między innymi nie wykonywania następujących czynności:

  1. wykorzystywania świadczonych Usług do celów lub czynności niezgodnych z prawem;
  2. przesyłania w obrębie Usług jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy, między innymi w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa do ochrony wizerunku;
  3. wysyłania niezamówionych treści marketingowych;
  4. prób uzyskania dostępu do systemów informatycznych/serwerów usługodawcy i wszelkich manipulacji w tym zakresie;
  5. zakłócania lub uniemożliwiania dostępu dla jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci;
  6. nadużywania lub przesyłania nadmiernej liczby zapytań w ramach Usługi poprzez API.

Doist, według własnego uznania określi, czy dane postępowanie stanowi nadużycie i/lub niewłaściwe wykorzystanie naszej Usługi.

Usługa Premium i Płatności

W zależności od potrzeb, możesz wybrać darmową lub płatną ("Premium") wersję naszych usług. Nie możemy obiecać, że możliwości jakie oferuje wersja Premium, będą kiedykolwiek dostępne w wersji darmowej. W każdej chwili możesz ulepszyć aplikację do wersji Premium, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie z cenami usług ("Ceny").

W trakcie darmowego okresu próbnego Premium otrzymasz dostęp do wszystkich funkcjonalności płatnej wersji naszych usług. Jeżeli nie zdecydujesz się na ulepszenie do wersji Premium, po zakończeniu okresu próbnego Twoje konto powróci do wersji darmowej. Przed uzyskaniem dostępu do wersji Premium zostanie pobrana opłata zgodnie z naszym cennikiem. Wszelkie kwoty przedstawione w dziale "Ceny" nie zawierają VAT oraz innych podatków i opłat, jakie mogą obowiązywać w Twoim regionie; jako klient odpowiedzialny jesteś za ich prawidłowe rozliczenie (w przypadku klientów z obszaru Unii Europejskiej ceny zawierają już obowiązkowy podatek VAT).

DOKONUJĄC ZAKUPU WERSJI PREMIUM AKCEPTUJESZ NASZĄ POLITYKĘ ZWROTÓW I POTWIERDZASZ ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ.

W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD ZAKUPU WERSJI PREMIUM (ZGODNIE Z DATĄ NA POTWIERDZENIU PŁATNOŚCI), MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI I ZAŻĄDAĆ ZWROTU PEŁNEJ WPŁACONEJ KWOTY. PO UPŁYWIE TEGO TERMINU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE ŻADNE WNIOSKI DOTYCZĄCE PEŁNEGO LUB CZĘŚCIOWEGO ZWROTU WPŁACONYCH ŚRODKÓW.

KLIENCI, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU USŁUGI PREMIUM ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU GOOGLE PLAY ("PLAY STORE") POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INSTRUKCJAMI DOSTĘPNYMI NA STRONACH WSPARCIA TECHNICZNEGO GOOGLE: Uzyskaj zwrot w Google.

KLIENCI, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU USŁUGI PREMIUM POPRZEZ SKLEP APPLE ("APPLE INC. APP STORE"), POWINNI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z POMOCĄ TECHNICZNĄ APPLE: http://reportaproblem.apple.com/. APPLE NIE ZEZWALA TWÓRCOM OPROGRAMOWANIA NA DOKONYWANIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ZWROTÓW ZA PRODUKTY WYKUPIONE W SKLEPIE APPLE.

KLIENCI, KTÓRZY DOKONALI ZAKUPU USŁUGI PREMIUM POPRZEZ SKLEP MICROSOFT WINDOWS ("WINDOWS STORE"), POWINNI MIEĆ NA UWADZE, ŻE MICROSOFT NIE UZNAJE POLITYK ZWROTÓW PODMIOTÓW TRZECICH W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE WINDOWS. TYM SAMYM, NIE MA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ZWROTU ZE STRONY DOIST ANI MICROSOFT.

Zasady ograniczonej odpowiedzialności w odniesieniu do naszej Usługi

USŁUGA DOSTARCZANA JEST W STANIE W JAKIM JEST, W PEŁNYM ZAKRESIE ROZUMIANYM PRAWNIE. POTWIERDZASZ ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI I AKCEPTUJESZ, ŻE:

W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRAWEM, DOIST, JEGO PRACOWNICY ORAZ POZOSTAŁE PODMIOTY I PARTNERZY WSPÓŁPRACUJĄCY W DOSTARCZANIU USŁUGI NIE BĘDĄ OBCIĄŻANI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE KORZYŚCI, ZYSKI, DANE, STRATY FINANSOWE, A TAKŻE JAKIEKOLWIEK INNE SPECJALNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE KONSEKWENCJE LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUGI.

UŻYWASZ I /LUB DOKONUJESZ ZAKUPU NASZEJ USŁUGI NA SWOJĄ WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. USŁUGA DOSTARCZANA JEST W STANIE W JAKIM JEST.

DOIST NIE GWARANTUJE, ŻE:

  1. USŁUGA ZA KAŻDYM RAZEM SPEŁNI WSZELKIE TWOJE WYMAGANIA;
  2. USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW, A W PRZYPADKU WYKRYCIA BŁĘDÓW ZOSTANĄ ONE KAŻDORAZOWO NAPRAWIONE;
  3. NIE WYSTĄPIĄ PRZERWY W DOSTĘPIE DO USLUGI.

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE POBIERANIA, PRZESYŁANIA I/LUB POZYSKIWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI W RAMACH KORZYSTANIA Z USŁUGI DOKONYWANE SĄ NA TWOJĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO. PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY I USZKODZENIA WŁASNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ (WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. LAPTOPY, KOMPUTERY STACJONARNE, TABLETY, TELEFONY KOMÓRKOWE I URZĄDZENIA SMARTWATCH), JAK RÓWNIEŻ ZA WSZELKIE STRATY I USZKODZENIA DANYCH BĘDĄCE SKUTKIEM ICH TRANSMISJI Z WYKORZYSTANIEM WW. URZĄDZEŃ.

Gromadzenie informacji i ich wykorzystanie

W procesie rejestracji Todoist prosimy o podanie informacji, takich jak imię i adres e-mail. W przypadku użytkowników Premium przechowujemy również Twój e-mail powiązany z kontem PayPal oraz numer telefonu komórkowego. Twoje dane wykorzystywane są tylko wewnętrznie i nie będą udostępniane innym.