Stärk lösenordet till ditt Todoist-konto


För att förbättra säkerheten för dina data, så har vi infört en säkerhetsåtgärd när man loggar in på ett Todoist-konto.

E-postadresser och lösenord kontrolleras gentemot databaser på sidorna "Have I Been Pwned" , förkortat HIBP. De spårar alla offentligt avslöjade dataintrång.

Om en e-postadress eller ett lösenord som hör till ett Todoist-konto finns med i ett sådant intrång, så kommer den åtkomsten räknas som osäker och då visas ett felmeddelande när man försöker logga in på kontot.

Kolla på de här länkarna om dina inloggningsuppgifter har blivit utsatta:

För att få tillbaka åtkomsten till Todoist-kontot så kan du återställa ditt Todoist-kontos lösenord på https://todoist.com/Users/forgotPassword och ta fram ett nytt med hjälp av en generator för starka lösenord:

Få hjälp

Om du har problem med att stärka ditt kontos lösenord i Todoist, eller logga in med ett nytt kontolösenord, kontakta då oss.