Lägg till en Todoist-widget i en Apple-enhet

Tillgängligt för

 • Gratis
 • Pro
 • Business

Plattformar

 • iOS

Lägg till uppgifter, kolla dina mål och se vad du ska göra idag, genom att använda widgetar på en Apple-enhet.

widgets-ios-help-center.png

Använd Todoists hemskärmswidgetar på iPhone

Om din enhet kör iOS 14 eller högre, så kan du lägga till widgetar på din hemskärm.

Lägg till en hemskärmswidget

 1. Tryck och håll ned var som helst på din hemskärm, tills dina appar börjar röra på sig.
 2. Tryck på Lägg till längst upp till vänster.
 3. Skrolla ned till Todoist-ikonen och tryck på den.
 4. Nu öppnas en meny, där du kan svepa för att välja vilken widget som du vill lägga till - Uppgifter, Produktivitet eller Lägg till uppgift:
  1. Uppgiftswidget: Tillgänglig i liten, medel, eller stor widget. Den här widgeten ger dig en kompakt överblick på alla uppgifter i en specifik vy, som t.ex. Idag, Kommande, eller ett projekt, filter eller etikett.

   Snabbtips

   På iOS 17 kan du slutföra uppgifter direkt från uppgiftswidgetarna i mellan- och stor storlek!

  2. Så snart som du har lagt till Uppgifter-widgeten på din skärm, så håller du ned länge på widgeten. En kontextmeny kommer då att öppnas
  3. Tryck på Redigera widget
  4. Tryck på Vy
  5. Välj vyn som du vill ha, i popup-menyn. Om du väljer Projekt, Etikett, eller Filter, så kommer du att behöva specificera vilket projekt, etikett, eller filter som du vill ha som vy
  6. När du är klar med att ställa in widgeten, så trycker du på skärmen utanför widgeten för att spara
 5. Produktivitet-widget: Finns tillgänglig som medelstor widget. Denna widget ger dig en överblick på din nuvarande produktivitetsstatistik, som t.ex. hur nära du är dina dagliga och veckovisa mål, samt din nuvarande Karma-poäng.
 6. Lägg till uppgift-widget: Denna widget finns tillgänglig i liten storlek. Med den kan du göra en Snabbtilläggning från din iOS-hemskärm, så att du snabbt kan lägga till en ny uppgift i Todoist.
  1. Så snart som du har lagt till Lägg till uppgift-widgeten på din skärm, så håller du ned länge på widgeten. En kontextmeny kommer då att öppnas
  2. Tryck på Redigera widget
  3. Nu kan du ställa in uppgiftsnamn, projekt, avsnitt, förfallodatum, prioritetsnivå och/eller etikett för alla uppgifter som du skapar med widgeten
  4. När du är klar med att ställa in widgeten, så trycker du på skärmen utanför widgeten för att spara

Ta bort en hemskärmswidget

 1. Håll ned länge på widgeten för att öppna kontextmenyn
 2. Tryck på Ta bort widget.
 3. Tryck på Ta bort för att bekräfta.

Använd Todoists låsskärmswidgetar på iPhone

Om din enhet kör iOS 16 eller högre, så kan du lägga till widgetar på din låsskärm.

Lägg till en låsskärmswidget

 1. Tryck och håll ned på låsskärmen.
 2. Tryck på Anpassa.
 3. Tryck på Låsskärm.
 4. Tryck på Lägg till widgetar
 5. Skrolla ned och välj Todoist.
 6. Tryck på eller dra widgeten som du vill lägga till:
  • Uppgifter: Se uppgifter från valfri uppgiftslista.
  • Dagens framsteg: Kolla dagens framsteg.
  • Nästa uppgift: Se nästkommande uppgift i din Idag-vy.
  • Lägg till uppgift: Lägg till uppgifter snabbt i Todoist.
  • Uppgiftsmål: Se dina dagliga eller veckovisa uppgiftsmål.
  • Produktivitet: Se din produktivitetsstatistik.
 7. Tryck på Stäng.
 8. Tryck på Klar längst upp till höger.

Om det är första gången du anpassar låsskärmen på din enhet, så behöver du välja en bakgrundsbild till din låsskärm. Om du har lagt till en anpassad låsskärm förut, så kan du redigera en befintlig låsskärm.

Ta bort en låsskärmswidget

 1. Lås upp din mobil med Face ID eller Touch ID.
 2. Håll ned länge på skärmen och tryck på Ändra.
 3. Tryck på Anpassa.
 4. Tryck på Låsskärm.
 5. Tryck på widgeten som du vill ta bort.
 6. Tryck på minustecknet (-) som visas längst upp till vänster i widgeten.
 7. Tryck på Klar längst upp till höger för att bekräfta.

Snabbtips

Färgen på Todoist-widgeten kommer att baseras på temat i din Todoist-app, såvida du inte har slagit på mörkt läge. Om du har slagit på mörkt läge på din enhet så kommer Todoist-widgeten automatiskt att matcha mörkt läge.

Använd Todoist-widgetar på iPad

På iPad kan du lägga till Todoist-widgetar på din hemskärm. Sedan kan du se de widgetarna på din låsskärm eller Idag-vy.

Lägg till en widget

Om Todoist-widgeten inte visas när du sveper till höger på din låsskärm, läs då vidare om hur du kan visa dina widgetar när din iPad är låst.

 1. Tryck och håll ned hemskärmen tills dina appar börjar röra på sig.
 2. Tryck på + Lägg till-knappen längst upp till höger.
 3. Skrolla ned och välj Todoist.
 4. Nu öppnas en meny, där du kan svepa för att välja vilken widget som du vill lägga till - Uppgifter, Produktivitet eller Lägg till uppgift:
  • Uppgifter: Se uppgifter från valfri uppgiftslista.

   Snabbtips

   På iPadOS 17 kan du slutföra uppgifter direkt från uppgiftswidgetarna!

  • Lägg till uppgift: Lägg till uppgifter snabbt i Todoist.
  • Produktivitet: Se din produktivitetsstatistik.
 5. Tryck på Lägg till widget
 6. Flytta widgeten dit du vill ha den på hemskärmen.
 7. Tryck på Klar längst upp till höger.

Ta bort en widget

 1. Håll ned länge på widgeten för att öppna kontextmenyn
 2. Tryck på Ta bort widget.
 3. Tryck på "Remove".

Använd Todoist-widgetar på Mac

Lägg till Todoist-widgetar i Notiscenter på Mac:

 1. Klicka på datum och tid i menylisten, eller svep till vänster med två fingrar från högerkanten av styrplattan för att öppna Notiscentret.
 2. Klicka på Redigera widgetar för att öppna widgetwebbläsaren.
 3. Skrolla nedåt och välj Todoist i listan, så kommer Idag-widgeten att visas i tre storlekar.
 4. Välj widgetstorleken som du vill ha och lägg till den i notiscentret.

Ta bort en widget

Följ stegen i Apples supportartikel för att ta bort Todoist-widgeten från notiscentret.

Få hjälp

 • Om du har använt Todoist på en annan enhet, så kan Todoist-widgeten komma att ta upp till 15 minuter på sig att synkronisera färdigt alla data. Öppna Todoist-appen om du vill synka data med en gång.
 • Om du fortfarande har problem med Todoist-widgeten, kontakta då oss.